Terugval in je groeiproces begrijpen

Aquarius workshop 

Terugval in je groeiproces begrijpen

Dat je iedere keer terugvalt, is niet alleen het gevolg van het feit dat het heel wat tijd vergt
voordat je een nieuwe emotionele reactie aanleert,

maar komt ook omdat je eerst een vollediger beeld en begrip van je totale problematiek moet hebben.

Uit padwerk lezing 93: Het verband tussen het voornaamste beeld,
onderdrukte behoeften en defensies

Leven bestaat uit een drievoudig ritme van expansie, contractie en rust. Gezonde groei vindt plaats in deze drie stadia van beweging naar buiten, beweging naar binnen en rust. Maar op het dualistische bewustzijns­niveau zijn deze drie kosmische principes in conflict met elkaar en creëren tegen­gestelde ervaringen van plezier en pijn. In de dualiteit ervaren we expansie bij een positieve, open, betrokken, eerlijke, liefdevolle en gevende levens­houding. We ervaren contractie ofwel terugval bij een negatieve levenshouding van angst, haat, wantrouwen, wrok, oneerlijkheid en zelfver­werping, bij ontkenning van onszelf en de waarheid van dat moment waardoor we een vicieuze cirkel creëren. En in de dualiteit ervaren we stagnatie en apathie in plaats van rusten in Zijn. Alleen op het eenheidsniveau van bewustzijn zijn deze drie kosmische principes in harmonie met elkaar versmolten. In eenheid creëren expansie, contractie en rust heilzame ervaringen: de expansieve, uitgaande beweging brengt de rijkdom van de goddelijke schepping naar buiten die verzameld werd en gerijpt is in de toestand van positieve contractie en rust. Expansie, contractie en rust zijn even noodzakelijk. Het hoort bij de schepping, bij de ritmisch kloppende beweging die alle leven doordringt. Als we terugval ofwel contractie in het groeiproces echt begrijpen en nederig aanvaarden, dan zal het niet meer iets negatiefs zijn. Met deze volwassen houding voorkomen we dat we in contractie over onze contracties raken en er niet meer uitkomen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerklezingen de terugval in het groeiproces onderzoeken.

Terugval is een uitnodiging om dieper te onderzoeken

Een van de grote uitdagingen is, dat we afwisse­lend vooruitgang en terugval bij het groeiproces zullen ervaren. Daarom is het moedig van ons dat we – ondanks de onvermijdelijke terugval en de soms pijnlijke processen die met emotio­nele groei gepaard gaan – toch ontspannen, geduldig, gedisciplineerd, volhardend en vastberaden en zònder ongeduldige verkramp­ing onszelf op een steeds dieper niveau onder ogen zien.
Je zult zeker wel eens in je oude patroon terugvallen, maar dat accepteer je met werkelijkheidszin. Je inzicht zal door die terugvallen vergroot worden, en je weet dat als zo’n terugval mogelijk is, er iets is dat nog niet diep genoeg is doorgedrongen en nogmaals onderzocht moet worden zodat het in diepere lagen van je wezen opgenomen kan worden. (Uit padwerk lezing 73)

Innerlijke groei kost veel tijd

Het vergt veel tijd om een nieuwe gezonde manier van reageren te leren en het vermogen te ont­wikkelen om authentiek te kunnen reageren. Emotionele groei gaat namelijk net zo langzaam als fysieke groei. Tijdens deze ontwikkelingsperiode, die met vallen en opstaan gepaard gaat, worden we met verwarring, weerstand en mogelijk zelfs met depressie geconfron­teerd. Deze terugval, en de verwarring over die terugval, wordt door mentaal en emotioneel onbegrip over de vele negatieve bewustzijnslagen van onze totale problematiek veroorzaakt.
Innerlijke groei kan niet plotseling plaatsvinden. Eerst krijg je een glimp, een kortstondige ervaring van een nieuwe manier van voelen. Dan gaat het weer weg. Als je op zo’n moment niet ontmoedigd raakt en niet toegeeft aan het gevoel dat het allemaal zinloos is omdat je weer in je oude gedrag teruggevallen bent, maar in plaats daarvan volhoudt, zullen de perioden van gezonde, goede gevoelens zich steeds vaker voordoen en langer duren. Elke terugval lijkt je naar dezelfde oude tunnel terug te voeren maar dat lijkt alleen maar zo. Deze is nieuw en als je dat weet, zul je niet ontmoedigd raken. (Uit padwerk lezing 100)
 

De door contractie gecreëerde vicieuze cirkel doorbreken

De vijf stappen om deze vicieuze cirkel te doorbreken zijn: 1. De oorzaak in onszelf zoeken; 2. Onze contractie-impulsen zachtmoedig observeren; 3. Verlangen om niet te verkrampen maar open, levend en flexibel te blijven; 4. De pijnlijke gevoelens en ervaringen aanvaarden en met een positieve houding omarmen; 5. Door de pijn heengaan waardoor de pijn in plezier, haat en angst in liefde, wantrouwen in vertrouwen en negativiteit in een enorme positieve creatieve kracht transformeert. In de mate waarin we met die volwassen houding terugval tegemoet treden, zijn we in staat om de hogere sferen van plezier en gelukzaligheid te ervaren.
Eén van de grote moeilijkheden in het leven van de mens is de onvermijdelijke neerwaartse curve in ieder groeiproces. Leven is groeien en groei is een doorlopende beweging die een fluctuerende lijn volgt. Iedere neergang schept een nieuwe hoogte; iedere hoogte moet een nieuwe neergang scheppen om daarna weer opwaarts te kunnen gaan. (Uit padwerk lezing 159)

Meditatie terugval in je groeiproces begrijpen 

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor het innerlijke kind dat in conflict is met het ritme van expansie, contractie en rust

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind vecht tegen het leven en contractie uitlokt

Voel met compassie hoe het innerlijke kind door onbegrip terugvalt in verwarring, weerstand en zinloosheid

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind vastzit in de door contractie gecreëerde vicieuze cirkel

Vraag hulp aan het ware zelf om jezelf geduldig en ontspannen onder ogen te zien

Vraag moed aan het ware zelf om gedisciplineerd en vastberaden door pijnlijke gevoelens heen te gaan

Vraag advies aan het ware zelf over hoe jij de door contractie gecreëerde vicieuze cirkel kunt doorbreken

Open jezelf voor het advies wat je nu van het ware zelf zult ontvangen over welke stap je dient te zetten

Visualiseer jezelf als iemand bij wie expansie, contractie en rust in harmonie met elkaar versmolten zijn

En kom nu in je eigen tempo terug