Lichaam

Aquarius workshop

Je lichaam als leermeester 

Het fysieke lichaam geeft in de vorm van spierblokkades uiting aan verkeerde opvattingen, onevenwichtigheid van de wil en gestagneerde, ontkende gevoelens. De spanningen en gestagneerde energieën die veroorzaakt worden door vervormingen op elk van de andere niveaus (denken, wil en gevoel), kunnen ook het lichaam aantasten en daar allerlei symptomen in het leven roepen. En wanneer ze lang genoeg worden verwaarloosd, is een lichamelijke ziekte het gevolg. Zo zie je hoe de verschillende niveaus met elkaar in wisselwerking zijn.
Uit padwerk lezing 193: Samenvatting van de basisprincipes van het padwerk; doel en proces

In de mate dat we ons lichaam niet aanvaarden, in diezelfde mate identificeren we ons onbewust met dit lichaam. Dan geloven we in de illusie dat met het sterven van het lichaam ook het denken en bewustzijn ophouden te bestaan. Wanneer we ons lichaam respecteren en onze sterfelijkheid aanvaarden, dan leven we ècht en kennen we onze ware identiteit. Dan begrijpen we ook dat ons lichaam een reflectie en een uitdrukking van ons bewustzijn is èn dat ieder fysiek symptoom een uitnodiging is om ons tot Aquariusmens te ontwikkelen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen deze wetmatigheid onderzoeken. 

Fysieke symptomen leren begrijpen
Het lichaam functioneert perfect zolang we zijn wetten respecteren en ons voor de levenskracht openen. Maar met alle dwingende stromingen, zoals bijvoorbeeld ons zonder noodzaak uit angst verdedigen òf door tegenstrijdige verlangens verscheurd worden òf emotioneel afhankelijk zijn etc., schenden we deze wetten waardoor we ons hele systeem – spiritueel, psychisch en vaak ook lichamelijk – vergiftigen. Uiteindelijk is alle ziekte een manifestatie van geblokkeerde levenskracht en is elk fysiek symptoom een uitnodiging om het gif te verwijderen, zodat de levenskracht weer door ons heen kan stromen.  
Je conclusies, misvattingen en vervormingen scheppen een innerlijke wereld van illusie. Zij scheppen angsten en spanningen. Dit moet je wel verzwakken; eerst in je emoties, uiteindelijk ook in je lichaam als een verkeerde toestand maar lang en krachtig genoeg aanhoudt. Misvattingen veroorzaken angst voor het leven en daardoor (vaak onbewust en in verschillende gradaties) het verlangen om te sterven. Het onbewuste verlangen naar ziekte is in zekere zin een vorm van sterven. De zwakte die het gevolg is van spanning en angst, brengt een verzwakking van het lichaam teweeg en een onbewust verlangen naar ziekte en dood.(Uit padwerk lezing 70)

Leren leven èn sterven
Het basisconflict in de mens is zijn strijd met de dualiteit: met leven en dood*. Het is onmogelijk van het leven te houden, zolang iemand bang is voor de dood. We kunnen ons op de fysieke dood voorbereiden – en tevens de dualiteit overstijgen – door alle dagelijkse aspecten van doodgaan, die zich als beproevingen en worstelingen voordoen, te onderzoeken en er doorheen te gaan tot de angst ervoor verdwenen is. Hoe gezonder onze houding tegenover onze sterfelijkheid is, hoe beter de levenskracht door ons heen stroomt en we vol vreugde van het leven genieten.
Als je niet wegvlucht voor je angst voor dood, lijden en het onbekende maar er doorheen gaat, kun je werkelijk in de diepste zin leven terwijl je nog in je lichaam verkeert. Zuiver leven kun je alleen als je de dood recht tegemoet treedt. Met ‘zuiver’ bedoel ik niet wat er algemeen onder verstaan wordt: de saaie betekenis die het lichamelijke afwijst. Want het lichaam is een deel van de geest en de geest is een deel van het lichaam. Zij vormen één geheel
.(Uit padwerk lezing 82) 

De eenheid van lichaam en geest liefhebben
Door collectieve misvattingen over het lichaam, hebben we de neiging het lichaam te negeren en de behoeften van het lichaam als ondergeschikt te beschouwen. Enerzijds overschatten we het lichaam door te denken dat dit alles is en anderzijds ontkennen we het belang om ons lichaam als een kostbaar geschenk te behandelen. Alleen wanneer we van het lichaam houden, zullen we de identificatie met het lichaam loslaten. Van het lichaam genieten is niet minder spiritueel dan spiritueel, mentaal en emotioneel genot. De Aquariusmens erkent de eenheid van lichaam en geest en houdt van alle aspecten.
In een hele diepe meditatie geef je milde liefde aan elk aspect van je manifestatie, aan elk orgaan dat je onvoldoende liefhebt, aan elke houding, hoe vervormd ook. Wanneer je alle aspecten oprecht onder ogen ziet, kun je de goddelijke oorsprong ervan vinden. Maar dat is alleen echt mogelijk wanneer je niet langer vergoelijkt, verstopt, ontkent, rationaliseert, projecteert en anderen haat om je zelfhaat maar niet te voelen.(Uit padwerk lezing 240)

*zie hoofdstuk 20.1. van het boek “Vrede vinden in jezelf, een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens”