N2023

Nederlandse Padwerk citaten 2023

Week 1: Lezing 37: “Vraag je af in tijden van beproeving: “Wat betekent het dat ik dit zo voel? Verzet ik me hiertegen? En betekent dat verzet niet dat ik uit trots en eigenzinnigheid de lessen verwerp die het leven me wil leren? Is mijn angst voor deze les geen aanwijzing dat ik teveel van mezelf hou en daarom bang ben voor alles wat een beetje pijn doet of nadeel oplevert?”

Week 2: Lezing QA232: “Je sterft vele keren, evenals je vele keren geboren wordt. Een leven is slechts een dag gezien vanuit een andere dimensie. Het is slechts een droom die je gedurende de nacht hebt gezien vanuit een andere dimensie.”

Week 3: Lezing 133: “In de mate dat je echte liefde kunt ervaren en uiten, in precies die mate kan je ook constructief, gezond boos worden. Beide komen uit het innerlijk zelf.”

Week 4: Lezing 148: “Als je afgunst voelt, of de keerzijde daarvan, de behoefte om indruk te maken op anderen of beter te zijn dan zij, probeer dan de constructieve kracht achter deze behoefte te voelen. Want deze behoefte is alleen maar een vervorming van de aangeboren drang om het beste in jezelf te realiseren. Als je dat doet, zul je merken dat jij je niet meer geblokkeerd of verlamd voelt.”

Week 5: Lezing QA 150: “De angst voor geluk is een algemene conditie die in iedere ziel bestaat en de meeste mensen zijn zich niet van deze angst bewust. En de wijze waarop de meeste mensen hiermee omgaan, is dat ze onbewust de mogelijkheid tot geluk vernietigen”.

Week 6: Lezing 218: Vraag jezelf bij alles wat er iedere dag en ieder uur van je leven met je gebeurt, af: ‘Hoe kan dit een boodschap, een weerspiegeling, een aanwijzing zijn van het totaalbeeld van mijn leven, dat ik nog steeds niet volledig kan vatten?”

Week 7: Lezing 12: Er is een specifieke sfeer waar je leven wordt bekeken, en soms zelfs meerdere levens. Nu ziet de geest, die zojuist zijn aardse leven heeft afgesloten, zijn leven zo helder dat hij niet langer kan doen alsof en excuses maken zoals mensen dat graag doen. Maar hier is alles helder en open.”

Week 8: Lezing 228: Het actieve principe is beweging en actie en het ontvankelijke principe is de staat van zijn en rust. De actieve staat reikt uit, de ontvankelijke staat ontvangt. De actieve staat is een samenballing van energieën, de ontvankelijke staat ontspant ze. Als je de juiste balans vindt door de combinatie van beide innerlijke kernen, dan heb je actie en inspanning die ontspannen, moeiteloos en kalm zijn. En je hebt ontvankelijkheid die levendig is.”

Week 9: Lezing 205: “Elk gevreesd gebied draagt het zaad van de gouden kern. Er is geen kwaad, geen verschrikking, die de gouden kern niet in zich draagt. Er is geen dood die de gouden kern van leven niet bevat. Er is geen duisternis die de gouden kern van schitterend licht niet bevat. Er is geen kwaad in jou dat de gouden kern van je goedheid niet draagt.”

Week 10: Lezing 212: “Alleen als je waarlijk en belangeloos je unieke bijdrage kunt geven aan de schepping, voel je ook dat je recht hebt om in alle opzichten te ontvangen, vervuld te zijn, overvloed te hebben.”

Week 11: Lezing 49: Als vijandigheid en agressie verdrongen worden, als angsten onderdrukt worden en niet onder ogen gezien, als haat wordt weggedrukt omdat jij je er schuldig over voelt en omdat haat niet klopt met je ideaal, dan leidt dit alles tot vernietiging van het zelf en kan het in de diverse organismen verschillende soorten symptomen veroorzaken. Moeheid is één zo’n symptoom.”

Week 12: Lezing 234: De nederigheid om perfectionisme op te geven, de eerlijkheid om de prijs te betalen voor je langzame ontwikkeling tot een echt volmaakt wezen, zijn onmisbare voorwaarden. In feite zijn het al aspecten van volmaaktheid.”

Week 13: Lezing 211: “Hoe meer je het destructieve deel bloot geeft, hoe meer jij je ware, creatieve zelf leert kennen. Hoe meer jij je lelijkheid bloot geeft, hoe meer jij je schoonheid leert kennen. Hoe meer jij je haat en al zijn afgeleiden bloot geeft, hoe meer jij je al aanwezige staat van liefde leert kennen die er dan doorheen kan schijnen.”

Week 14: Lezing 57: Als je de neiging hebt teveel afhankelijk van de mening van anderen te zijn, komt dat omdat je iets aan hen moet bewijzen. En als je tegen die slaafsheid rebelleert en met een uitdagende ‘kan me niet schelen’ houding het andere uiterste opzoekt, dan probeer je jezelf iets te bewijzen. Beide uitersten zijn een gevolg van iets willen bewijzen. Als er in jou niet langer een behoefte bestaat iets te bewijzen is de juiste middenweg even natuurlijk als ademen.”

Week 15: Lezing 228: “Evenwicht kan nooit van buitenaf geforceerd worden net zomin als liefde of wijsheid, of verlichting, of vrede. Evenwicht is een goddelijke, spontaan optredende toestand. Evenwicht is gezond verstand.”

Week 16: Als ik beter wil zijn dan anderen, moet ik ook voelen dat ik eigenlijk geen vervulling verdien. Ik ben niet beter dan anderen en ik ben niet slechter dan anderen.’ Alle mensen zijn mooie, prachtige goddelijke manifestaties.”

Week 17: Lezing 205: Orde scheppen betekent altijd inspanning. De spiritueel volwassen mens weet dit en accepteert het. Hij leeft niet in de illusie dat eenzelfde gemoedsrust en comfort bereikt kunnen worden zonder zich moeite te geven. Hij realiseert zich dat wat hij erbij wint, opweegt tegen dat wat hij erin investeert.”

Week 18: Lezing 141: “Als je de destructiviteit niet wilt zien, de opzettelijkheid ervan, dan zit je vast. In wezen is dit het belangrijkste onderdeel van ons werk. Al het andere zijn bijzaken, details waar je doorheen moet om je scherp bewust te worden van die opzettelijke destructiviteit en het vermijden van productieve, positieve ontplooiing. Heb je enig idee, enig besef van deze angst om de destructiviteit los te laten? De angst voor het goede, waarin destructief zijn veiliger lijkt?”

Week 19: Lezing 142: “Overal waar de positieve velden werkzaam zijn, moet er (bewust of onbewust) vertrouwen bestaan. Hoe meer positieve en hoe minder negatieve velden er in de menselijke psyche bestaan, hoe groter het vertrouwen moet zijn in de krachten, in de energievelden die je leven scheppen, blijkbaar onafhankelijk van je willende zelf.”

Week 20: Lezing 147: Wanneer deze beslissing wordt genomen: ‘Dit wat ik wil, dat is wat ik ga doen, dit is wat ik besluit – om in de werkelijkheid te leven, om het onechte gevoel te zien, het te stoppen en zo het echte gevoel toe te laten – ik weet dat deze beslissing vrucht zal dragen,’ dan begint er innerlijk iets te veranderen.”

Week 21: Lezing 67: De vrijheid en veiligheid die je hebt verkregen door de volledige zelfverantwoordelijkheid te nemen, kan niet in woorden worden uitgedrukt. Je moet het ervaren.

Week 22: Lezing 212: Ik wil jullie uitnodigen om ruimte in je bewustzijn te maken voor het idee dat de duivel met al zijn wreedheid, slechtheid, oneerlijkheid, kleinzieligheid, haat en angst in essentie een engel is.”

Week 23: Lezing 77: Als je ware wezen, je ware zelf, je intuïtieve wezen zich manifesteert, dan is er geen onzekerheid meer in je, geen twijfel over wat je het beste kunt doen. Je aarzelt niet.”

Week 24: Lezing 209: “De menselijke evolutie doorloopt een ontwikkeling van negativiteit afreageren naar de volgende stap het inhouden ervan. Dit leidt tot onderdrukking. De volgende stap na de onderdrukking is bewustwording zonder af te reageren.”

Week 25: Lezing 258: “Al je angsten en wantrouwen voor anderen kunnen niet geëlimineerd worden tenzij innerlijk voortdurend volledige overgave aan de hoogste beoefend en hernieuwd wordt. Zonder dat echte houvast in God zul je altijd verward zijn, in angst leven, je eigen oordeel wantrouwen en ben je te wantrouwend op de verkeerde plaats en/of te naïef op de verkeerde plaats.”

Week 26: Lezing 64: “De innerlijke wil komt voort uit de plexus solaris. De uiterlijke wil komt gedeeltelijk voort uit het verstand en deels uit aan de oppervlakte gelegen gebieden van de ziel. De uiterlijke wil wordt vaak door onrijpe gevoelens, verlangens, reacties en rationalisaties aangezet. De innerlijke wil komt geheel en al uit je hogere zelf voort.”

Week 27: Lezing 174: “De wetenschap dat de ware aard van de mens, of van ‘leven’, vroeg of laat wel tevoorschijn moet komen, verandert alles. Het verandert de wanhoop over jezelf. Het opent de deur naar het leren kennen van je vermogens, je mogelijkheden om een goed mens te zijn, hoe slecht je nu ook bent; om edelmoedig te zijn, hoe gemeen je nu ook bent; om lief te hebben, hoe egoïstisch je nu ook bent; om sterk en integer te zijn, hoe zwak je nu ook bent en hoezeer je ook in de verleiding bent het beste in jezelf te verraden; om een groot mens te zijn, hoe kleinzielig je nu ook bent.”

Week 28: Lezing 148: “Het denkbeeld is: ‘Als ik ongelukkig genoeg ben, zal ik bewijzen hoe fout de wereld is omdat ze mij niet geeft wat ik wil.’ Maar dat zijn niet de diepste redenen die het zo moeilijk maken je van negativiteit te ontdoen. Het is noodzakelijk om te voelen dat er tegelijkertijd zowel plezier als ongenoegen in je negativiteit zit. Het plezier principe kan zelfs in zijn vervorming nooit volledig afwezig zijn.”

Week 29: Lezing 114: “De mens zegt zo vaak dat het leven moeilijk en pijnlijk is, dat het leven een opgave is, verwarrend en onbegrijpelijk, en dat het van geen betekenis is. Vanuit deze houding gelooft hij dat hij zelf en het leven twee verschillende dingen zijn – maar dat zijn het niet! Wat het leven voor je is, dat ben je zelf. Hoe je ook tegen het leven aankijkt, het is een exacte kopie van hoe je jezelf ervaart.”

Week 30: Lezing 177: Je voelt innerlijk dat hoe sterker je extase, je genot en je plezier zijn, hoe meer je aan de wereld bijdraagt. Je zult het volledig ervaren van genot je spirituele en praktische doel maken. Je zult onophoudelijk dit doel nastreven.”

Week 31: Lezing 29: “Er zijn in het universum twaalf actieve fundamentele krachten of principes werkzaam en twaalf passieve. Het hele universum is van deze krachten doordrongen en zij kunnen in eindeloze variaties en combinaties optreden.”

Week 32: Lezing 25: Vraag Gods hulp om je lagere zelf te accepteren en laat het dan naar buiten komen. Luister naar je gevoelens die met bepaalde gebeurtenissen verband houden of gevoelens die deze neiging altijd al in jou tevoorschijn halen. Probeer dan die gevoelens om te zetten in woorden en in beknopte gedachten.”

Week 33: Lezing 236: Waar in je lichaam kun je nu moed voelen? In je hele lichaam, net zoals je liefde in je hele lichaam voelt, want moed is een essentieel onderdeel van liefde.”

Week 34: Lezing 49: “Emotionele volwassenheid kent geen egoïsme (natuurlijk is dit op aarde betrekkelijk, het kan in jullie bestaanssfeer nog niet absoluut zijn). Hoe egoïstischer je bent, hoe onvolwassener je bent.”

Week 35: Lezing 37: “In de mate dat er in je ziel eigenzinnigheid, trots, ijdelheid en egoïsme aanwezig zijn – wat ook altijd angst met zich meebrengt – kan er geen sprake zijn van waardigheid.”

Week 36: Lezing 29: Steeds wanneer je een ogenblik vrij bent, denk dan aan de afgelopen uren en ga na wat gedurende die tijd of bij een speciale ervaring werkelijk je gevoelens waren. Vraag jezelf dan met betrekking tot je verschillende emoties af: ‘Wat is mijn verlangen?’ Als je het antwoord vindt, heb je al een aanwijzing.”

Week 37: Lezing 152: De schaamte voor je naaktheid van je eigen zelf zoals dat nu is, wordt diepgaand door het verhaal van Adam en Eva gesymboliseerd. De naaktheid van de werkelijkheid is het paradijs. Want als die naaktheid niet langer ontkend wordt, kan er een nieuw, gelukzalig leven beginnen – hier en nu, niet in een ander leven in het hiernamaals.”

Week 38: Lezing 93: “De echte behoefte van een mens is geliefd zijn, liefhebben en een echte betekenisvolle relatie hebben. Hij is zich niet bewust van deze behoefte. Hij heeft de kennis over deze behoefte onderdrukt. In plaats daarvan streeft hij naar succes, goedkeuring en indruk op anderen maken. Dit is een opgelegde, schijnbehoefte geworden, die de echte behoefte verbergt.”

Week 39: Lezing 145: “Je zult zien dat het mogelijk is jezelf te verruimen en met hart en ziel jezelf te geven, lief te hebben, te voelen, onzelfzuchtig te zijn, nederig te zijn, het egoïsme van het bange kind los te laten, de integriteit te hebben om anderen vrij te laten en toch geen verliezer te zijn.”

Week 40: Lezing QA 144: “Wanneer men het doen teveel benadrukt, vlucht men voor het Zijn. Wanneer men het Zijn teveel benadrukt, vlucht men voor het doen. De gemeenschappelijke factor tussen beide schijnoplossingen is wegvluchten voor iets wat men niet onder ogen wil zien of men is bang er ongeschikt voor te zijn”

Week 41: Lezing 135: “De kosmische beweging die alles wat is doordringt, is een mengsel van beweeglijkheid en ontspanning. De sleutel van beweeglijkheid verenigd met ontspanning opent de wereld. Het is de staat van Zijn. Dit is het verenigende principe van Zijn.”

Week 42: Lezing 236: Als ik beter wil zijn dan anderen, moet ik ook voelen dat ik eigenlijk geen vervulling verdien. Ik ben niet beter dan anderen en ik ben niet slechter dan anderen.”

Week 43: Lezing 143: “De boodschap afkomstig van het ware zelf zegt: ‘Je geboorterecht is volmaakt geluk, vrijheid en meesterschap over het leven”.

Week 44: Lezing 37: Als een vrouw verantwoordelijkheden van de man op zich neemt – niet fysiek want dat kan een noodzaak zijn die haar vrouwelijkheid helemaal niet zal verminderen – uit eigen vrije wil, als gevolg van haar afwijzing van vrouwelijkheid, houdt ze in bepaalde opzichten op vrouw te zijn. Als een man zijn verantwoordelijkheden, bescherming en ridderlijkheid afwijst – en zeker niet alleen financieel – houdt hij in dat opzicht op man te zijn.”

Week 45: Lezing 255: Door het werk dat je op dit Pad doet, neem je intens deel aan je eigen geboorteproces. Beschouw het hele zuiveringswerk als een geboorteproces. Want je schenkt werkelijk leven aan een onbelemmerde, vrije geest in zijn volle glorie.”

Week 46: Lezing 13:God werkt door jou of door andere mensen en de antwoorden die gegeven worden lijken zo natuurlijk te komen, dat je er op dat moment helemaal niet zeker van bent of er echt wel een antwoord was.”

Week 47: Lezing 120: Je weet en ervaart voortdurend hoe innerlijke problemen en conflicten je beroven van je vrijheid, je zelfgevoel en zelfstandigheid. Je begint te ervaren wat het betekent echt onafhankelijk te worden door je kinderlijke, beperkte egoïsme op te geven. Egoïsme en afhankelijkheid zijn daarom met elkaar verweven.”

Week 48: Lezing 163: Mediteren moet een combinatie vormen van twee benaderingswijzen. Enerzijds formuleer je actief je gedachten, je intentie en je houding en het doel dat je voor ogen hebt. Je houding is dat je het beste van jezelf wilt geven; het doel is dat je alle belemmeringen uit de weg wilt ruimen en het beste in jezelf wilt doen groeien en ontplooien; je intentie is dat je bereid bent de waarheid onder ogen te zien, wat die ook mag zijn. Anderzijds word je stil en afwachtend, kalm en ontvankelijk.”

Week 49: Lezing 169: Er zijn twee fundamentele aspecten werkzaam in het scheppingsproces. Het eerste aspect is activeren, het tweede is het aspect van laten gebeuren. Eerst activeer je en dan ga je opzij en laat het gebeuren.”

Week 50: Lezing 192: De vervulling waar zo hevig naar wordt verlangd, kan alleen verkregen worden wanneer je alles wat je nu nog buiten jezelf zoekt in jezelf gaat zoeken. Dit begint met het nemen van verant­woordelijkheid. Als je blijft steken in beschuldigingen en je ouders en het leven verant­woordelijk blijft stellen, beroof je jezelf van de vitale kern van al het goede in je.”

Week 51: Lezing 191: ”Als angst voor pijn blindelings vermeden wordt tot je niet langer weet dat je een specifieke pijn vreest en niet meer weet waarom jij je verlamd en verdoofd voelt, dan ontstaat er een magnetische energieblokkade in je psychische systeem. Deze energieblokkade is van een kracht die onvermijdelijk juist die ervaring naar je toetrekt die je wilde vermijden.”

Week 52: Lezing 219: ”Alleen door het accepteren van de kinderlijke egocentriciteit kun je de geboorte van de innerlijke Christus ervaren, van het eeuwige bewustzijn dat alles bevat wat er is. Ware kracht, ware creativiteit, ware liefde, ware zekerheid zijn allemaal lichtjes die gaan branden door jouw eerlijkheid, jouw moed en je waarheidsgetrouwheid.”