De dualiteit trots-minderwaardigheid begrijpen

Aquarius workshop

De dualiteit trots-minderwaardigheid begrijpen

YouTube video Aquarius workshop Understanding the duality between pride and inferiority: https://youtu.be/-2xC1QrrZI8

“Waar gaat het om bij een minderwaardigheidscomplex? Het is niets anders dan een vorm van trots.
Want als je zo bang bent hoe je op anderen overkomt,

als jij je zoveel zorgen maakt over wat voor indruk je maakt, dan ben je trots.”

Uit padwerklezing 42: Objectiviteit en subjectiviteit

De goddelijke kracht nederigheid kenmerkt zich door zachtmoedige aanvaarding van alle volwas­sen en onvolwassen aspecten; door de spirituele wetten te begrijpen; door elk onaangenaam gevolg als een gezond medicijn op te vatten; door geduldig dit pad van innerlijke groei te gaan en bereidwillig vol te houden; door God boven alles te stellen en te beseffen deel van een groter geheel te zijn; door zichzelf voor een ander te openen; door het beste van zichzelf aan het leven te geven; door eerlijk naar de waarheid te zoeken en zelfverantwoordelijkheid te dragen. Maar wanneer de goddelijke kracht nederigheid wordt geblokkeerd, dan splitst deze kracht zich in de dualiteit van trots en minderwaardigheid. We voelen ons minderwaardig in de mate dat we het leven willen bedriegen; als een kind iets proberen te krijgen zonder investering of risico en zonder onszelf bloot te geven.Trots is altijd een compensatie voor minderwaardigheid. Hoe ge­ringer het gevoel van eigenwaarde des te meer trots is er aan­wezig. Het onbewuste onvolwassen deel probeert aan de druk van de minderwaardigheids­gevoelens te ontsnappen door zich trots en superieur op te stellen, te­kortkomingen te ver­bergen en dwang­matig te bewijzen dat het goed genoeg is. Het probeert tevergeefs eenheid te bereiken met perfectionistische normen en een streng meedogenloos geweten. Maar zolang we menselijke onvolmaakt­heid niet nederig aan­vaarden en verge­ven, kunnen we de dualiteit trots-minder­waardigheid niet tot een­heid laten versmelten. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuws­gierigheid aan de hand van drie thema’s uit de padwerklezingen de dualiteit trots-minder­waardigheid onder­zoeken.

1e thema: Pijn doorvoelen

Als kind zijn we niet in staat om waar te nemen dat de pijn en afwijzing, die we van ouders er­varen, meer over hùn zegt dan over ons. Op die leeftijd nemen we alles letterlijk en ervaren we iedere pijnlijke gebeurtenis als een bevestiging van onze minderwaardigheid. Nog steeds ver­dringen we trots de pijn die we niet kunnen hanteren en blijven we wanhopig naar acceptatie door ouders en vervangende ouders streven. Alleen wanneer we nederig de pijn aanvaarden en door de pijn heengaan, zullen we de verlichting ervaren waarnaar we snakken.

Door je trots, die het gevolg is van minderwaardigheidsgevoelens, voel jij je vernederd als je gekwetst wordt doordat je iemand de macht geeft je te kwetsen. Dus word je kwaad in plaats van de onderliggende pijn te voelen. Dat lijkt minder pijnlijk. Het plaatst je boven de ander en niet, zoals het je toeschijnt, onder hem. Het tilt je uit boven de werkelijke positie waar je in bent, te weten gekwetst zijn. Als je trots bent ga je liegen over wat je echt voelt. Daarom houden woede en trots met elkaar verband. (Uit padwerklezing 102)

2e thema: Innerlijk ontspannen

Trots is de behoefte de schijn op te houden dat we volmaakt zijn, waardoor we gespannen zijn. We willen beter lijken in de ogen van anderen, dan we eigenlijk zèlf geloven dat we zijn. We hebben een diepgewortelde misvatting dat we beter dan anderen moeten zijn om te kunnen over­leven, om geliefd, aanvaard, waardevol en respectvol te zijn. Het onvolwassen ego vindt zichzelf belang­rijker dan iemand anders. Het heeft de behoefte zich ten opzichte van anderen te ver­heffen door te bewijzen, indruk te maken of in competitie te zijn. Anderen even belangrijk als onszelf vinden, is de nederige houding die innerlijke ontspanning en vrede brengt.

Trots wil zeggen: “ik ben beter dan jij”. Het betekent dat je anderen de loef probeert af te steken, alles doet wat tegengesteld is aan liefde, waardoor jij je isoleert. Trots kan ook een verhulling zijn van minderwaardigheids­gevoelens. Deze worden dan niet uitgesproken, maar hoeven ook niet helemaal onbewust te zijn. Trots (iets anders dan een gezond gevoel van eigenwaarde) ontstaat door het voortdurend afmeten en vergelijken van jezelf met anderen. (Uit padwerklezing 177) 

3e thema: Nederigheid versmelt de dualiteit

We dienen te beseffen dat we een goddelijke manifestatie zijn en als zodanig het beste van het leven verdienen in de mate dat we het beste van onszelf aan het leven geven. Alleen als we onszelf nederig aanvaarden en onszelf als een goed, mooi, sterk en nobel mens beschouwen, kunnen we datzelfde respect ook aan anderen geven. En zolang we dat stuk in onszelf niet aanpakken waar we onszelf die eer, die hoffelijkheid en dat respect ontzeggen, zitten we in een illusoire strijd verstrikt en projecteren we de dualiteit trots-minderwaardigheid op de buiten­wereld.

Als je jezelf beledigt door jezelf en je kracht onder te waarderen, dan moet je ook anderen pijn doen, schaden en beledigen. Het is erg bezijden de waarheid te denken dat degene die zo min over zichzelf denkt, nederig en goed is. Dit is een van de vele dualistische misvattingen waar jullie wereld vol van is. Zichzelf onderwaarderen wordt gelijkgesteld met nederigheid en goedheid en zichzelf op waarde schatten met trots en arrogantie. Niets is verder van de waarheid. Want als je je eigen waarde en kracht kent en die waarde respecteert, ongeacht wat je nu doet en hoe ver je nu bent, dan moet je wel rekening houden met anderen en hen waarderen. (Uit padwerklezing 232)

Meditatie de dualiteit trots-minderwaardigheid begrijpen

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil en luister naar je innerlijke God

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open jezelf met behulp van het ware zelf voor het kinderlijke deel dat gevangen is in de dualiteit trots-minderwaardigheid

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind trots de pijn verdringt die het niet kan hanteren

Voel met mildheid dat het innerlijke kind iedere pijnlijke gebeurtenis als een bevestiging van minderwaardigheid ervaart

Voel zachtmoedig dat het innerlijke kind uit trots de behoefte heeft volmaakt te lijken

Vraag hulp aan het ware zelf om pijn nederig te aanvaarden

Vraag kracht aan het ware zelf om de zelfverantwoordelijkheid en discipline te hebben om door de pijn heen te gaan

Vraag moed aan het ware zelf om het beste van jezelf aan het leven te geven

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over waar jij jezelf weigert te respecteren, te eren en hoffelijk te behandelen

Visualiseer jezelf als iemand die de dualiteit trots-minderwaardigheid tot eenheid heeft versmolten en nederig is

En kom dan nu in je eigen tempo terug