Aquarius zomercursus

Aquarius zomercursus 2024

In contact komen met de goddelijke stem

Meditatieve oefeningen uit de Padwerk lezingen

“De meest waardevolle schat die een mens kan bezitten – het contact met de goddelijke stem – 
kan je niet kant en klaar op een zilveren blaadje worden aangereikt.

Via een zoekend en tastend proces zal het ontwikkeld worden.”

Citaat uit Padwerk lezing 220: Ontwaken uit opzettelijke verdoving door je te richten op je innerlijke stem

Deze zomercursus bestaat uit vier bijeenkomsten, die ook afzonderlijk te volgen zijn, van spirituele ontwikkeling die ons met de goddelijke stem in contact brengt. Tijdens deze bijeenkomsten richten we ons op het ontspannen waarnemen van onze processen op alle niveaus. Door deze concentratieoefeningen komen we in een staat van niet-denken. Onder de luidruchtige gedachten ontmoeten we een innerlijke stilte; een aandachtige leegte die het bewustzijn verhoogt waardoor we uiterst ge­concentreerd en helemaal in het Nu aanwezig zijn. Dit is een innerlijke ruimte waar we de goddelijke stem van het ware zelf met zijn leiding, inzicht en inspiratie kunnen beluisteren. In deze cursus van vier bijeenkomsten zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van oefeningen uit de Padwerk lezingen ervaren hoe we in contact met deze goddelijke stem kunnen komen.

Zaterdag 6 juli: Bewust worden van gedachten

Gedachten overkomen ons niet. Bewust of onbewust kiezen we voor bepaalde gedachten. Onbe­wuste en halfbewuste zinloze gedachten ontstaan vanuit het lagere zelf met als doel van onszelf weg te dwalen. De hardnekkige weerstand van het lagere zelf om te veranderen, verhindert het ego zich met het hogere zelf te verbinden. Het saboteert de mogelijkheid onszelf onder ogen te zien en andere keuzes te maken. Bewust worden van gedachten helpt ons in contact met de goddelijke stem te komen.

“Door meester over je gedachteproces te worden, door te leren voorgrondgedachten van achtergrondgedachten te maken en door te onderscheiden hoe belangrijk ze zijn, zul je niet alleen een grote innerlijke kracht vrij maken, maar je zult op alle fronten je bewustzijn verhogen en je waarnemingsvermogen vergroten. Je zult steeds meer van jezelf bewust worden, van je innerlijke toestand, maar ook van je hele persoon en van je leven. En je zult meer bewust en opmerkzaam ten aanzien van anderen, het hele leven, de natuur en de dingen om je heen worden.” (Citaat uit Pdwerk lezing 68)

Zaterdag 20 juli: Ontspannen op vier niveaus

We richten onze aandacht op de spanningen op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau en op het loslaten van deze spanningen. Door de spanningen te observeren en los te laten, voelen we een plezierige energie, levendigheid en genot door ons hele wezen stromen. Deze toestand, die ons helpt in contact met de goddelijke stem te komen, is onze natuurlijke staat van zijn die constant onder de gespannen gebieden aanwezig is.

“Om de energiecentra te kunnen openen is een ontspannen toestand op alle niveaus noodzakelijk. Ontspanning wil niet zeggen dat je niets doet, inert of verlamd bent, wegzakt in levenloze onbeweeglijkheid. Integendeel. Alleen in ontspannen toestand kan de levensenergie stromen. Het is daarom een van de belangrijkste onderdelen van de oefeningen om je gespannenheid op alle niveaus te observeren.” (Citaat uit Padwerk lezing 173) 

Zaterdag 3 augustus: Een betere zijnstoestand visualiseren

We ervaren wat we geloven. Visualiseren betekent dat we onszelf kunnen voelen in de toestand die we willen bereiken. In een meditatie kunnen we onszelf liefhebbend ervaren in plaats van vol haat; we kunnen onszelf vervuld voelen in plaats van angstig voor tekort; we kunnen onszelf tevreden en blij voelen in plaats van depressief en angstig; we kunnen onszelf in contact met de goddelijke stem ervaren in plaats van afgescheiden en vervreemd van het ware zelf.

“Als je niet naar een betere zijnstoestand en meer vervulling verlangt, zul je geen uitgangsstof hebben waarmee je levensmateriaal kunt scheppen en vormen. Wil je een gelukkiger staat van zijn in tegenstelling tot een vroegere beperkte toestand visualiseren, dan zul je er eerst naar moeten verlangen.” (Citaat uit Padwerk lezing 182)

Zaterdag 17 augustus: De drievoudige dialoog oefenen

De drievoudige dialoog die we zullen beoefenen bestaat tussen:

  1. Het ego, het bewuste zelf, dat de leiding over de denkkracht en de wilskracht heeft;

  2. Het onbewuste, neurotische en egocentrische kind, dat onwetend en destructief is en almachtig wil zijn;

  3. Het goddelijke wijze, krachtige en liefdevolle zelf met zijn volledig begrip van het leven.

“Integratie gaat het beste via een drievoudige dialoog: de dialoog tussen de bewuste geest en de demonische aspecten, tussen de bewuste geest en het goddelijke zelf en tussen het goddelijke zelf en het demonische zelf. In al deze dialogen wordt er van beide kanten om de beurt gesproken en geluisterd, zoals in ieder zinvol gesprek.” (Citaat uit Padwerk lezing 189)

De zomercursus vindt plaats op zaterdag in juli en augustus tussen 15.00 en 17.00 uur via WhatsApp. De bijdrage in de kosten voor deze cursus is naar draag­kracht tussen 20 en 40 euro per bijeenkomst. De volledige cursus van 4 bijeenkomsten bedraagt tussen de 80 en 160 euro. Laat je even weten of je komt? Reserveren graag per email. Ga naar contact en stuur een email met de tekst Aquarius zomercursus, je naam, emailadres en telefoonnummer.