De illusoire angst voor zelfhaat

Aquarius workshop

De illusoire angst voor zelfhaat

English Aquarius workshop The illusory fear of self-hate: https://youtu.be/URRBS6exawo

“Als je niet meer bang bent voor jezelf en jezelf niet meer haat, zul je ook niet bang zijn voor de reis en je ertegen verzetten. Je kunt er dan in meegaan. Als je niets in jezelf hebt te vrezen, heb je geen angst voor je levensreis, voor verandering, integendeel.”

Citaat uit Padwerk lezing 218: Inzicht krijgen in je ontwikkelingsproces

Het emotioneel onvolwassen bewustzijn bevindt zich in een sfeer van halfslaap waar het niet weet wie het werkelijk is en waarin het blindelings vecht tegen dat wat het in zichzelf haat. De angst die we voor deze zelfhaat koesteren, is gebaseerd op illusie. Angst en illusie zijn hetzelfde. Alle destructiviteit houdt verband met angst. Zelfhaat ontstaat door angst, ze leidt naar angst toe en ze houdt die angst in stand. Angst bevriest en verlamt de levens- en liefdesstroom van de goddelijke kern. Uit schuld en schaamte verbergen we datgene waar het meest bang voor zijn. Juist vanwege dit verbergen, verergeren we de destructieve houdingen die we het meest in onszelf haten en geloven we op een diep niveau dat dit onze ware identiteit is. En zo lang we onze zelfhaat niet onder ogen zien en aan­vaarden, projecteren we die zelfhaat op anderen omdat het te ondraaglijk is om ons van zelfhaat bewust te worden. En hoe meer we die haat buiten onszelf leggen, hoe meer we de greep op waarheid en werkelijkheid verliezen en hoe sterker onze zelfhaat groeit. We dienen ons door het universele zelf te laten helpen om de verleiding te weerstaan om aan die illusoire angst voor zelfhaat toe te geven. We dienen te leren om naar het innerlijke destructieve kind te luisteren, de uitingen ervan kalm aan te horen en alle emoties te doorvoelen. Als wij bereid zijn het feit onder ogen te zien dat we op een bepaald punt onze goede gevoelens hebben ontkend en opzettelijk hebben veranderd in slechte gevoelens, dan komen we uit de pijn van onze zelfhaat. De Gids zegt liefdevol in Padwerk Vraag en Antwoord lezing 225: “Wanneer we jouw worsteling en zoektocht zien, zijn bij jou. En wanneer we je veelal onbewuste zelfhaat zien, dan huilen we voor jou en met jou. Want het is niet nodig”. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid aan de hand van 3 thema’s uit de Padwerk lezingen de illusoire angst voor zelfhaat onder­zoeken.

1e thema: Illusie ontstaat door verwarring

De waarheid – die altijd liefde en eenheid in zich draagt – is dat het van moed, nederigheid en de wil zelfverantwoordelijkheid te dragen getuigt, wanneer we onszelf onze onvolmaaktheid verge­ven èn tegelijkertijd de bereidheid hebben de neurotische kinderlijke aspecten onder ogen te zien, te aanvaarden en te doorvoelen. Echter, zelfhaat èn aan alle neigingen toegeven, komen beiden voort uit lafheid, uit trots en uit een gebrek aan verantwoordelijkheid om niet zèlf te wil­len ver­anderen, maar te eisen dat de wereld en andere mensen moeten veranderen.

“In je verwarring zie je in elk van de twee alternatieven – zelfacceptatie en vergeving tegenover de wil om te veranderen – een positieve en een negatieve kant en daardoor kun je die twee niet verzoenen. Je bent bang om vergevingsgezind tegenover jezelf te zijn uit angst voor je eigen sterke verlangen voor zelfgenoegzaamheid. Je bent ook bang om dat wat schadelijk is, ook voor anderen, volledig onder ogen te zien uit angst voor de zweep van je zelfhaat. Wanneer je echt kunt waarnemen dat dit alternatief een illusie is die alleen maar door je verwarring bestaat, dan worden twee schijnbare tegenstellingen één geheel zonder enige negativiteit.” (Citaat uit Padwerk­  lezing 94)

2e thema: Voor de juiste identificatie kiezen

Wanneer we ons vol zelfhaat schuldig en ongelukkig voelen, is het belangrijk om te weten dat we ons dan identificeren met het aspect in ons dat niet gezuiverd is en een hekel aan zichzelf heeft. Maar op het moment dat we de destructieve aspecten moedig waarnemen, erkennen en aanvaarden, is datgene wat dit doet het zelf waarmee we ons terecht kunnen vereenzelvigen. We voelen dan dat die negativiteit een aspect van ons is en niet de verborgen uiteindelijke waarheid.

“Als het zelf zich alleen in het lagere zelf als werkelijk ervaart dan kan het zichzelf niet opgeven. De weigering om dat te doen is de misplaatste wil om te leven. Je leeft in de illusie dat achter je meest negatieve aspecten niets anders bestaat. Je voelt je alleen echt en vol energie als die negativiteit en destructiviteit zich manifesteert, ongeacht hoezeer je omgeving het beknot en je dwingt om deze energie alleen in jezelf te ervaren. Je weerstand om dat op te geven wat je het meest in jezelf haat, waarvan je weet hoe haatdragend het is, is het gevolg van een verkeerde identificatie.”  (Citaat uit Padwerk lezing 195)

3e thema: Je verbinding met je goddelijke kern herstellen

Op dit moment kunnen we de werkelijkheid van het goddelijke zelf nog niet in iedere situatie ervaren. Maar we hebben de mogelijkheid elke situatie op een andere manier te bekijken door onszelf open te stellen voor een andere gedachtegang die we nog niet hebben uitgeprobeerd. Dat betekent dat we de deuren van ons bewustzijn moeten openen. Want het bewustzijnsaspect dat gevangen zit in de illusoire angst voor zelfhaat moet met eigen middelen de weg terugvinden daar het zich niet bewust is van zijn wezenlijke verbinding.

“Je bent een onderdeel van het goddelijk plan om licht in de leegte te brengen. Telkens wanneer je bewustzijn de verbinding “vergeet” en het contact met zijn goddelijke aard verliest, is het je taak die verbinding te herstellen. Als je deze principes en waarheden niet kent, ga jij je onvolledige huidige staat haten, wat dan weer leidt tot zelfhaat en dus tot angst voor jezelf.”  (Citaat uit Padwerk lezing 218)

Meditatie de illusoire angst voor zelfhaat

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil en luister naar je innerlijke God

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open jezelf met behulp van het ware zelf voor het kinderlijke deel dat gevangen zit in de illusoire angst voor zelfhaat

Voel met mededogen dat het innerlijke kind zichzelf niet onder ogen durft te zien

Voel zachtmoedig de lafheid, trots en het gebrek aan verantwoordelijkheid van het innerlijke kind

Voel met mildheid dat het innerlijke kind zich met de ongezuiverde aspecten identificeert

Vraag hulp aan het ware zelf om de verbinding te herstellen

Vraag kracht aan het ware zelf om jezelf te accepteren en te vergeven

Vraag moed aan het ware zelf om datgene op te geven wat je het meest in jezelf haat

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over welke warme gevoelens je opzettelijk in negatieve emoties hebt veranderd

Visualiseer jezelf als iemand die van zichzelf houdt

En kom dan nu in je eigen tempo terug