Je liefdeskracht voelen

Aquarius workshop

Je liefdeskracht voelen

English Aquarius workshop Feel your love power: https://youtu.be/sVoX1kkgrd4

“Zoals je weet kwijnt de mens weg wanneer er geen liefde in het leven is.
De liefde die je ontvangt is niet het belangrijkste.

Het gaat om de liefdeskracht in je hart, die het spirituele bloed is dat je nodig hebt om te leven.

Dat is de drijvende kracht – in de goede en gezonde betekenis – die zin aan het leven geeft.

Zonder dat vermogen tot liefhebben zal je leven leeg, zinloos en oppervlakkig zijn.”

Citaat uit Padwerk lezing 99: Vervormde indrukken van ouders, oorzaak en remedie

Ieder mens heeft het vermogen om de liefdeskracht vrijelijk te laten stromen. Deze liefdeskracht stelt ons in staat om te geven en te ontvangen, contact te maken, boven het kleine zelf uit te stijgen, creatief te zijn en eenheid met alle mensen te vinden. Liefhebben kan alleen als we zuiver kunnen waar­nemen. En dat is weer afhankelijk van het vermogen om zonder verdediging te zijn. Zonder ver­dediging zijn we open, ontvankelijk, ontspannen en onbevreesd voor alles wat er zich innerlijk of uiterlijk voordoet en kan de liefdeskracht onbelemmerd stromen. Dan zijn we een Aquariusmens die uiterlijk en innerlijk op eigen benen staat. Deze mens heeft gezonde menselijke relaties geba­seerd op wederkerigheid, uitwisseling en betrokkenheid. De Aqua­riusmens creëert geen tegenspoed, omdat hij de innerlijke wil heeft om gelukkig te zijn en ver­antwoorde­lijkheid voor het leven draagt. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen onderzoeken hoe we de liefdeskracht kunnen voelen.

1e thema: Jezelf zuiver waarnemen

Uit angst voor vernietiging durven we ons niet aan de liefdeskracht over te geven en zijn we voortdurend waakzaam. We worden uitgenodigd in alle nederigheid eerlijk naar onszelf te kijken zoals we werkelijk zijn en niet zoals we willen zijn. Wanneer we onderzoeken wat het meest moeilijk lijkt in relatie tot anderen en met welke tekortkoming dit verband houdt, dan kunnen we besluiten om deze barrière in het belang van de liefdeskracht te verwijderen.

“Neem jezelf elke dag waar en kijk wanneer en hoe je fouten zich niet alleen uiterlijk maar vooral in je gevoe­lens manifesteren. Neem je reacties waar. Door deze reactie zul je leren te beoordelen hoever je met het jezelf aan­vaarden bent gekomen zonder het mooier te maken dan het is.(…) Je kunt misschien ook mediteren over hoe elk van je specifieke fouten de ontvouwing van liefde heel direct hindert. Want dat is wat elke fout doet. Het besmet de liefdeskracht in de ziel. Als je op die manier voortgaat, zal God je inspireren en je leiden.” (Citaat uit Padwerk lezing 21)

2e thema: Ja tegen het leven zeggen

Onderzoek het hebberige, egocentrische innerlijke kind dat alles wil krijgen en niets wil geven, waardoor er voortdurend moeheid, apathie, depressiviteit of rebellie bestaat. Bevraag dit deel dat zich alleen op een ongezonde manier laat meedrijven en niet met mensen en hun eisen wil om­gaan en dat weer­stand tegen volwassen verantwoordelijk­heid, liefde en onbaatzuchtigheid heeft. Erken, zonder schaamte, het nee tegen het leven zodat het in een enthousiast ja kan veranderen.

“Je kunt je op een gezonde manier laten meedrijven in de toestand die voortkomt uit het volgen van de universele liefdeskrachten, uit het feit dat je actief bent in het leven en er ja tegen zegt. En er is een ongezonde vorm, een mis­vorming, waarbij je alleen maar wilt vegeteren en het leven helemaal niet aan wilt gaan. Alleen wanneer je dit onge­zond verlangen definieert, het erkent zonder jezelf om de tuin te leiden, alleen dan kun je er langzaam achter komen waarom dit zo verleidelijk lijkt.” (Citaat uit Padwerk lezing 108)

3e thema: Negatieve kracht in liefdeskracht transformeren

Als kind zijn we opgevoed met de onwaarheid dat liefde en genot verkeerd en gevaarlijk zijn. Nu we volwassen zijn, houden we dat verbod zelf in stand door de liefdeskracht tegen te houden, waardoor de liefdeskracht in een negatieve kracht (o.a. angst) wordt vervormd. Zo zitten we in een vicieuze cirkel gevangen die alleen doorbroken kan worden als we de nega­tieve kracht aanvaarden, er doorheen gaan en in de oorspronkelijke liefdeskracht transformeren.

“Liefdeskrachten kunnen alleen levend blijven wanneer iemand absoluut vrij is van angst voor zichzelf. De censuur opgeven lijkt op vernietiging, omdat, wanneer je die opgeeft, iets anders dan het waakzame ego gaat deelnemen aan het levensproces. Zonder deze deelname verschraalt het leven. Maar om tot die deelname bereid te zijn, moet je eerst je angst ontmoeten. Daarom vrees je – zolang je in de vicieuze cirkel zit – de liefdeskrachten, omdat die vereisen dat jij je oplettende, gespannen voelsprietenmentaliteit opgeeft die alle spontaniteit onmogelijk maakt.” (Citaat uit Pad­werk ­lezing 155)