Oorzaak en gevolg

Aquarius workshop

De relatie tussen oorzaak en gevolg zien

English Aquarius workshop See cause and effect relationships: https://youtu.be/M2n6GeP5xbE

“Wanneer je werkelijk de relaties tussen oorzaak en gevolg in je leven kunt zien, ben je niet alleen gemotiveerd om negatieve houdingen en intenties op te geven en positieve intenties op te roepen, je wint ook aan bewustzijn en aan emotionele en spirituele rijpheid. Rijpheid is voor een groot deel het vermogen om de relatie tussen oorzaak en gevolg te zien.”
Citaat uit Padwerk lezing 196: De kwaliteit van je verbintenis; oorzaak en gevolg

Oorzaak en gevolg vloeit voort uit de vrije wil van de mens: we oogsten wat we zaaien. Het is onze taak om het onbewuste niet langer door een kunstmatige egocontrole geheim te hou­den, maar het verband met de on­aan­gename ver­schijnselen in dit leven te zien. Als we dit verband niet inzien, dan worstelen en vechten we tegen iets wat we zèlf gecreëerd hebben en dat veroorzaakt pijn. Als we het ver­band wèl zien, dan geeft dat ons nieuwe hoop en perspectief. Hoe meer iemand op het geestelijke pad van zelfontwikkeling is, hoe meer de relatie tussen oorzaak en gevolg wordt begrepen. In het Vissentijdperk lag de nadruk van de mens op zijn uiterlijke handelingen en was de mensheid nog niet zo ver om innerlijke oorzaken te herkennen. In het Aquariustijdperk zijn we in staat dit verband te leggen, omdat we de verantwoordelijkheid nemen om onze innerlijke wereld te kennen die de uiterlijke omstandigheden creëert.

In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van 3 thema’s uit de Padwerk lezingen het tijdsverloop tussen oorzaak en gevolg, de oorzaak van onze problemen en onze weerstand om verbanden te leggen onderzoeken.

1e thema: Het tijdsverloop tussen oorzaak en gevolg

Oorzaak en gevolg en tijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn verschillende facetten van de werkelijkheid van onze dualistische, driedimensionale (tijd, ruimte en beweging) wereld. Zolang we op aarde leven kunnen we de tijd niet uitschakelen, maar we kunnen wel een andere begrip erover ontwikken. Wanneer we geleidelijk leren oorzaken en gevolgen uit verleden en heden met elkaar te verbinden, dan verliest de tijd door onze bewustzijnsverruiming zijn illusoire karakter.

“Het is zo dikwijls het geval dat oorzaak en gevolg ver in tijd van elkaar verwijderd liggen. Met andere woorden, een mens kan het gevolg ervaren van een oorzaak uit een ver verleden, terwijl de nieuwe oorzaken die hij in werking stelt nu nog geen gevolg hebben, maar pas later. Met de toenemende spirituele ontwikkeling en innerlijke gezondheid en heelheid, komen oorzaak en gevolg dichter bij elkaar. Als zij in de tijd gescheiden zijn, moet er een innerlijke kloof, een verdeeldheid in de ziel bestaan.” (Citaat uit Padwerk lezing 111)

2e thema: De oorzaak van onze problemen zien

Onbewuste negatieve verlangens scheppen een kloof tussen oorzaak en gevolg, waardoor problemen uit de lucht lijken te vallen. Echter, wanneer we proberen ons eigen aandeel te vinden in plaats van de oorzaak bij de ander te leggen, dan zullen we beseffen dat we schepper van ons lot zijn en dat er geen onrecht is. Problemen zullen geleidelijk uit ons leven verdwijnen als we ervan geleerd hebben, de reden ervan begrijpen en ons realiseren hoe we ze zelf hebben veroorzaakt.

“Als in je bewustzijn oorzaak en gevolg van elkaar gescheiden zijn, moet dit wel verwarring, twijfel en wanhoop met zich mee brengen. Op het moment dat je door intensief persoonlijk werk het negatieve verlangen bent gaan zien, weet je tenminste hoe je uiterlijke moeilijkheden en onwelkome situaties veroorzaakt. Zelfs voordat je in staat bent de negatieve verlangens op te geven, wat je niet lukt omdat je de reden van hun bestaan nog niet begrijpt, zal alleen al het feit dat je weet dat jij de ongewenste verschijnselen in je leven geschapen hebt, je een vrijer mens maken.”(Citaat uit Padwerk lezing 140)

3e thema: Weerstand om verbanden te leggen overwinnen

Ieder moment dat we met behulp van het ware zelf onze weerstand uitdagen en verantwoordelijkheid nemen voor ons leven door de verbanden tussen oorzaak en gevolg te begrijpen, beseffen we dat we ons leven zelf creëren. In plaats van naar de stem van het destructieve kleine kind met zijn hardnekkige weerstand en waandenkbeelden te luisteren, volgen we de stem van het ware zelf die de waarheid zoekt en wil groeien.

“Weerstand om verbanden te leggen tussen oorzaak en gevolg bedekt de pijnlijke angst dat zulke verbanden niet bestaan. Roep dan de momenten van opluchting in herinnering in je voorafgaande werk, toen je, na je weerstand overwonnen te hebben, de intrinsieke eerlijkheid van het leven besefte. Herinner je hoe jij je altijd veiliger over het leven ging voelen als je eenmaal de verbanden gezien had.” (Citaat uit Padwerk lezing 249)

Meditatie de relatie tussen oorzaak en gevolg zien 

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind met zijn trotse en eigenzinnige weerstand en waandenkbeelden

Voel met compassie hoe het innerlijke kind worstelt en vecht tegen eigen creaties

Voel met mededogen hoe de onbewuste negatieve verlangens van het kind een kloof tussen oorzaak en gevolg scheppen

Voel met mildheid hoe pijnlijk en wanhopig het is om het verband tussen oorzaak en gevolg niet te zien

Vraag hulp aan het ware zelf om je eigen aandeel van iedere moeilijkheid te zien

Vraag moed en kracht aan het ware zelf om verantwoordelijkheid voor je leven te nemen

Vraag advies aan het ware zelf over de negatieve verlangens onder je huidige problemen

Open jezelf voor het advies wat je nu van de Christuskracht van het ware zelf zult ontvangen

Visualiseer jezelf als iemand die de spirituele rijpheid heeft om het verband tussen oorzaak en gevolg te zien

En kom nu in je eigen tempo terug