Eenheid

Aquarius workshop

Van dualiteit naar eenheid

Hoe kun je werkelijk onafhankelijk zijn en zelfbeschikking hebben zonder afgescheiden en rigide te worden? Hoe kun je meegaand en in overgave zijn zonder afhankelijk te worden en je vast te klampen? Hoe kun je liefdevol zijn zonder je integriteit te verliezen? Hoe kun je jouw onafhankelijke ziel bewaren zonder van anderen te vervreemden en zonder dat ruziezoekerij en superioriteit het vermogen tot liefhebben blokkeren? Dit zijn de fundamentele worstelingen die je doorvorst en waarmee je vecht.
Uit padwerk lezing 192A: Vragen en antwoorden

In deze workshop gaan we samen met een liefdevolle nieuwsgierigheid de ontwikkelingsweg van dualiteit naar eenheid onderzoeken.

Iedere dualiteit bestaat uit onverenigbare tegenstrijdigheden, uit twee uitersten, die blind, onwaar en liefdeloos zijn. Deze twee uitersten bevatten hyperactieve en passieve aspecten omdat de actieve en passieve krachten door de verkeerde kanalen stromen waardoor de levenskracht destructief wordt. Het ene uiterste roept altijd het andere op, maar vaak herkennen we slechts één van beiden. Bijvoorbeeld: we zien wel onze minderwaardigheidsgevoelens en niet onze trots. Echter, in de mate dat we minderwaardigheidsgevoelens hebben in diezelfde mate zijn we ook trots. Er wordt van ons de bereidheid gevraagd om beide uitersten zachtmoedig en zonder te oordelen onder ogen te zien en te aanvaarden.

In de dualiteit voelen we ons gespannen en gejaagd of hulpeloos en depressief wanneer we onze illusoire en liefdeloze gedachten geloven en niet op waarheid onderzoeken. Deze negatieve gevoelens en gedachten worden versterkt door het onbewuste massabeeld dat onvolmaaktheid vernietiging verdient. In onze verwarring zoeken we de oorzaak van deze negativiteit buiten onszelf en nemen er geen verantwoordelijkheid voor, want in de dualiteit zijn we van onszelf vervreemd en wijzen we uit angst en wantrouwen de verbinding met het ware zelf af.

In eenheid, de gezonde gulden middenweg, zijn de actieve en passieve krachten – zoals in het yin en yang teken – harmonieus met elkaar versmolten en stromen door de juiste kanalen waardoor de levenskracht constructief is. We voelen ons ontspannen, vredig, enthousiast en genieten van onze innerlijke schoonheid. We ervaren dat we ons leven zelf vorm geven en dat we door een liefdevol, zorgzaam universum worden gedragen. In eenheid zijn we in waarheid en liefde omdat we met het ware zelf verbonden zijn en weten wie we werkelijk zijn.

Dualiteit = onwaarheid en liefdeloosheid Eenheid = waarheid en liefde
Emotioneel afhankelijk of te onafhankelijk zijn Gezonde wederzijdse afhankelijkheid
Liefde eisen of ongezonde zelfliefde Gezonde  zelfliefde
Angst of haat en wreedheid Onvoorwaardelijk liefhebben
Trots of minderwaardigheid Nederigheid in waardigheid
Eigenzinnigheid of onderdanigheid Dienstbaarheid: Uw wil geschiede
Wantrouwen of naïviteit Vertrouwen in zichzelf en het leven
Dramatiseren of gevoelens onderdrukken Echte gevoelens durven voelen
Anderen   en zichzelf afwijzen of idealiseren Zich   met anderen en zichzelf verbinden
Zichzelf waardeloos of uitzonderlijk voelen Gezond gevoel van eigenwaarde
Gemakzuchtig of onverdraagzaam zijn Ontspannen aanvaarden
Vechten tegen of vluchten voor het leven Het leven en de taak blijmoedig accepteren
Moeten krijgen of dwangmatig geven Geven en ontvangen vanuit overvloed
Perfectionist   of toegeven aan onvolmaaktheid Het   beste van zichzelf aan het leven geven
Masochistisch of sadistisch zijn Diepe eerbied voor al wat leeft
Overheersen of slaafs gedrag Vrij zijn en vrij laten