Tederheid ervaren

Aquarius workshop 

Tederheid ervaren

“Jullie leven en bewegen en hebben je bestaan in een universum dat is opgebouwd 
uit een dermate grote tederheid, liefde en persoonlijke zorg van de levende God, 

van de eeuwige aanwezigheid in alles wat bestaat dat het elke beschrijving tart. 

Jullie zijn omgeven door een universum waarin gewoon nooit iets te vrezen valt – 

hoe de tijdelijke verschijnselen ook mogen zijn.”

Citaat uit Padwerk lezing 250: Bewust worden van en vertrouwen in de goddelijke genade 

Tederheid is een zachte kracht, maar gevangen in de dualiteit idealiseren/afwijzen – waarbij we enerzijds onszelf met een geïdealiseerd zelfbeeld maskeren en anderzijds streng en onverdraagzaam naar iedere onvolmaaktheid zijn – verraden we het beste in onszelf waardoor we de èchte kracht missen om tederheid te kunnen ervaren. De èchte gezonde krachten die uit het ware zelf voortkomen, worden ondermijnd door de kunstmatige emoties idealiseren/afwijzen die we opwekken om ergens bij te horen. Deze kunstmatige, verkrampte, trotse, eigenzinnige houding – die angstig maakt en het hart gesloten houdt – verhindert ons de teder­heid te zien die in onszelf, anderen, de natuur en in het hele universum bestaat. Als gevolg van deze blindheid en onwetendheid vechten we tegen het leven en gedragen we ons vijandig naar de structuur en de spirituele wetten van het universum in tegenstelling tot dieren en planten die met tederheid en gemak hieraan gehoorzamen. In de mate waarin we onszelf door een zuiveringsproces innerlijk bevrijden en de oude schijnveiligheid van de negativiteit loslaten, moeten we ons wel van de tederheid in en om ons heen bewust worden. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid drie fundamentele stappen van dit zuiveringsproces onder­zoeken. 

Je zelfverraad onder ogen zien

Hoe meer we de kwetsbaarheid van het ware zelf verraden, hoe dwingender we van anderen goedkeuring eisen. We kunnen dit verraad vinden, als we bereid zijn zacht­moedig onze diepste reacties en emoties in dit opzicht te onderzoeken. Alléén als we dit verraad ontdekken en begrijpen, dan zullen we het ware zelf uit de schijnwereld bevrijden en dat geeft ons de kracht om in de realiteit te leven, het beste van onszelf aan het leven te geven en emotioneel onafhankelijk te zijn.

“Je ware zelf is heel vaak achter een stenen muur verborgen. Die stenen muur is geen verdorvenheid en zelfs geen egoïsme. Het is ook geen angst voor pijn of teleurstelling. Die dragen er wel allemaal aan bij, maar in mindere mate. De hoofdbestanddelen van deze muur waarachter jij je ware zelf verbergt, is de schaamte voor denkbeeldige zwakheid, voor het jezelf zijn met alle tederheid en begrip en met alle meeleven en kwetsbaarheid van je liefdevolle hart.” (Citaat uit Padwerk ­lezing 66)

Je zachte, tedere pijn durven voelen

Bij de mensheid is verstand en wil te sterk ontwikkeld en gevoel onderontwikkeld waardoor we van het ware zelf vervreemd zijn. We zijn onterecht bang voor de negatieve emoties van het primitieve zelf, want we hebben nu voldoende zelfdiscipline en wilskracht ontwikkeld om veilig deze emoties eerlijk waar te nemen en te aanvaarden zonder ernaar te handelen. Door moedig haat en pijn te doorvoelen zullen nieuwe vitaliteit, tederheid, vrede, vreugde en wijsheid ontstaan.

“Nu moet je leren eerlijk je gevoelens te registreren en te verdragen. De zachte pijn lijkt eerst moeilijker te verdragen dan de kunstmatig overdreven pijn, omdat deze laatste een dramatische reactie van buitenaf schijnt te beloven. Dat is een directe uiting van nee zeggen tegen de werkelijke, veel meer tedere pijn. Er zal geen gevaarlijke destructiviteit tevoorschijn komen als deze zachte en tedere pijn aanvaard wordt. Hieruit zullen zachte en tedere, goede gevoelens ontstaan, die sterk toenemen en voorgoed heel veilig geworteld zijn en je naar een zeer vruchtbaar en creatief leven brengen.” (Citaat uit Padwerk lezing 165) 

Bereid zijn je hart te openen

Hoe meer we moedig bereid zijn ons hart te openen en hoe sterker onze positieve intenties zijn om ons middels een zuiveringsproces met het ware zelf te verbinden, hoe vaker we tederheid zullen ervaren. Als we het zelfverraad, de zelfvervreemding, zelfafwijzing en zelfverlating om ergens bij te horen erkennen en door de zachte pijn en droefdheid zijn heengegaan, dan ontplooien zich als vanzelf de warme gevoelens die op het diepste niveau in ieder van ons aanwezig zijn zoals tederheid, zelfaanvaarding en vergeving van de tijdelijke menselijke onvol­maaktheid.

“Je moet bereid zijn de denkbeeldige gevaren te riskeren van werkelijk voelen met je hart, jezelf voelen, je tederheid, je kwetsbaarheid, de schoonheid van de schepping, de innemendheid van anderen die strijden in hun pogingen om het Licht te vinden. Als jij bereid bent, echt bereid, zal de Christusgeest het overnemen en de ‘operatie’ uitvoeren om het sterke slot van je hart, dat voor duizenden jaren heeft bestaan, open te breken. Hoe opener je hart is, hoe beter God met zijn wonderbaarlijke werkelijkheid kan binnengaan. Je zult steeds vaker door zijn adem geraakt worden en je zult in alles zijn hand voelen.” (Citaat uit Padwerk lezing 255)

Meditatie tederheid ervaren

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je voor je kinderlijke deel dat in de dualiteit idealiseren/afwijzen gevangen is

Voel met mededogen de angstige, trotse en eigenzinnige houding van zelfverraad en zelfverlating door het innerlijke kind

Voel zachtmoedig de weerstand van het innerlijke kind om negativiteit onder ogen te zien en te doorvoelen

Voel met compassie hoe het innerlijke kind haar hart gesloten houdt

Vraag hulp aan het ware zelf om je schaamte voor het beste in jezelf te overwinnen

Vraag kracht aan het ware zelf om door de zachte tedere pijn te gaan

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over hoe jij je voor tederheid en kwetsbaarheid kunt openen

Visualiseer jezelf als iemand die met een open hart leeft en teder en kwetsbaar durft te zijn

En kom nu in je eigen tempo terug