De illusoire angst voor teleurstelling

Aquarius workshop

De illusoire angst voor teleurstelling

 “Als je niet meer bang bent voor teleurstelling omdat je weet dat je die kunt ervaren, 
en als je die teleurstelling volledig kunt doorvoelen totdat de energiestroom zichzelf transformeert 

in zijn oorspronkelijke levensstroom, dan kan geen teleurstelling je meer overkomen.” 

Citaat uit Padwerk lezing 191: Innerlijk en uiterlijk ervaren

Er is heel wat illusoire angst voor teleurstelling in deze aardse sfeer. Ieder mens wordt bewust of onbewust door de illusoire angst voor teleurstelling beheerst. We zijn bang voor die angst, voor emo­tionele pijn, afwijzing, lijden en teleurstelling. Neurotische angst betekent dat we in onwaarheid zijn. Deze angst wordt door een trotse en eigenzinnige houding veroorzaakt. Om pijn en teleurstelling te vermijden, kiezen we voor een verdedigende hou­ding en starre beelden, waardoor de pijn júist erger wordt en we meer teleurstelling ervaren. Er zijn zelfs mensen die voortdurend een negatieve houding aannemen uit angst voor teleurstelling. Op die manier proberen ze teleurstellingen te voorkomen door zich op een negatieve manier te beschermen. Als gevolg van iedere nieuwe teleurstelling raakt het onvolwassen deel in ons hopeloos ontmoedigd en verward. Teleurstel­lingen, als gevolg van onjuiste waarnemin­gen, ondermijnen en verlammen onze gevoels­wereld, zodat we alleen nog maar angst en wan­trouwen voelen. Met een vertekend en eenzijdig beeld van de werkelijkheid worden we door onbewuste automatische reflexen ge­regeerd, is ons bewustzijn vernauwd en worden we in de beoordeling en verwerking van nieuwe ervaringen belemmerd. Alleen wanneer we emotioneel volwassen zijn en niet meer bang zijn voor teleurstellingen, dan kunnen we teleurstellingen aanvaarden. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid aan de hand van citaten uit de Padwerk lezingen de illusoire angst voor teleurstelling onderzoeken.

Teleurstelling als een tragedie ervaren

Als we de liefde en zorg niet krijgen die we eisen, worden we gespannen en emotioneel. Dat veroorzaakt teleurstelling en dat creëert verborgen wrok, vijandigheid en de behoefte de ander te straffen. We voelen ons gekwetst en gunnen de ander geen liefde. We willen eerst alle liefde en aandacht krijgen, die we in onze jeugd tekort zijn gekomen, en dan zullen we nog wel eens zien of we van plan zijn iets terug te geven.

“De bereidheid om lief te hebben zal evenredig toenemen als je niet langer de ramp vreest dat de liefde niet beantwoord wordt; of dat je niet zoveel liefde krijgt als je wilt hebben of zo snel als je graag zou willen. Herken deze angst voor iedere kleine kwetsing en teleurstelling. Naarmate jij je innerlijke blik die kant op richt, ga je vast en zeker zien dat dit schrikbeeld een volstrekte illusie, een doorgeschoten fantasie is.” (Citaat uit Padwerk lezing 70)

Emotioneel volwassen willen zijn

Overal waar angst bestaat om gekwetst te worden, angst voor teleurstelling of angst voor de risico’s van het leven, daar is geen emotionele volwassenheid. De volwassen aspecten ervaren het leven zoals het in essentie is; als overvloed, rijkdom en on­voorstelbare gulheid van steeds weer nieuwe en diepere ervaringen van liefde, gelukzaligheid, waardigheid en zelfexpressie. Deze volwassen aspecten zijn trouw aan zichzelf, vertrouwen het leven en kunnen op een realistische constructieve manier met teleurstelling en frustratie omgaan.

“Emotionele volwassenheid wil zeggen dat je niet bang bent om de prijs voor leven te betalen. En deze ‘prijs voor leven’ houdt in dat je af en toe pijn of teleurstelling te verwerken krijgt. Een volwassen mens weet dat, verwacht het, is er niet bang voor en beseft de waarde ervan; want door je in afzondering terug te trekken en naar binnen te keren, zit je niet alleen anderen maar ook jezelf dwars.”(Citaat uit Padwerk lezing 49)

Moedig teleurstelling kunnen aanvaarden

De illusoire angst voor teleurstelling en gebrek aan moed om gelukkig te zijn houden ons tegen om door te groeien naar dat deel van de werkelijkheid, waar we voor alle problemen oplossingen vinden. De elementen van moed zijn: het kunnen ervaren van pijn, teleurstelling en frustratie, de bereidheid deze te ervaren, ervan te leren en het als een opstapje te gebruiken. Moed is een aspect van liefde. Vraag hulp aan het ware zelf om pijn en teleurstelling moedig tegemoet te treden, om moedig de gevolgen van de eigen creaties te dragen zonder zielig te zijn.

“Als jij je ware potentie wilt ontplooien en duidelijk zegt: ‘Ik kan een teleurstelling aan en zie het als een opstapje naar een volgende fase, ik hoef niet bang te zijn dat het per sé nu moet en op deze manier, er zijn vele manieren’ kan je door deze houding een ontspannen innerlijk klimaat creëren, zodat het bereiken van je doel niet een kwestie is van ‘erop of eronder’. Want dat brengt niet alleen een ondraaglijke spanning en druk met zich mee maar verhindert vaak ook de vervulling van je wensen. Dat is een houding die groei bevordert en je problemen oplost.”(Citaat uit Padwerk lezing 236)

Meditatie de illusoire angst voor teleurstelling

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat bang is voor teleurstelling en iedere teleurstelling als een tragedie ziet

Voel met compassie hoe het innerlijke kind voor een verdedigende houding en starre beelden kiest, waardoor het nog meer teleurstelling ervaart

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind door iedere nieuwe teleurstelling ontmoedigd en verward raakt

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind door angst en wantrouwen wordt geregeerd

Vraag hulp aan het ware zelf om je illusoire angst voor teleurstelling te herkennen

Vraag kracht aan het ware zelf om emotioneel volwassen te worden en lief te hebben

Vraag moed aan het ware zelf om teleurstelling te aanvaarden en te doorvoelen

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over hoe je op een realistische en constructieve manier met teleurstelling kunt omgaan

Visualiseer jezelf als iemand die trouw is aan zichzelf en daardoor het leven vertrouwt

En kom nu in je eigen tempo terug