De illusoire angst voor pijn

Aquarius workshop

De illusoire angst voor pijn 

English Aquarius workshop The illusory fear of pain: https://youtu.be/I9PhVbNy4Y4

“Het is een volslagen illusie van de mens te geloven dat pijn en lijden
op zichzelf verschrikkelijk zouden zijn. 

De buitensporige angst die mensen hebben voor lijden is uitermate onrealistisch 

en wederom een foutief product van de geest. De mens is vooral zo bang voor pijn en lijden 

omdat hij gelooft dat hij er niets mee te maken heeft, dat het buiten hem om ontstaat.” 

Citaat uit Padwerk lezing 105: De relatie van de mens tot God

Op dit pad zullen we ontdekken, dat alle angsten op illusies zijn gebaseerd en angst volstrekt overbodig is. We zullen beseffen dat wan­neer we angst voelen, we in onwaarheid zijn. Angst versluiert onze blik, waardoor we blind voor de liefde en de vreugde van het leven zijn. Angst voor pijn is een nee tegen pijn; een pseudokracht die voortkomt uit zwakheid en de dwingende stroom dat we persé onze zin moeten hebben. We creëren een gevangenis van illusies en waan­denkbeelden om pijn te voor­komen. Die illusies maken ons ongelukkig, ver­ward, wanhopig, gespannen, vijandig en angstig en deze emoties projec­teren we op de buitenwereld. We wantrouwen de werkelijkheid, omdat deze niet met onze illusies overeenkomt. Het in stand houden van de illusoire angst voor pijn veroorzaakt verkramping op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Het is juist deze verkramping die pijn op alle niveaus veroorzaakt. Zo komen we door de illusoire angst voor pijn in een vicieuze cirkel terecht van kunstmatig overdreven angst, verkramping en pijn. Het erkennen, doorvoelen en trans­formeren van angst voor pijn verruimt het bewustzijn, verhoogt zelfrespect en brengt ons met de waarheid en werkelijkheid in contact. Want in de mate dat we de illusoire angst voor pijn verliezen omdat we pijn kunnen verdragen, zal pijn ophouden te bestaan. Zonder angst voor pijn kunnen we voor onszelf opkomen, zijn we niet bang meer voor confrontaties en hebben we echte flexibele kracht. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierig­heid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen de illusoire angst voor pijn onder­zoeken.

Angst voor pijn schept beelden en vicieuze cirkels

Bewust of onbewust zijn we voortdurend bang voor pijn en proberen we pijn uit alle macht te onderdrukken, te negeren of te vermijden. Als gevolg van pijnlijke ervaringen hebben we uit ver­dediging starre beelden en vicieuze cir­kels ge­schapen. We verzet­ten ons tegen pijn omdat, wanneer we pijn ervaren, we geloven dat de wereld vergaat. De illusoire angst voor pijn is veel erger dan de pijn zelf en dat geldt ook voor fysieke pijn. Ver­standelijk weten we moge­lijk dat pijn een illusie is, maar het onvol­wassen deel ervaart pijn als een vorm van ‘doodgaan’.

Sommige mensen hebben zo’n controle over lichaam en geest dat ze vreselijke verwondingen kunnen verdragen zonder enige pijn te voelen. Ze hebben geleerd de pijn te verdragen; zonder enig verzet geven ze zich eraan over. Daardoor zijn ze zo ontspannen, dat ze iets wat normaal heel veel pijn zou doen niet meer voelen.” (Citaat uit Padwerk lezing 40)

Angst voor pijn is angst voor het onbekende

Als we bang zijn voor iets en die angst blindelings vermijden zodat we niet meer weten waar we bang voor zijn, dan produceert die angst juist de omstandigheden die we vrezen. Maar die gevreesde omstandigheden zijn de enige manier om ervan overtuigd te raken dat die angst een illusie is. De angst voor het onbekende vermindert als we die angst onder ogen zien en ronduit erkennen en het onbekende aspect ervan begrijpen. We kunnen de angst niet over­winnen, tenzij we moedig de sprong in het onbekende wagen en er doorheen gaan.

“Je bent alleen zo buitengewoon bang voor pijn wanneer je niet weet waar het toe leidt, wanneer je er gevaar van verwacht, bijvoorbeeld een ernstige ziekte met de dood als gevolg. Als je weet dat een bepaalde pijn niet levensbedreigend is, kan hij rustig verdragen worden en dus ophouden pijnlijk te zijn. Wanneer je je angst onder ogen ziet en hem ronduit erkent, is het van belang het onbekende element erin te begrijpen en duidelijk vast te stellen.” (Citaat uit Padwerk lezing 130) 

Door de pijn heengaan, lost pijn op

Doordat we uit angst onze pijnlijke jeugdervaringen krachtig afwijzen, blijven we ons verdedigen door die pijn te ontkennen. Die situaties uit onze jeugd worden later in ons leven steeds maar herhaald totdat we leren onszelf open te stellen voor datgene waar we bang voor zijn en door de pijn heengaan, zodat de pijn kan oplossen. We dienen te beseffen dat we pijn kunnen ervaren zonder uit elkaar te vallen. Als we niet meer bang zijn voor onszelf, voor de pijn, dan kunnen we voor onszelf opkomen en zijn we ontvanke­lijk voor de overvloed van het universum.

““Als je bang bent voor pijn of eenzaamheid, of dat je trots gekwetst zal worden, of afwijzing, teleurstelling of frustratie van je verlangens, je wil of je behoefte, is het belangrijkste gevoel angst dat dergelijke ongewenste gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. Alleen als je ervaart waar je bang voor bent, kun je er echt de pijn van ervaren; de pijn van afgewezen worden, of van eenzaam te zijn, of van wat dan ook. Dus zijn we vooral bezig met de angst voor pijn. Als je door de pijn van angst heengaat, kan de pijn ervaren worden. En alleen dan zal de pijn echt oplossen en zul je een levensaspect beheersen dat je niet langer hoeft te vermijden.”  (Citaat uit Padwerk lezing 191)

Meditatie de illusoire angst voor pijn

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat bang is voor pijn en uit alle macht pijn onderdrukt, negeert of vermijdt

Voel met compassie dat het innerlijke kind gelooft dat pijn buiten hem om ontstaat en dat hij er niets mee te maken heeft

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind nee zegt tegen pijn en dwingend zijn zin moet hebben

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind vast zit in een vicieuze cirkel van kunstmatig overdreven angst, verkramping en pijn

Vraag hulp aan het ware zelf om je illusoire angst voor pijn onder ogen te zien en te erkennen

Vraag kracht aan het ware zelf om de angst voor pijn te doorvoelen

Vraag moed aan het ware zelf om de pijn te verdragen zodat de pijn ophoudt te bestaan

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar je pijn onderdrukt, negeert of vermijdt.

Visualiseer jezelf als iemand die pijn transformeert en zo het bewustzijn verruimt en zelfrespect verhoogt

En kom nu in je eigen tempo terug