Opkomen voor jezelf

Aquarius workshop

Opkomen voor jezelf

English Aquarius workshop Self-assertion: https://youtu.be/EUfSXM56PDg

“Het is veel gemakkelijker om op te komen voor je rechten en wensen als je liefhebt, of ze nu terecht zijn of onterecht, egoïstisch of niet. Wanneer je niet liefhebt, is dit opkomen voor jezelf erg moeilijk
omdat ofwel een knagende schuld je verlamt ofwel omdat, als je erin slaagt je bezwaren te uiten,
ze er op een kwetsende manier uit zullen komen. Als je liefhebt, kun je niemand pijn doen met ‘nee’ te zeggen.”
Citaat uit Padwerk lezing 107: Drie aspecten die je beletten lief te hebben

Er heerst verwarring over de betekenis van voor onszelf opkomen. Wanneer is voor onszelf opkomen gepast? Wanneer is een flexibele houding gepast? We verwarren voor onszelf opkomen met rebelleren, maar hoe meer we rebelleren hoe minder we voor onszelf kunnen opkomen. Het gewone verstand kan geen evenwicht vinden tussen voor onszelf opkomen en flexibele aanpassing, tussen spontaan geven en gezond egoïsme. Het gewone verstand is niet intuïtief genoeg om op een passende manier op situaties te reageren. Alleen het ware zelf kan creatief en spontaan reageren en in verbinding staan met het diepste wezen van een ander mens. Het ware zelf weet dat liefhebben en voor onszelf opkomen van elkaar afhankelijk zijn. De gezonde ja-stroom van het ware zelf aanvaardt het leven vreugdevol en streeft naar bevrijding, autonomie, eenwording, heelheid, harmonie, vervolmaking en vervulling. Als er een gezonde ja-stroom is, dan kan er ook een gezonde nee-stroom bestaan die op een juiste manier voor zichzelf kan opkomen en in staat is om grenzen aan te geven door bijvoorbeeld te zeggen: “Ik ben een individu en ik heb het recht om gezond agressief te zijn. Als iemand iets van mij wil wat ik niet wens, dan heb ik het recht om nee te zeggen.” Door de gezonde ja-stroom en de gezonde nee-stroom af te wijzen veranderen ze in een ongezonde ja-stroom die ja zegt uit angst, onderdanigheid en zelfverraad en een ongezonde nee-stroom die tegen het leven rebelleert en emotioneel afhankelijk wil blijven.

Waarom zijn we niet in staat om voor onszelf op te komen? We geloven dat het zondig en egoïstisch is om voor onszelf op te komen, we willen liever toegeven en durven geen nee te zeggen omdat we onszelf niet vrij en zelfbewust voelen. Ook zijn we bang om de ego-controle los te laten waardoor we niet voor onszelf kunnen opkomen. Een andere reden is de echte diep gewortelde schuld door niet lief te hebben, ons terug te trekken en met deze trotse en eigenzinnige houding schenden we de grote kosmische krachten. We hebben het gevoel dat we het niet verdienen om gelukkig te zijn en voor onszelf op te komen.

We kunnen alleen voor onszelf opkomen als we de waarheid voorop stellen, als we niet bang zijn voor pijn of om de confrontatie aan te gaan, als we niet te trots zijn om fouten te maken, als we bereid zijn het beste van onszelf te geven. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van 3 thema’s uit de Padwerk lezingen het opkomen voor onszelf onderzoeken.

1e thema: De dualiteit ‘niet voor jezelf opkomen-rebellie’ begrijpen

Onbewust hopen we, door een emotioneel afhankelijk kind te blijven, gelukkig te zijn en aan de strijd van het leven en de nadelen van volwassenheid te kunnen ontkomen. We zijn echter blind voor de nadelige gevolgen van deze verlengde kindertijd, waarbij we onbewust eisen dat er voor ons gezorgd en van ons gehouden wordt. Heel subtiel verwachten we dat God dit leven voor ons leeft, beslissingen neemt en voor de gewenste resultaten zorgt. We weigeren een vrij, volwassen mens te worden. Dit verlangen veroorzaakt kettingreacties en komt op twee verschillende manieren tot expressie. Of we durven niet voor onszelf op te komen of we rebelleren tegen gezag.

“Telkens wanneer je bij iemand een overheersende houding aantreft van angst, verlegenheid, niet voor zichzelf opkomen, braaf zijn en/of gehoorzaamheid, moet er evenzeer evenredig sprake zijn van rebellie. Misschien niet aan de oppervlakte, maar het moet er zijn! Geen twijfel over mogelijk. Het zal een hele strijd zijn om dit niveau van rebellie, verbittering, vijandigheid en agressieve neigingen te vinden.” (Citaat uit Padwerk lezing 88)

2e thema: Dwingende stroom belemmert voor jezelf opkomen

Hoe meer we aan een dwingende stroom van overdreven behoeften aan goedkeuring en waardering hechten, des te meer vluchten we in een wereld van illusies. De werkelijkheid, die niet met onze fantasieën overeenkomt, moet wel teleurstelling opleveren omdat we onmiddellijke bevrediging van deze schijnbehoeften eisen. Die dwingende stroom maakt ons bewust of onbewust ongeduldig en belet ons voor onszelf op te komen. We zijn wrokkig en vijandig als anderen niet doen wat wij willen en de gefantaseerde resultaten uitblijven.

“De dwingende stroom zegt: “Je moet.” Het eist van anderen dat ze zijn, voelen en doen wat jij nodig hebt en verlangt. Van buiten is dat misschien helemaal niet te zien. Aan de oppervlakte kan het er in feite zelfs geheel tegenovergesteld uitzien. Je onvermogen of moeite om op een gezonde manier voor jezelf op te komen is een direct gevolg van het verbergen van de beschamende en bedreigende dwingende stroom. Die is bedreigend omdat je heel goed weet dat je, als die duidelijk te zien is, daarmee veel afkeuring en mogelijk zelfs openlijke afwijzing oproept.” (Citaat uit Padwerk lezing 157)

3e thema: Opkomen voor jezelf door de werkelijkheid waar te nemen

Wanneer we van onszelf vervreemd zijn, dan zijn we niet in staat om de werkelijkheid waar te nemen en objectief te zijn. We zijn subjectief en nemen onszelf verwrongen waar, waardoor we in onwerkelijkheid leven. Het ene moment voelen we ons minderwaardig en durven we niet voor onszelf op te komen en het andere moment voelen we ons superieur en rebelleren we. We laten het gevoel van eigenwaarde van anderen afhangen; een compliment maakt ons zielsgelukkig en kritiek veroorzaakt depressieve emoties.

“Als je ervaring van jezelf, anderen en het leven niet vervormd is, maar in overeenstemming met de werkelijkheid, zul je uiting geven aan alle goede krachten als rede, liefde, begrip, inzicht, kracht, inventiviteit, veerkracht, flexibiliteit, aanpassing, voor jezelf opkomen, creativiteit etc. waarmee je ware zelf is uitgerust. Je zult met anderen communiceren, jezelf duidelijk maken, jezelf adequaat uitdrukken omdat je ware zelf vrij is. Je zult in staat zijn onderscheid te maken, te kiezen en beslissingen te nemen omdat je angst en bezorgdheid verdwenen zijn. Je onderscheidt wat wel en wat niet echt, goed en constructief is en komt zo tot een juiste, volwassen keuze.” (Citaat uit Padwerk lezing 95)

Meditatie Opkomen voor jezelf

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijk kind dat niet voor zichzelf durft op te komen

Voel met compassie dat het innerlijke kind of angstig, verlegen en braaf is of dat het rebelleert tegen autoriteiten

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind een dwingende stroom van schijnbehoeften naar de buitenwereld heeft

Voel zachtmoedig dat het innerlijke kind niet in staat is om de werkelijkheid waar te nemen

Vraag hulp aan het ware zelf om evenwicht te vinden tussen voor jezelf opkomen en flexibele aanpassing

Vraag moed aan het ware zelf om de angst voor liefde te overwinnen

Vraag kracht aan het ware zelf om jezelf vrij en zelfbewust te voelen

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over de gebieden waar je niet liefhebt en dus niet voor jezelf durft op te komen

Open jezelf voor de eeuwige liefdevolle omhelzing door Jezus Christus

Visualiseer jezelf voor nog 5 minuten als iemand die liefheeft en voor zichzelf durft op te komen en kom dan langzaam terug