Leren sterven en vreugdevol leven

Aquarius workshop 

Leren sterven en vreugdevol leven

English Aquarius workshop Learn to die and live joyfully: https://youtu.be/6e7Zg9Bh-e0

“Zie dat deel in jezelf onder ogen waar je nog bang bent. Word je ervan bewust; dan kun je leren sterven – en leven! Naarmate je jezelf bewust leert worden van je echte doodsangst – in welke vorm die zich ook voordoet,
als fysieke dood of als een negatieve gebeurtenis – bevrijd jij de innerlijke levenskracht
die jou sterker maakt als je datgene tegenkomt waar je bang voor bent.” 
Uit Padwerk lezing 82: Het leven en sterven van Jezus Christus

Verstandelijk weten we wel dat we onsterfelijk zijn, maar op emotioneel niveau missen we die innerlijke zekerheid en bepaalt de triade angst, trots en eigenzinnigheid onze houding tegenover de dood. Uit angst om het probleem van de dood onder ogen te zien, klampen we ons aan con­cepten vast over onsterfelijkheid, die uit religieuze of spirituele bronnen afkomstig zijn. Met dit opgelegde geloof proberen we aan de dood te ontkomen en vermijden we de con­frontatie met onze doodsangst. We zien niet dat dood en leven met elkaar verbonden zijn, want in de mate waarin we bang zijn voor lijden, zijn we bang voor geluk. Voor ons betekent sterven dat we niet langer zelf de richting kunnen bepalen en dat ervaren we als een vernedering. We houden trots en eigenzinnig aan het leven vast en verzetten ons tegen de dood, waardoor we steeds sterkere golven van angst creëren. Alleen als we de moed en kracht hebben om het onbekende in te gaan, zonder enige zekerheid of zonder ons aan iets vast te houden wat ons lief is, leren we om te sterven en vreugdevol te leven. Onszelf als sterfelijk ervaren is uiterst gezond en voorkomt dat we de dood vrezen. Alleen wanneer we onze sterfelijk­heid als werkelijk ervaren, voelen we dat we wèrkelijk leven. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuwsgierigheid aan de hand van drie fundamentele thema’s uit de padwerklezingen onderzoeken hoe we kunnen leren sterven en daardoor vreugdevol leven.

Het kleine sterven van alledag aangaan

We leren te sterven door het kleine dagelijkse lijden/sterven aan te gaan. De mate waarin we iedere dag moedig en oprecht door beproevingen heen­gaan, bepaalt de mate waarin we vreugde­vol leven en de dood aanvaarden. Wanneer we uit angst voor moeilijkheden onze verant­woordelijkheid ontlopen, dan halen we ons nòg meer moeilijkheden op de hals, die we hadden kunnen voorkomen. Door wèl verantwoordelijkheid te nemen, ont­dekken we dat de onvermijde­lijke beproevingen ophouden als we ze herkennen en er doorheen zijn ge­gaan.

“Als je de dood in al zijn naaktheid accepteert zonder ervoor weg te lopen, dan en ook alleen dan kun je ten volle leven. En alleen dan zul je ervaren dat er geen dood is, dat er geen dualiteit is. Je zult dit niet aanvaarden als een troostrijk geloof waar jij je uit zwakheid en angst aan vastklampt. Eerder zul je dit als waarheid ervaren. En je kunt het alleen in de grote en fundamentele levenskwesties ervaren als je het leert aanvaarden in het ‘kleine sterven van alledag’. Telkens wanneer jij je zin niet krijgt en op een verkeerde, ongezonde manier voor lijden wegkruipt, vergroot je de tragische dualiteit. Je verwerpt de dood en daarmee verwerp je uiteindelijk óók het leven.” (Citaat uit padwerklezing 82)

Angst voor de dood onder ogen zien

Het weefsel van goddelijke liefde door­dringt het hele universum en we zijn deel van dat weefsel. Het hogere zelf kent deze werkelijkheid maar op bewust niveau zijn we blind en onwetend en vrezen we de dood. We wantrouwen het leven en klampen ons aan het idee van onsterfelijk­heid vast om aan de doodsangst te ontkomen. Alleen als we de angst voor de dood onder ogen zien en onze sterfelijkheid aanvaarden, zullen we het eeuwige leven als werkelijk ervaren.

“De angst voor de dood zegt eigenlijk op het diepste niveau: “Ik wil de staat van onsterfelijkheid ervaren waarvan ik weet dat die bestaat, hoewel ik tijdelijk gevangen zit in de dualistische ‘luchtballon’ van leven tegenover dood, een of/of situatie.” In die beleving, in die visie zie je wanneer je in de ene kant zit de andere niet en ben je bang de ene kant voor de andere op te geven. Angst voor de dood impliceert ook gebrek aan vertrouwen in de altijd durende werkelijkheid van alle leven, van alle bewustzijn. Als echter eigenzinnigheid en angst het bewuste denken van de mens motiveren, wordt deze waarheid van de onsterfelijkheid vervormd en wordt deze gezocht om aan de angst voor de dood te ontkomen.” (Citaat uit padwerklezing 234)

Door je negatieve emoties heengaan

We zijn onbewust van de woede, bitterheid en wrok die zich onder de angst voor dood, ziekte en lijden bevinden. We onderdrukken en bestrijden deze emoties waardoor we gespannen zijn en nog meer angst creëren. We zijn verbolgen dat het leven (God) zo wreed, gevoelloos en wille­keurig is. Alleen als we moedig door deze emoties heengaan, zullen we ze zuiveren en langzaam in een staat van Zijn geboren worden waarin we voor het leven kiezen omdat we weten dat de dood niet bestaat. Dan weten we dat het verlaten van het lichaam ons tot een beter leven voert.

“Je moet door je innerlijke angst heengaan en door je vroeger onbewuste woede, bitterheid of razernij tegen het leven voor de opgedrongen dood en het lijden, voor de situatie waarin je wordt geplaatst waarbij jij je hulpeloos voelt tegenover deze gewone menselijke ervaringen. Wanneer jij je van deze gevoelens bewust wordt en hun duidelijke onredelijkheid en kinderlijkheid aanvaardt, dan zul je in staat zijn om nieuwe verbanden te leggen.” (Citaat uit padwerk lezing 253)

Meditatie leren sterven en vreugdevol leven

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor je kinderlijke deel dat bang is voor het lijden en de dagelijkse beproevingen

Voel met mededogen hoe dit kinderlijke deel iedere beproeving, het lijden en de dood als een vernedering ervaart

Voel met mildheid hoe dit kinderlijke deel onbewust is van de woede, bitterheid en wrok onder de angst voor dood en lijden

Voel zachtmoedig hoe dit kinderlijke deel het leven wantrouwt en er geen verantwoordelijkheid voor wil dragen

Vraag hulp aan het ware zelf om beproevingen te aanvaarden, te leren sterven en echt te leven

Vraag moed en kracht aan het ware zelf om je innerlijke angst voor het onbekende en voor de dood in te gaan

Vraag advies aan het ware zelf over waar je jouw verantwoordelijkheid ontloopt

Open jezelf voor het advies wat je nu van de Christuskracht van het ware zelf zult ontvangen

Visualiseer jezelf als iemand die de sterfelijkheid aanvaardt en de innerlijke levenskracht heeft bevrijd

En kom nu in je eigen tempo terug