Volkomen integer zijn

Aquarius workshop 

Volkomen integer zijn

Vanwege je volledige integriteit en kennis van je echte motieven op de meest verborgen niveaus, je waarachtig geven,
je oprechte inzet, je doel nastreven voor zichzelf zonder achterliggende gedachten en verborgen motieven; 

zal je zekerheid over je eigenwaarde zo in de werkelijkheid verankerd liggen dat – ongeacht hoe je beoordeeld wordt
en hoe pijnlijk dat voor je is – je de onwankelbare waarheid van je kern zult ervaren. 

Uit padwerk lezing 232: Wezenlijke waarden en schijnwaarden

Iemand die volkomen integer is, heeft het vermogen ontwikkeld om moedig zichzelf, eerlijk, rechtschapen, nobel, waarachtig en oprecht te zijn. Deze persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, heeft alle maskers en dwingende stromingen losgelaten en voelt zich thuis bij zichzelf. Anderen zijn niet in staat hun wil op te leggen, omdat deze persoon zijn scheppingskrachten constructief gebruikt, zichzelf respecteert en zijn rechten doet gelden. Echter, in de gebieden waar het lagere zelf de macht heeft en negatief schept, is onze integriteit aangetast, lijden we en ervaren we een gebrek aan zelfrespect. Op een verborgen niveau zijn we niet eerlijk naar onszelf, verbergen we zowel onze constructieve als destructieve kwaliteiten achter maskers en weigeren we het beste van onszelf te geven. Wanhopig strijden we om door anderen te worden geaccepteerd in plaats dat we onszelf aanvaarden wat onze integriteit nog meer beschadigt, omdat we ons gedwongen voelen onze ziel te verkopen en te verraden om onszelf tegen pijn en afwijzing te beschermen. Alleen als we niet langer het leven om de tuin willen leiden en zachtmoedig naar onszelf in volledige integriteit en eerlijkheid willen kijken, dan komen er constructieve scheppingskrachten vrij. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen de weg naar volkomen integriteit onderzoeken.

Je aangetaste integriteit onder ogen zien

Het is van belang dat we onze kracht gebruiken om ons van ons gebrek aan integriteit in de ruimste zin van het woord bewust te worden. Koppig houden we aan iets vast dat het beste dat we te bieden hebben en het beste dat we kunnen zijn achterhoudt, waardoor we onszelf niet vertrouwen. We kunnen onszelf afvragen waar we niet eerlijk tegen het leven en tegenover onszelf zijn, waar we bedrog plegen en waar we niet integer zijn.
Zelfrespect en innerlijke zekerheid kunnen alleen bestaan wanneer jij je niet verschuilt voor je aangetaste integriteit. Wanneer je moedig dat deel van jezelf onder ogen ziet, herstel je de schade die anders niet hersteld kan worden. Om de nodige moed en concentratie te verzamelen moet je volledig begrijpen hoe je leven, hoe het beste in je, wordt aangetast. Dit zal je ertoe aansporen. (Uit padwerk lezing 109)

De integriteit van eigen verantwoordelijkheid

In het hele universum en dus ook in ieder mens zijn actieve en passieve krachten werkzaam. Wij dienen te leren om een evenwicht tussen deze twee krachten te vinden. We dienen aan te voelen in welke situatie activiteit, zelfverantwoordelijkheid, autonomie, onafhankelijkheid en vrije keus vereist is en wanneer ontvankelijkheid, vertrouwen in de grote levensprocessen, nederigheid, geduld en afwachten wat er gebeurt noodzakelijk is.
Zowel het initiatief nemende als het ontvankelijke principe vereisen aan de ene kant de integriteit van eigen verantwoordelijkheid en aan de andere kant de wetenschap dat je deel bent van een geheel. Dat laatste houdt in dat je de bewegingen respecteert die niet altijd onmiddellijk aan de bevelen van je geest gehoor kunnen geven. Het is noodzakelijk voortdurend je eigen scheppingskrachten een aanzet te geven en uit te vinden wanneer en hoe ze zich kunnen gaan uiten. (Uit padwerk lezing 163)

Integriteit als voorwaarde voor zelfverwezenlijking

Het doel van zelfverwezenlijking is de waarheid van God, van eeuwig leven, van het feit dat alles een heilzame betekenis heeft tot in elk hoekje van ons bewustzijn door te laten dringen. Zelfverwezenlijking vraagt van ons om ons met integriteit, waarheid, volkomen oprechtheid en een positieve houding tegenover onszelf en het leven te verbinden. We hebben de integriteit om onze diepste angsten en twijfels en alle andere kanten van het lagere zelf bloot te leggen.
Net zoals er moed, integriteit, openheid, goede wil, positieve intentie en uiterste betrokkenheid bij de waarheid voor nodig was om jezelf te leren kennen, om je lager zelf onder ogen te zien en daardoor te transformeren, is er precies dezelfde moed, integriteit, openheid, goede wil, positieve intentie en betrokkenheid bij de waarheid voor nodig om de diepe, universele, existentiële angsten en twijfels onder ogen te zien, te doorleven en te transformeren.(Uit padwerk lezing 243)