N2022

Nederlandse Padwerk citaten 2022

Week 1: Lezing 9: “ONZE VADER: Jullie weten al dat jullie je bij deze woorden moeten voorstellen dat God de Vader van alle wezens is. Maar wanneer jullie dit gebed zo heel persoonlijk voor jezelf uitspreken, bedenk dan dat dit heel in het bijzonder ook op die mensen betrekking heeft die jullie niet mogen, die jullie niet fijn vinden, die bij jullie een zekere weerstand oproepen of met wie jullie misschien juist in deze tijd bepaalde meningsverschillen hebben.”

Week 2: Lezing 36: “In hoeverre kun je de samenhang zien tussen je tekortkomingen en je kwaliteiten en tussen je tekortkomingen onderling? Hoe diepgaand ben jij je bewust van je angsten?”

Week 3: Lezing 44: “De erotische kracht is een van de sterkste krachten die er bestaan en de stuwende werking en invloed ervan zijn geweldig.”

Week 4: Lezing 142: “Zo lang de mens zijn identiteit uitsluitend met het uiterlijke ego associeert, moet hij wel bang zijn het los te laten, want dat lijkt vernietiging in de zin dat hij zijn gevoel dat hij bestaat verliest.”

Week 5: Lezing 213: “Oprecht berouw heeft niets met schuld of schaamte te maken. Je herkent gewoon je tekortkomingen, beperkingen, fouten, onzuiverheden en negativiteit. Je erkent dat er delen in je zijn die de spirituele wetten schenden en dus ook je diepste integriteit schenden.”

Week 6: Lezing 226: “Je verwart zelfacceptatie en zelfvergeving met door de vingers zien en vergoelijken van de negativiteit van het lagere zelf.”

Week 7: Lezing 114: “Hoe hoogst belangrijk is het voor mij en mijn leven om de grootst mogelijke zelf-eerlijkheid te bereiken? Welke van mijn activiteiten helpen me daarbij het meest?”

Week 8: Lezing 191: “Als je niet meer bang bent voor teleurstelling omdat je weet dat je het kunt ervaren, en als je die teleurstelling helemaal kunt toelaten totdat de energiestroom zich transformeert tot zijn oorspronkelijke levensstroom, dan kan geen teleurstelling je meer overkomen.”

Week 9: Lezing 111: “De gezonde ziel heeft een afgeronde, soepele en gelijkmatige vorm. De substantie is flexibel en elastisch een mengeling van veerkrachtige, gezonde, weerbare zachtheid.”

Week 10: Lezing 12: Alleen als jij jezelf zuivert, je eigen emoties en gedachten zuivert en op de plek waar je geplaatst bent, je levenstaak naar beste vermogen vervult, kun je ook een vrededrager zijn. Indirect door spiritueel te leven kun je meer voor of tegen een oorlog doen dan een politicus of een staatsman. Vraag jezelf in alle eerlijkheid af en onderzoek jezelf of en waar je – misschien tot nu toe onbewust – een dergelijk ‘gif’ uitzendt waarmee je de krachten steunt die op oorlog uit zijn.”

Week 11: Lezing 46: “Oorlog is zeker tragisch maar in bepaalde gevallen een laatste toevlucht die zelfs noodzakelijk kan zijn, omdat de mensheid heeft verzuimd naar de innerlijke wortels van de problemen te kijken.”

Week 12: Lezing 191: Als je door de angst voor pijn heengaat, kan de pijn ervaren worden. En alleen dan zal de pijn echt oplossen en zul je een levensaspect beheersen dat je niet langer hoeft te vermijden.”

Week 13: Lezing 257: “De bereidheid tot ontmaskering leidt tot communicatie en communicatie leidt tot eenheid, tot verbinding met de Christusgeest die met Grote Kracht door jullie wereld raast.”

Week 14: Lezing 125: “Je lot is niets meer of minder dan het totaal van je persoonlijkheid, wat je uitdrukt en uitstraalt, hoe de zielssubstantie in overeenstemming met de werkelijkheid of de onwerkelijkheid is gemodelleerd. Je bewustzijn is als een beeldhouwer, je zielssubstantie als het materiaal waarmee je schept.”

Week 15: Lezing 82: “De ideale houding is een combinatie van een actieve geest die naar zijn eigen verborgen oorzaken zoekt met de ontspannen houding het ongewenste voor het moment te accepteren in het volle besef dat de zelfgeschapen ellende van therapeutische waarde is.”

Week 16: Lezing 249A: Christus liet door zijn leven en sterven op symbolische wijze zien dat geven meer zelfverrijkend is. Door zelfs zijn eigen leven te offeren, herrees hij in eeuwigheid. Op kleinere schaal moet ieder individu deze onverbiddelijke waarheid ervaren. Door de illusoire dood heengaan van zichzelf helemaal te geven, volgt nieuwe verrijking.”

Week 17: Lezing 96: Je angst maakt deel uit van de hulpeloze baby die je denkt te moeten blijven om veilig te zijn. Stoppen met een hulpeloze bange baby zijn, betekent voor jou dat mensen je niet langer beschermen en daarom is het een groot risico om te veranderen.”

Week 18: Lezing 115: “Door je bewust te worden van je beperkingen, kun je ze overwinnen. Door je bewust te worden van je onwerkelijkheid, ga je meer in de werkelijkheid leven. Door je bewust te worden van je gemis aan liefde – hoewel verhuld met iets wat op liefde lijkt maar het niet is – zul je meer liefde ervaren.”

Week 19: Lezing 66: “Zoek naar dat deel in je emoties waar je de liefde en nederigheid die gezond en echt gevoeld worden gegeven, in werkelijkheid of in je fantasie zwakheid noemt. Zoek naar dat deel in je dat gelooft dat kracht afstandelijkheid of een zekere koudheid is. Als je dat vindt, vind jij je zelfverraad.”

Week 20: Lezing 127: De angst van de mens voor zichzelf is des te moeilijker te overwinnen omdat hij vaak niet bang is voor zijn echte donkere kant, maar voor wat hij gelooft dat het is.”

Week 21: Lezing 249: “in de mate dat je vrees en angst ervaart, voel je de pijn van een onrechtvaardig universum, en in precies diezelfde mate wil je niet weten dat je lagere zelf effecten en gevolgen heeft. Omgekeerd, naarmate jij je vrees benoemt, kijk je de pijn van onrecht, die innerlijk aan je knaagt, rechtuit aan.”

Week 22: Lezing QA 169: Hoe denk je dat oorlog in de materie echt kan ontstaan? Hoe het mogelijk is? Alleen omdat de innerlijke oorlog als eerste bestaat, want de innerlijke werkelijkheid bestaat het eerst.”

Week 23: Lezing 175: In ieder geval weet het bewustzijn dat er geen echt gevaar is want welk lijden jullie mensen ook voelen, in laatste instantie is het echt een illusie. Als je eenmaal diep in jezelf je ware identiteit vindt, weet je dat. Het is alles een spel, een fascinatie, een experiment van waaruit je kunt terugkeren naar je ware staat van Zijn, als je het maar echt probeert.”

Week 24: Lezing 36: “Padwerk betekent niet dat je een bestaand pad opgaat, want er is nog geen pad als je besluit eraan te beginnen. Jij moet het maken. In feite ben je een ‘padvinder’ en fungeer je als gids in het oerwoud die de weg zoekt door de wildgroei en het dichte struikgewas en een mogelijkheid zoekt om daar waar mogelijk de ene voet voor de andere te zetten.”

Week 25: Lezing 254: De waarheid is dat je, door je volledig aan God over te geven, niet alleen echte veiligheid en zekerheid vindt, maar je ook aan anderen durft toe te vertrouwen als en wanneer dat passend is in je leven.”

Week 26: Lezing 152: “De wet van de zwaartekracht loopt parallel met, of getuigt op fysiek niveau, de emotionele reactie en angst om te vallen en verpletterd te worden wanneer het ego als de enige mogelijke vorm van individueel bestaan wordt losgelaten.”

Week 27: Lezing 83: De overwinning van je geïdealiseerde zelf betekent dat je een belangrijk facet van de dualiteit tussen leven en dood hebt overwonnen.”

Week 28: AM 9: “De innerlijke stem zegt: “Ik ben de altijd liefhebbende God. De altijd aanwezige Schepper. Ik leef in jou, beweeg door jou, druk me uit als jou, als ontelbare vormen.”

Week 29: Lezing 183: “Verandering is een karakteristiek kenmerk van leven. Waar leven is, is eindeloze verandering. Alleen zij die nog in angst en negativiteit verkeren en zich tegen verandering verzetten, zien verandering als iets dat bestreden zou moeten worden.”

Week 30: Lezing 255: Er zijn soms van die momenten waarop je de hand van God, de adem van God in je leven ervaart.”

Week 31: Lezing 150: “Niet naar trots en lafheid kijken, weerhoudt je ervan om echt te leven. Daarom kan ieder moment pas worden geleefd als er moed en nederigheid is; de moed om overgeleverde gedragslijnen ter discussie te stellen; de moed om naar elke waarheid in jezelf te kijken; de nederigheid om niet bijzonder te hoeven zijn en om het misschien zonder de waardering van anderen te stellen, als dat ter wille van de waarheid nodig is.”

Week 32: Lezing 127: De waarheid werkelijk weten ruimt de mist op; verenigt waar schijnbare tegenstellingen heersten; bewijst dat er niets te vrezen valt; maakt heel waar verdeeldheid was; geneest waar ziekte bestond; gaat voort waar stagnatie groei verhinderde, kalmeert waar hectische onrust overmatige beweging schiep.”

Week 33: Lezing 247A: “Het licht van Christus is het sterkste licht dat er bestaat en daarmee ben je veilig.”

Week 34: Lezing 143: “Het ego zal in werkelijkheid één geheel met het ware zelf gaan vormen en een voller, beter toegerust, wijzer zelf creëren die meer en het beste van alle denkbare kwaliteiten heeft. Maar het afgescheiden ego denkt dat dit vernietiging betekent, dat het op zal houden te bestaan.”

Week 35: Lezing 75: “Je kunt je automatische groeiproces een beetje versnellen door bepaalde gedachten te cultiveren, door het verkrijgen van spirituele voeding, door daarbij ook deze Padwerk lezing te gebruiken.”

Week 36: Lezing 85:De waarheid is dat je groots bent in de manier waarop je met een nederlaag omgaat: eerlijk, nederig, waardig en evenwichtig, zonder verfraaiing, zonder projecties en vernedering, zonder pretenties.

Week 37: Lezing QA 136: “Er zijn zoveel gebieden waarvan de gemiddelde mens zich niet bewust is, daardoor is hij of zij dood gedurende zijn of haar mensenleven, totdat er meer bewustzijn is ontstaan. En in die zin is dood een illusie, omdat de duisternis, het gebrek aan inzicht, het gevolg is van verkeerde ideeën en van misvattingen.”

Week 38: Lezing 227: “Wat jullie het echte leven noemen is het meest illusoire leven waar bijna alles omgekeerd en ondersteboven wordt gezien. Daar worden alleen de uiterlijke, meest oppervlakkige manifestaties herkend, waargenomen en aangepakt, waardoor het leven in een onherkenbare structuur wordt versnipperd.”

Week 39: QA201: “Wees stil en weet dat ik God ben, de ultieme kracht. Luister innerlijk naar deze kracht, naar deze aanwezigheid en naar deze intenties. Ik ben God, iedereen is God. God is overal, in alles dat leeft en beweegt, dat ademt en weet, dat voelt en is.”

Week 40: Lezing 150: Jij ziet de waarheid over het hoofd dat ieder Nu onmetelijke levenskracht bevat, die vrijgemaakt kan worden door de blokkades van het Nu onder ogen te zien. Het enige wat je hoeft te doen, is je aandacht erop te richten. Dan zul je rijkdommen en krachten ontdekken die nog volledig onvoorstelbaar zijn, maar het eerste inzicht zal je al verbazen.”

Week 41: Lezing 203: “Je wenst te geloven dat je oordelen, gedachten en meningen een gevolg zijn van een specifieke storende situatie. Ik zeg dat het precies andersom is. De storende situatie is juist een gevolg van je neiging om – vanuit dieper gelegen motieven en intenties – dergelijke gedachten, oordelen en meningen te blijven koesteren.”

Week 42: Lezing 216: Je bewustzijn van en je verbinding met je innerlijke, ware zelf maken het leven fantastisch en dus wordt de dood als fantastisch ervaren. Die bewustzijnstoestand maakt het leven onbevreesd omdat er van het sterven niets te vrezen valt. De ontwikkeling van elke ziel leidt uiteindelijk tot die onbevreesdheid. Dat is het doel dat je probeert te bereiken.”

Week 43: Lezing 25: “De prijs die je betaalt door dit pad van ontwikkeling te gaan is zeker hoog, maar er is absoluut geen ander middel op aarde noch in de hemel om harmonie, liefde, geluk en volkomen innerlijke zekerheid te krijgen waar geen kwaad je ooit kan deren of je uit evenwicht brengen. De prijs is geen zelfmedelijden, geen zelfbedrog, uiterste gestrengheid jegens jezelf, tijd, inspanning, geduld, doorzettingsvermogen en moed. Wat je voor die prijs zult ontvangen, is het werkelijk honderd keer waard.”

Week 44: Lezing 183: Je eigen mogelijkheden met betrekking tot het ervaren van schoonheid, vreugde, genot, liefde, wijsheid en creatieve expressie van je diepste wezen, zijn echt oneindig.”

Week 45: Lezing 203: “De innerlijke kosmische bewegingen die voortdurend door je heen gaan, kunnen alleen bewust gemaakt worden wanneer je zo flexibel, zo beweeglijk, zo meester over jezelf bent, dat je alle gevoelens kunt oproepen. Hoe meer je in staat bent elk gevoel te ervaren, hoe minder je er een slaaf van bent.”

Week 46: Lezing 47: “Overal waar het bewustzijn afgescheiden is van onbewuste emoties, meningen, gedachten, conclusies en verlangens kunnen we in de menselijke ziel een muur zien: een scheidsmuur die het bewuste afscheidt van het onbewuste.”

Week 47: Lezing 146: “Dit leven is een continuïteit, een eeuwig proces van beweging dat alleen gevoeld kan worden wanneer de persoonlijke psyche zijn bewegingsproces volgt. Dit is een wiskundige vergelijking.”

Week 48: Lezing 203: Oefen je in vertrouwen, door jezelf te openen voor de mogelijkheid dat het universum je alles zal verschaffen wat je nodig hebt. Experimenteer eens met de gedachte: ‘Hoe zou het zijn als ik het universum zou vertrouwen, als ik in deze speciale situatie de angst opgaf die een gevolg is van mijn wantrouwen en daarmee van mijn trots en eigen wil?’

Week 49: Lezing 102: “Door je trots, als gevolg van minderwaardigheid, voel jij je vernederd als je gekwetst wordt doordat je iemand de macht geeft je te kwetsen. Daarom vervang je de originele pijn door woede. Dit lijkt minder beschamend. Het plaatst je boven de ander en niet, zoals het je lijkt, onder hem. Het tilt je uit boven de werkelijke positie waar je in bent, te weten gekwetst zijn. Als je trots bent, lieg je over je echte gevoelens. Daarom houden woede en trots met elkaar verband.”

Week 50: Lezing QA 193: “Kijk of je welgemeend in jezelf kunt zeggen: “Ik wil het beste van mijn leven maken want ik heb veel bij te dragen. En ik wil aan dit leven bijdragen want ik heb veel aan het leven te geven, waardoor ik het leven kan verrijken. En dit zal ook mijzelf verrijken.”

Week 51: Lezing 219: In deze tijd van het jaar vieren jullie in jullie rijk van bewustzijn, een bepaalde symbolische gebeurtenis, namelijk de viering van het Christusbewustzijn of het goddelijk bewustzijn diep in je eigen wezen.”

Week 52: Lezing 101: Als je leert je verdediging te observeren, te ontdekken en te begrijpen – en daardoor uiteindelijk teniet te doen – ben je van een illusie bevrijd. Er is geen groter lijden, geen grotere gevangenis dan illusie.”