Je ego-identificatie loslaten

Aquarius workshop

De ego-identificatie loslaten

English YouTube video Aquarius workshop Letting go of the ego identification: https://youtu.be/a_Vu6m0aMvo

“Iedere stoornis – hoe je die ook noemt neurose, ziekte, vervorming, onge­lukkig zijn –
is alleen maar een symptoom van het fundamentele kwaad
door je uitsluitend met het ego te identificeren.”

Citaat uit Padwerk lezing 145: De roep van de levensstroom en je antwoord daarop

Uit een op illusies en beelden gebaseerd wantrouwen vlucht het trotse en eigenzinnige ego voor het ware zelf en zoekt wanhopig liefde en veiligheid in de buitenwereld. Maar wanneer we ons met het ego identificeren, dan zijn we van onszelf vervreemd en identificeren we onszelf niet met het ware zelf. Kenmerkend voor dit gemis aan zelfidentifi­catie is het gebrek aan werkelijk­heids­besef, waardoor we onze sterfelijkheid niet als werkelijk ervaren en daardoor niet kunnen voelen dat we leven. Zonder leiding van het ware zelf zijn we bang voor activiteit omdat het ego niet tot doelgerichte actie in staat is, maar we zijn net zo bang voor gezonde passiviteit omdat we dit met hulpeloosheid verwarren. Activiteit geeft geen rust en passiviteit geen kracht. Als gevolg van de ego-identificatie zijn we totaal uit even­wicht en ervaren we het leven als inhoudloos en zonder betekenis. Ook de mogelijkheid tot verandering is zonder het ware zelf niet aanwezig omdat het zelfvernietiging lijkt, want we kunnen niet loslaten wat we wezenlijk schijnen te zijn. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen het loslaten van de ego-identificatie onderzoeken.

1e thema: Het ego identificeert zich met anderen

Als gevolg van de ego-identificatie zoeken we liefde en veiligheid in de buitenwereld en identifi­ceren we ons met ouders en met vervangende ouders zoals personen, groepen en doelen. Die ongezonde afhankelijk­heid, waardoor we een parasitair leven leiden, veroorzaakt angstgevoelens waaruit weer andere negatieve emoties en een dwingende behoefte aan controle over situaties of anderen ontstaan. Positieve identifi­catie betekent dat we op die ander willen lijken en negatieve identificatie dat we juist niet zoals die ander willen worden.

“Voor een kind is een positieve identificatie wenselijk. Voor een volwassene is een positieve identificatie vaak net zo ongunstig als een negatieve, omdat beiden de ontplooiing van het zelf verhinderen. Ik wil jullie ervoor waarschuwen dat je niet verstandelijk probeert te beoordelen of na te gaan op welke manier jij je met wie identificeert. Dit kan heel misleidend zijn. Wat er feitelijk in je leeft, is misschien iets totaal anders. Alleen zeer diepgaand werken zal de waarheid hierover onthullen.”(Citaat uit Padwerk lezing 113)

2e thema: De gevolgen van ego-identificatie

Het angstige, trotse en eigenzinnige ego leeft voornamelijk op het dualistische niveau van bewust­zijn en richt zich volledig op de buitenwereld. Het doet er alles aan om de ego-identificatie te versterken en houdt zich doof voor de innerlijke stem. Alle inspanningen van het ego zullen nooit tot vrede, zekerheid, autonomie, evenwichtigheid of onafhankelijkheid leiden. Gevangen in de illusoire dualiteit vechten we voortdurend tegen wat er is en zijn we ongelukkig.

“Zolang de mens zich uitsluitend met zijn ego-zelf identificeert en het feit negeert dat er nog een ander aspect aan hem is, verkeert hij onvermijdelijk in een pijnlijke tweestrijd die hem verscheurt. Hij moet wel met een probleem zitten waarvoor hij geen oplossing weet en waaruit hij geen uitweg ziet. Daardoor zit hij zo vaak in ondraaglijke spanning en angst.”(Citaat uit Padwerk lezing 145)

3e thema: Identificatie met het ware zelf

Alleen door systematisch een identificatie met het ware zelf op te bouwen, ontwikkelen we de wilskracht om dat wat geluk en vreugde vernietigt los te laten. Naast gebed en meditatie kunnen we naar een nieuwe manier van zijn uitreiken door te vertrouwen dat alle warme gevoelens inner­lijk in overvloed aanwezig zijn. We kunnen de wijsheid en de scheppings­krachten van het ware zelf gebruiken om te visualiseren dat we de aanwezige haat, wrok en wantrouwen in liefde, vergeving en ver­trouwen kunnen transformeren.

“Als je echt je gevoelens kunt voelen, dan kun jij je met het spirituele zelf identificeren. Het lagere zelf moet geïdentificeerd worden; met het spirituele zelf moet jij je identificeren. Het ego brengt die identificatie tot stand, maar het geeft zichzelf vrijwillig op zodat het geïntegreerd wordt in het spirituele zelf.”(Citaat uit Padwerk lezing 195)