N2013

Nederlandse padwerk citaten 2013

 

Week 1: Lezing 233: Uit het werk op je pad tot nu toe kun je afleiden dat iedere situatie voortkomt uit een woord dat je ooit hebt gesproken en dat op de een of andere manier misschien nog steeds doorklinkt op een van je bewustzijnsniveaus. Het is ons doel op het pad om al deze woorden die je dag in dag uit, ieder uur en elke minuut van de dag spreekt, bewust te maken, zodat je kunt begrijpen wat je schept.

Week 2:  Lezing 130:  Zolang je angst hebt, is het soms onvermijdelijk om door dat wat je vreest heen te gaan, om zo je angst te verliezen. Als jij je angst los kan laten door de waarheid te beseffen dat er geen reden tot angst is, is het niet meer nodig er doorheen te gaan. Maar de mens is daartoe vaak niet in staat. Daarom moet hij zo vertrouwd raken met de gevreesde situatie dat die haar dreiging verliest.

Week 3:  Lezing 168: Geen weet hebben van wat er in jezelf omgaat, is vanzelfsprekend de grootste belemmering die er is. Het is ook de factor die de meeste angst veroorzaakt. Alle destructiviteit houdt verband met angst; óf ze ontstaat door angst, óf ze leidt ertoe en houdt die in stand.

Week 4:  Lezing 15: Als je leven in overeenstemming is met je bestemming, als je gezien je ontwikkeling het maximum vervult van waartoe je in staat bent – en dat is jammer genoeg zelden het geval – dan schep je vormen die in de geestenwereld harmonieuze sferen, structuren en landschappen laten ontstaan.

Week 5:  Lezing 159: De bewuste geest waaraan je in je dagelijks leven uitdrukking geeft, is enkel door de schijnovertuiging dat je een afgescheiden wezen bent gescheiden van het geheel, van de universele geest. Je bezit dus niet een deeltje van deze universele geest, je bent er zelfs geen afgescheiden onderdeel van. Je bent die geest.

Week 6:  Lezing 119: Hoe hoger de algehele ontwikkeling van een entiteit, des te groter het geluk, des te intenser de ervaringen van plezier en des te minder pijn en lijden. Dit is te danken aan zuiver evalueren, aan realistisch waarnemen en aan een vrij vloeiende beweging, niet gehinderd door angsten, remmingen en verlamming.

Week 7: Lezing 206: Als je in de verleiding bent om over een ander je gal te spuien, vraag je dan af: ‘Wat is lelijk in mij en wat is lelijk in hem of haar?’ En vervolgens: ‘Wat is mooi in mij en wat is mooi in hem of haar?’ Maar stel je deze vragen in alle ernst. Laat het steeds een open vraag zijn en wacht tot je zo ontvankelijk bent dat het antwoord zich vanzelf aan je openbaart.

Week 8: Lezing148: Waar de uiterlijke negatieve omstandigheden de sluimerende innerlijke negatieve toestand activeren, bevindt zich het punt waarop de positieve levenskracht een destructieve antilevenskracht wordt. Gevoelens van liefde veranderen in angst en vijandigheid, vertrouwen wordt wantrouwen, enzovoort. Uiteindelijk wordt de negatieve kracht zo ondraaglijk dat ze volledig wordt verdoofd.

Week 9: Lezing 99: Zoals je weet kwijnt de mens weg wanneer er geen liefde in het leven is. De liefde die je ontvangt is niet het belangrijkste. Het gaat om de liefdeskracht in je hart, die het spirituele bloed is dat je nodig hebt om te leven.

Week 10: Lezing 100: Stel je voor wat voor een effect het op je omgeving moet hebben als je niet meer defensief, angstig, teruggetrokken en hooghartig bent. Dan sta je open voor het leven en voor het hart van de ander. De moed om te leven en lief te hebben stelt je in staat om de ander te helpen zijn verdediging en destructieve patronen te verminderen.

Week 11: Lezing 106: In de mate waarin een relatie problemen kent, bestaan er onbewuste misvormingen bij beide partijen. De mens komt beurtelings in de verleiding om of alleen de ander of alleen zichzelf te veroordelen. Er is tijd en inzicht voor nodig, en enige ervaring op dit pad, om te zien dat het ene het andere niet uitsluit, dat in alle relatieproblemen alle betrokkenen verantwoordelijk zijn.

Week 12: Lezing 11: Ieder mens heeft zijn verlossing in eigen hand. Alleen jijzelf kunt de ketenen verbreken die je gevangen houden. Maar eerst moet deze wens je hele hart in bezit gaan nemen en je moet ervoor zorgen dat hij allesoverheersend wordt. Als je je daarop toelegt, zal Gods geestelijke wereld je verder helpen.

Week 13: Lezing 167: Wanneer je ontdekt dat je bang bent om te bewegen, je afkeer ervan en je weerstand ertegen – lichamelijk zowel als geestelijk en emotioneel – dan heb je de oorzaak ontdekt van het leven in een sfeer van bewustzijn waarin de dood onvermijdelijk is. Je verhaast de dood in de mate waarin je beweging op alle niveaus van je wezen weigert. Je weigert te bewegen omdat beweging de verdoving opheft. Als je bang bent voor het levenscentrum omdat je geen raad weet met pijn en angst, dan zie je gevoelloosheid als oplossing. En beweging doet de gevoelloosheid verdwijnen; daarom weiger je te bewegen zonder te weten dat onbeweeglijkheid het begin van het stervensproces is.

Week 14: Lezing 156: “Ik laat los, ik geef mezelf de ruimte om plezier te hebben. De mogelijkheid daartoe bestaat in mij, ik grijp hem aan, ik heb er recht op en wil aan alle voorwaarden voldoen om het tot werkelijkheid te maken. Wat er ook maar in de weg staat – elke schending van mijn integriteit, alle leugenachtigheid en rolgedrag, alle laffe verdedigingen, alle egocentriciteit die maakt dat ik anderen op een andere manier behandel dan hoe ik zelf behandeld wil worden – ik wil het met mijn hele wezen onder ogen zien en veranderen”. Zulke overdenkingen wekken een sterke kracht op.

April: Lezing 165: Laat het goddelijke bewustzijn je hele wezen doordringen.

Week 15: Lezing 188:  Het bewustzijn is bang dat het overspoeld zal worden door de destructieve energieën, juist omdat het die nooit heeft geaccepteerd. Het bewustzijn is te trots en te ongeduldig, te zeer ingesteld op een beperkte visie en beperkt denken om ruimte te kunnen maken voor alle tegenstellingen die in de menselijke ziel aanwezig zijn. En juist door die beperkende neiging van het bewustzijn kunnen de tegenstellingen niet overbrugd worden. Alleen als de misvorming volledig geaccepteerd wordt, kan die zichzelf weer omvormen tot zijn oorspronkelijke staat, tot de prachtige scheppende kracht die je bezielt en je zoveel meer kracht en geluk geeft.

Week 16: Lezing 194: Als je voldoet aan de wetten van waarheid en liefde, van eerlijkheid en openheid; als je je defensies uit de weg ruimt en je lagere zelf onder ogen ziet; als je bereid bent te veranderen, dan voel je het als je geboorterecht de absolute overvloed te ervaren die in de aard van het universum besloten ligt.

Week 17: Lezing 213: Je creëert rijkdom en een open energiesysteem, als je ziet hoe je eisen je vervulling onmogelijk maken en als je ziet dat je eisen en je gespannen vasthouden een belediging voor het universum zijn. De eis zegt: “Ik geloof dat ik alleen maar iets kan krijgen tenzij ik dwing, druk uitoefen, bedrieg, manipuleer en forceer dat het naar me toekomt.”

Week 18: Lezing 200: Iedere keer dat je verzet voelt om pijn, boosheid of een innerlijk aanwezige woede toe te laten, is het alleen oneerlijkheid die je weerspannig maakt: de wens anders te schijnen dan je echt bent. Deze onwilligheid en weerstand, evenals de kunstmatig gecultiveerde overdrijving van angst voor pijn maken het op die manier ook werkelijk ondraaglijk omdat je ervoor ineenkrimpt. Als je de ingebeelde behoefte om te doen alsof overwint en kunt zijn wie je bent, is er geen enkel gevoel dat niet een bron van creatieve energie kan zijn.

Week 19: Lezing 150: Als je naar jezelf naar de waarheid van dit moment wilt kijken, als je dit met volle integriteit, eerlijkheid en aandacht doet, zullen op datzelfde moment je ingehouden krachten vrijkomen en beschikbaar voor je leven zijn.

Week 20: Lezing 148: Daar het genotelement in de levenskracht zich in het leven van de mens op de eerste plaats als ‘seksualiteit’ manifesteert, bevat destructieve geblokkeerde energie geblokkeerde seksuele energie. Dit betekent dat uiterlijke problemen symbolisch of representatief moeten zijn voor de manier waarop de seksuele energie voor het eerst door uiterlijke omstandigheden werd tegengehouden.

Week 21: Lezing 212: Jouw Godbewustzijn is met het Godbewustzijn van iemand anders nooit in conflict. In conflict is enkel het ego, de staat van afzondering waarin je blind en beperkt bent.

Week 22: Lezing 125: Het padwerk kan ruwweg in twee belangrijke fasen ingedeeld worden: ten eerste goddelijke hulp vragen om de waarheid te kunnen herkennen en ten tweede God om kracht, volharding en het vermogen vragen om te kunnen veranderen. Deze twee fundamentele verlangens, onderdeel van de grote ja-stroom, moeten in alle aspecten van je dagelijks leven, in je reacties, gedachten en gevoelens ontwikkeld worden. Dit precieze werk vormt het allerbelangrijkste deel van je pad.

Week 23: Lezing 21: Geestelijke duisternis vernietigt kennis, terwijl geestelijk licht kennis is. Dat geldt ook voor mensen: als je geestelijk niet verlicht bent, moet je geestelijk werken om een glimpje van dit licht te kunnen herwinnen!

Week 24: Lezing 126: Zolang je vast zit aan het misplaatste idee dat een uiterlijke gebeurtenis – afwijzing, kritiek, verlies of wat dan ook – je leed kan veroorzaken, leef je in illusie.

Week 25: Lezing 255A: Ontwikkeling gaat altijd in een spiraalbeweging zodat het soms lijkt alsof je teruggaat terwijl je in werkelijkheid materiaal naar boven haalt dat vroeger sliep en het daglicht moet zien. Je moet dus soms het gevoel van scheiding, de twijfels en angsten in je tegenkomen voordat het deel in je dat al van waarheid is vervuld dit negatieve, onbewerkte aspect langzaam kan opnemen en transformeren.

Week 26: Lezing 118: Wanneer je ontdekt hoe jij je vader en je moeder in jezelf reproduceert terwijl je tegelijkertijd doorgaat met op hen te reageren, ervaar jij je fundamentele gespletenheid, jouw heel eigen soort dualiteit – want dualiteit is niet altijd hetzelfde. En daardoor ga jij je persoonlijke menselijke beperkingen beter begrijpen. En alleen al door het feit dat je ze werkelijk waarneemt, worden die beperkingen meteen minder.

Week 27: Lezing 89: Het vermogen om gevoel te ervaren stemt overeen met het vermogen om geluk te ontvangen en gelukkig te maken. In de mate waarin je voor enige vorm van emotioneel ervaren terugschrikt, in die mate sluit je de deur voor het ervaren van geluk.

Week 28: Lezing 86: Alleen na lang en hard werken op dit pad zul je tenslotte zo ver komen dat je weet – zonder een spoor van twijfel, zonder aarzeling of schuldgevoel en zonder enige behoefte aan medestanders om je te verzekeren dat je alle gelijk van de wereld hebt – wanneer je voor jezelf op moet komen en wanneer niet. In beide gevallen zul je in vrijheid handelen omdat je daarvoor hebt gekozen en je doet dat zonder enige innerlijke dwang.

Week 29: Lezing 196: Wanneer misvattingen op het diepste niveau ingeruild kunnen worden voor waarheid, wanneer negatieve intenties ingeruild worden voor positieve intenties en wanneer iemand zich niet meer tegen pijn verdedigt, is de belangrijkste stap tot een eerste zuivering gezet.

Week 30: Lezing 160: Onbewust is de mens er bang voor om de oorzaken van zijn ongeluk in zichzelf te vinden; die angst is een illusie. Iedereen die deze stap heeft gezet, zal bevestigen dat dit opluchting, veiligheid en vertrouwen in het leven geeft. Alleen trots weerhoudt je ervan volledig de oorzaken in jezelf te willen vinden.

Week 31: Lezing 112: Als door het werk op een pad als dit iedere kans om te groeien wordt benut door tot op de wortels van iedere negatieve gebeurtenis of stemming te gaan tot je een diep begrip en gevoel van bevrijding ervaart, dan wordt de vreugde en het vertrouwen in het leven en in jezelf een min of meer continu gebeuren terwijl je dat nu slechts af en toe ervaart.

Week 32: Lezing 30: Wanneer je dit pad verder volgt, zul je vroeg of laat beseffen dat jij je naaste bent en dat je naaste jou is. En dat als jij gelukkig wordt, je andere mensen gelukkig zult maken. En als ik gelukkig zeg, bedoel ik niet het geluk dat je meent te verkrijgen wanneer de verlangens van je eigen wil vervuld worden. Nee, ik bedoel het grotere geluk dat het jouwe wel moet worden wanneer je dit pad van zelfzuivering volgt.

Week 33: Lezing 33: Wat jou van je vrede en innerlijke harmonie berooft is nooit dat wat anderen doen, maar altijd en uitsluitend je eigen verkeerde houdingen en je innerlijke strijd tegen omstandigheden die je niet kunt veranderen. Sterker nog: die je niet verondersteld wordt te veranderen. Je wordt verondersteld jezelf te veranderen. En wanneer je dat eenmaal hebt bereikt, zul je vrij zijn en zul je een nieuwe onafhankelijkheid voelen van het gedrag en de reacties van anderen, die je uiteindelijk toch nooit schade kunnen toebrengen.

Week 34: Lezing 40: De eerste stap die je dient te doen, is te zien hoe, waar en waarom je jezelf zo afhankelijk hebt gemaakt. Als jij je innerlijke drijfveren begrijpt en inziet hoe ze je in feite meer ellende hebben gebracht dan je hoopte te vermijden, zul je vrij worden.

Week 35: Lezing 209: Hoe kun je ooit uit de vicieuze cirkel komen en uit de dwangbuis die je gevangen houdt tussen je onvervulde behoeften en jezelf wrokkig terugtrekken? Door nog meer beschuldigingen? Door nog meer eisen? Beslist niet! Pas als je besluit dat het universum het risico waard is om te geven, pas dan kom je erachter dat jij en het universum één zijn. Als je aan het universum geeft, geef je aan jezelf.

Week 36: Lezing 155: De destructieve krachten die iemand vreest, kunnen variëren in elke denkbare gradatie van haat, vijandigheid, wrok, woede, boosheid en wreedheid. Ze leven in ieder mens. Zij bestaan al naar gelang de positieve uitingen verboden zijn, eerst door de ouders en de omgeving vanuit de misvatting dat deze positieve uitingen schadelijk en gevaarlijk zouden zijn, en later door de persoon zelf. Het is heel belangrijk dat jullie dit begrijpen, vrienden. Als je volwassen bent, is het niet meer je verleden dat je belemmert. Je belemmert jezelf wanneer je de constructieve krachten blijft tegenhouden, die oorspronkelijk door anderen verboden werden.

Week 37: Lezing 181: 1. Sterk je wil om alle negativiteit te herkennen en te elimineren.
2. Verbind jezelf er toe dat te willen en vraag om innerlijke hulp.
3. Zeg dat ook met zoveel woorden, heel bondig en beslist, tegen jezelf.
4. Luister vervolgens naar je eigen innerlijke antwoord.
5. Stap niet over dit innerlijke antwoord, over dit vage weerstandsgevoel heen.
6. Erken deze weerstand heel uitdrukkelijk.
7. Besef dat dit betekent dat je het zo wilt houden, dat je het niet los wilt laten, en dat je dit feit voor je bewustzijn verbergt.
8. Denk eens na over de effecten van dit gegeven en maak je deze verborgen intentie meer bewust.
9. Overweeg dan de mogelijkheid dat dit feit grotendeels verantwoordelijk is voor alles wat je in je leven anders wilt.

Week 38: Lezing 139: Het met een diepe en volledige intentie en verlangen uiten van het eenvoudige voornemen om de hele waarheid over jezelf te allen tijde onder ogen te zien, wordt nog altijd onvoldoende toegepast. Als er zeer nauwgezet en aandachtig naar jezelf en je huidige situatie werd gekeken, zou er zoveel meer vrijheid ervaren kunnen worden.

Week 39: Lezing 227: Op dit pad ondervinden jullie in je persoonlijk leven onbetwistbaar en zonder twijfel – als je bereid bent echt te kijken – dat elke crisis die je ervaart wijst op een ontkenning van de waarheid, een schending van je goddelijkheid. En daarom heb je pijn, verkeer je in moeilijkheden en in crisis en lijd je omdat je een enorm krachtige energiestroom en groeikracht blokkeert.

Week 40: Lezing 50: De goddelijke wet is altijd rechtvaardig en eerlijk. Je ontvangt nooit meer dan je investeert. Als je vrijuit investeert zonder zwakke en dwangmatige motieven ontvang je misschien niet onmiddellijk de liefde terug vanuit dezelfde bron waarin je geïnvesteerd hebt, maar uiteindelijk komt het bij je terug en dan in een heilzame cirkel. Wat je weggeeft komt terug, mits je niet uit zwakte geeft met het motief ‘iets te bewijzen’.

Week 41: Lezing 123: Wanneer je delen van jezelf vermijdt, kun je niet anders dan alles wat een angstwekkende confrontatie met jezelf lijkt naar buiten op anderen en op de buitenwereld projecteren.

Week 42: Lezing 122: Als de man zijn volledige verantwoordelijkheid op alle niveaus van zijn bestaan accepteert met alles wat daaruit voortvloeit, kan hij zichzelf zonder gevaar laten gaan. Als een vrouw niet uit angst, trots en/of eigenzinnigheid tegen haar bestemming vecht, zal zij de kracht en individualiteit verwerven, die haar volledige veiligheid in zichzelf geeft. Zij vindt zichzelf door zichzelf te verliezen. Hij verliest zichzelf door zichzelf te vinden. En die beide zijn hetzelfde!

Week 43: Lezing 138: Zoals jullie al weten is de mens erg bang voor zichzelf. Hij zal alles doen om maar niet naar zichzelf te hoeven kijken. Alleen als hij een bepaald probleem en zijn weerstand overwonnen heeft, zal hij inzien dat zijn angst ongegrond was en pas dan voelt hij zich opgelucht. Dan ervaart hij zich echt levend, omdat hij op zo’n moment contact maakt met zijn diepste wezen. Wanneer hij dit probeert te vermijden, is echt contact met anderen onmogelijk.

Week 44: Lezing 53: Werkelijke zelfliefde is het natuurlijk resultaat van de gezonde ziel. In de mate waarin jij je innerlijke ziekten heelt, in die mate houd je echt van jezelf. Heel lang heeft de mens in de waan geleefd dat het zondig is om helemaal van jezelf te houden. Dit is even onjuist als ziekelijke zelfliefde.

Week 45: Lezing 68: Jullie zijn omgeven door een schitterende, goddelijke kracht. Open je hart en je ziel en je innerlijke wil hiervoor zodat je het kunt ontvangen. Laat deze kracht je omhullen en in je doordringen, laat hem voor en met je werken zodat deze kracht je helpt bij de ontplooiing van het beste, het meest creatieve dat je als individu kunt zijn, zodat je alles uit jezelf zult halen wat erin zit; wat nog ligt toegedekt en sluimert maar wacht om te worden vrijgelaten. Laat deze goddelijke kracht je helpen je innerlijke obstakels op te ruimen, zodat jouw goddelijke geest zich waarlijk mag ontplooien en manifesteren.

Week 46: Lezing 73: Aangezien je als kind zo zelden voldoende volwassen liefde en warmte krijgt, blijf jij je hele leven ernaar snakken tenzij je het gemis en de pijn herkent en op de juiste manier verwerkt. Zo niet, dan blijf jij je hele leven onbewust schreeuwen om de liefde die je in je jeugd gemist hebt. En daardoor kun je zelf ook niet op een volwassen manier liefhebben. Zo zie je hoe dit onvermogen van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Week 47: Lezing 112: De enige manier om de tijdstroom – die geen onderbreking kent en die je naar ruimere dimensies voert – te ervaren, is ieder moment van je leven op de manier te benutten zoals je op dit pad leert.

Week 48: Lezing 196: De houding die iemand tegenover verantwoordelijkheid heeft, kenmerkt zijn mate van volwassenheid. Een kinderlijk iemand zal verantwoordelijkheid als een last, als een onwelkome en ongewenste beperking ervaren. Hoe meer volwassen de mens wordt, hoe meer hij ziet dat vrijheid en verantwoordelijkheid onderling verbonden, onderling afhankelijk en onafscheidelijk zijn. Je kunt nooit vrij zijn wanneer jij je niet verantwoordelijk voelt.

Week 49: Lezing 151: Ieder individu heeft voor zichzelf de gelegenheid om van iedere seconde van zijn leven een mogelijkheid tot ontplooiing en groei te maken. Ieder die dit pad serieus volgt, kan dat bevestigen. Wat je ook overkomt, je kunt het tot de grootste opstap, het beste materiaal voor verdere groei maken, of je kunt je er nadelig door laten beïnvloeden. Dit geldt niet alleen voor ongelukkige voorvallen, maar evenzeer voor gunstige gebeurtenissen.

Week 50: Lezing 164: “Ik ben een uiting van God. Als zodanig ben ik in mijn gezonde, ongeblokkeerde staat een gelukkig individu. Want alleen een gelukkig individu kan geluk verspreiden. Alleen een individu die in overeenstemming met zijn mogelijkheden en zijn ingewortelde bestemming groeit, is gelukkig. Zo zijn geluk en de vervulling van iemands bestemming synoniem. Het een is ondenkbaar zonder het ander. Ik ben ook een volkomen vrij individu, autonoom en volledig verantwoordelijk voor het leven dat ik voor mezelf schep. Geen ander kan mijn leven, mijn groei, mijn geluk bepalen. Ik sta mezelf niet toe om deze verantwoordelijkheid subtiel op anderen af te schuiven door ze met mijn onechte onzelfzuchtigheid te ‘kopen’, door mijzelf tot slaaf te maken, door mezelf zo’n gevoel van onzelfzuchtigheid te geven omdat ik van mijn rechten afstand doe.”

Week 51: Lezing 225: Jullie zitten in een prachtig ontwakingsproces. Word meer wakker, haal jezelf uit je gevoelloosheid. Kijk ernaar, voel het, hoor het: de kracht in je. Het is de levende Christuskracht die het negatieve materiaal, de negatieve stagnerende houding tot een volkomen nieuwe uitdrukking kan brengen.

Week 52: Lezing 258: Jezus Christus is hier gekomen om je eeuwig leven, veiligheid en totale vervulling te geven als je hem maar vertrouwt en jezelf aan hem geeft. Dan zul je door een constant vernieuwende en vreugdevolle levensstroom gedragen worden.