Ontspannen leven

Aquarius workshop

Ontspannen leven

Om zich goed met de universele kracht te kunnen verenigen,
moet de persoonlijkheid zowel innerlijk als uiterlijk ontspannen zijn.

Uit padwerklezing 151: Intensiteit, een hindernis voor zelfverwezenlijking

Leven is ontspannen bewegen, genieten, ervaren, groeien en veranderen. Vaak merken we niet eens dat we gespannen zijn. We zijn zó gewend aan dwangmatige of chaotische gedachten, neurotische emoties en een te hoge spiertonus. Deze spanning wordt veroorzaakt door de wantrouwige, waakzame en verdedigende houding van het innerlijke kind die het leven afwijst uit angst voor teleurstelling en pijn. De eenheid van de actieve en passieve krachten is op het niveau van het innerlijke kind gesplitst in disharmonieuze hyperactieve en apathische zielsbewegingen. Op een kunst­matige manier probeert het innerlijke kind door middel van verslavingen aan die spanning te ontsnappen, omdat het te bang is om zich aan het creatieve proces over te geven. Alleen als we de controle over onszelf loslaten en ons door het ware zelf laten leiden, zijn onze zielsbewegingen harmonieus en leven we ontspannen. Dan ervaren we dat een gezonde activiteit ons ontspannen, gemakkelijk, vredig en moeiteloos afgaat. En als we ons in een gezonde passieve staat bevinden, is dat nooit iets statisch waar geen beweging in zit. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid drie funda­mentele houdingen onderzoeken die ons helpen om ontspannen te leven.

Onvolmaaktheid aanvaarden*
Onze perfectionistische idealen zijn veeleisend, rigide en streng omdat we vanuit trots en ijdel­heid indruk op anderen willen maken. Door deze houding zijn we niet trouw aan onszelf en verkopen we onze ziel uit verlangen naar de bewondering en goedkeuring van anderen. Wanneer we onze mense­lijke onvolmaakt­heid en beperkingen niet aanvaarden, dan zijn gespannen. Juist door zelfaan­vaarding beginnen de onvolmaakte negatieve emoties op te lossen en zullen we ontspannen met het leven meebewegen en naar emotionele volwassenheid groeien.
Perfectionisme leidt ertoe dat jij je anders voordoet dan je bent en je star opstelt en dat sluit groei, ontwikkeling en verandering uit. Alleen wanneer jij je ontspannen tegenover je onvolmaaktheden opstelt en je op je gemak voelt, als je niet hoeft te doen alsof om ze te verbergen, alleen dan kun je groeien. Dan alleen kan je ziel groeien, alleen dan is er vruchtbare grond voor groei.(Uit padwerklezing 97)

Houden van wat er is
We geloven in de illusie dat wàt we willen belangrijker is en meer plezier geeft dan hoe onze houding is. We voelen ons innerlijk gespannen en we hebben weerstand om te ontspannen in een flexibele houding die positief en aanvaardend is, die weet dat volledige vervulling bestaat en die ja zegt tegen het leven. Die verkrampte gespannenheid saboteert de vervulling. Pas als we leren om te houden van wat er is, om los te laten, te ontspannen en te genieten van die loslaatbeweging, dan ruimen we langzaamaan de blokkades op die ons zo gespannen houden.
De flexibiliteit om te
ontspannen in wat is zelfs wanneer dat op dit moment niet is wat je wilt moet je uiteinde­lijk brengen wat je wilt in de eerste plaats door je een goed gevoel over jezelf te geven en door in harmonie te zijn met de kosmische zielsbeweging in je psyche. Later zal ook het ding wat je wilt naar je toekomen. Dat moet zo zijn want het is een natuurlijke gang van zaken volgens de wet van oorzaak en gevolg.(Uit padwerklezing 149)

Werkelijk weten wat je wilt
Als we onze oude gespannen houding van nemen, willen, eisen en niet geven – waardoor we niet weten wie we werkelijk zijn en wat we werkelijk willen – transformeren tot een ontspannen houding van liefde, geven, toewijding en oprechtheid, dan hebben we de sleutel naar geluk en overvloed gevonden. Dan identificeren we ons met het ware zelf. Dan hebben we de moed en kracht om authentiek te zijn, voor onszelf op te komen en te weten wat we werkelijk willen. En dan is het leven in vertrouwen ontspannen bewegen en voluit genieten.
Als je niet bang bent te ontdekken wat je wenst, wat je bestemming, je uitdrukkingswijze is, of anderen nu wel of niet je keuzes goedkeuren en toejuichen, kun jij je de luxe veroorloven je innerlijk te ontspannen en je ware wezen naar boven te laten komen, met zijn uitdrukkingswijzen en verlangens. En zodoende zul je ontdekken wat je werkelijk wilt. Wat een zeldzame rijkdom in die wereld van jullie! Wat een harde strijd is er nodig om jezelf te zuiveren, om het gezegende moment te beleven waarop je de schat vindt van werkelijk weten wat je wilt.(Uit padwerklezing 232)

*zie hoofdstuk 24.9. van het boek “Vrede vinden in jezelf, een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens”.