De illusoire angst voor verandering

Aquarius workshop

De illusoire angst voor verandering

English Aquarius workshop The illusory fear of change: https://youtu.be/MS4T2PwvG94

“De drang tot ontplooiing houdt een bereidheid tot verandering in. Je weet dat er in de menselijke ziel een tegenkracht werkzaam is en dat is de angst voor verandering. Je kunt de angst voor verandering heel goed voelen. Het is van even groot belang om contact te krijgen met de diepere drang, de diepere expressie van je ziel die voortdurend naar verandering streeft. Als er geen verandering is, dan kan er geen zelfexpressie bestaan.” 
Citaat uit Padwerk lezing 230: Veranderen, een universeel gegeven

De essentie van leven is constante verandering en vraagt van ons om in iedere situatie een nieuwe andere, beweeglijke en flexibele houding te hebben. Dit gevoel van vrijheid, van in verbinding zijn met onze innerlijke autoriteit, is volledig afhankelijk van ons vermogen om te veranderen. Er is voort­durend ver­andering gaande, zelfs in het tijdelijk be­vroren bewustzijn van onze onvolwassen as­pecten. Daarom is het zeker moge­lijk de bevroren krachten in het neuro­tische kinderlijke deel weer in be­weging te brengen. Alléén het bewuste ego kan door toegewijd zelfonder­zoek en met behulp van het ware zelf het onwetende innerlijke kind onderwijzen. Dit zorgt ervoor dat de geblok­keerde energie/bewustzijn weer in beweging ko­mt, verandert en wakker wordt. Hierdoor ont­dooien de stukjes bevroren ener­gie/bewust­zijn en verenigen zich met de levens­kracht van het univer­sele bewustzijn. Er zal veel veranderen voor de mens die deze ontwikkelingsweg tot Aquariusmens volgt en wakker wordt uit de halfslaap. Deze mens kiest voor verandering, omdat de vermeende veiligheid van stagnatie is losgelaten en de innerlijke weerstand tegen de illusoire angst voor verandering overwonnen is. Hij heeft de nederigheid om zelf te willen ver­anderen in plaats van te eisen dat de buitenwereld verandert. Hij kiest bewust voor zelf­confrontatie en wacht niet tot het leven hem door een ondraaglijke situatie, ziekte of crisis tot ver­andering dwingt. Verandering is een organisch proces, wat zich geleidelijk en natuur­lijk op fy­siek, mentaal, emotioneel en spiri­tueel niveau voltrekt. De schoonheid van dit verande­ringsproces is, dat bij dit proces niets op een manier zal gebeuren wat schadelijk zou kunnen zijn of dishar­monie zou kunnen veroorzaken. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen de illusoire angst voor verandering onder­zoeken.

1e thema: Weerstand tegen verandering

Weerstand tegen en angst voor verandering en het in stand houden van die illusie vraagt veel inspanning. Illusie veroorzaakt altijd spanning en gezwoeg want een illusie kan uit zichzelf nooit overeind blijven. We geloven in de illusie dat we om te over­leven ons aan het ideaalbeeld moeten vastklampen. Onbewust hebben we dat ideaal­beeld als op­lossing gekozen. We geloven dat het ideaalbeeld ons veiligheid en zekerheid (over­levingsinstinct) en geluk en plezier (voortplantings­instinct) zal brengen. Een illusie schept een vicieuze cirkel en veroorzaakt veel kettingreacties.

“Die weerstand tegen verandering is een van de grootste obstakels om te overwinnen. Op vele manieren kan die gerationaliseerd worden, maar wat de bewuste ‘reden’ van zo’n weerstand ook is, diep van binnen vechten jullie allemaal tegen het opgeven van de ‘glorie’ van het geïdealiseerde zelfbeeld. Daar ben je banger voor dan voor wat dan ook.” (Citaat uit Padwerk lezing 85)

2e thema: De ware aard van leven is verandering

Als er angst is voor geluk en groei, moet er ook angst voor verandering zijn en verzet tegen het leven. Leven is verandering en ontplooiing. Op sommige gebieden kunnen we vrij en gezond zijn en ons niet tegen verandering verzetten, maar op andere gebieden hebben we blokkades en klampen we ons angstig vast, waardoor we een crisis in ons leven creëren. Dit patroon wordt herhaald totdat we de misvatting dat verandering gevaarlijk is loslaten en we vol vertrouwen het beste van onszelf geven en naar waarheid en verandering verlangen.

“Verandering is een karakteristiek kenmerk van leven. Waar leven is, is eindeloze verandering. Alleen zij die nog in angst en negativiteit verkeren en zich tegen verandering verzetten, zien verandering als iets wat geweigerd moet worden. (…) Je moet bereid zijn om in waarheid te zijn en te veranderen. En je moet letterlijk bidden tot je diepste goddelijke vermogens in je ziel die de verandering mogelijk kunnen maken. Daarna wacht je vol vertrouwen en geduldig tot de verandering plaatsvindt. Dit is een absolute voorwaarde voor verandering.” (Citaat uit Padwerk lezing 183)

3e thema: Verandering vertrouwen

Wanneer we onszelf kennen en niet meer bang voor onszelf zijn, maar onszelf vertrouwen, vertrouwen we het leven. Dan stromen we mee met de goddelijke krachten en ver­dwijnt de angst voor het leven, de dood, liefde, plezier, risico’s, verandering, de toekomst en het onbekende. Zelfkennis is de sleutel tot een onbevreesde levenshouding. De emotioneel volwassen mens is iemand die nooit bang is voor verandering en steeds op verandering is ingesteld, omdat hij weet dat verandering iets goeds is waarop hij kan vertrouwen. Hij weet dat voor iedere verandering geduld, volharding en vertrouwen in Gods kracht nodig is.

Naarmate je groeit en je wantrouwen jegens verandering overwint, zul je die verandering, ontwikkeling en ontplooiing in jezelf niet langer tegenwerken. Dan ga je het universum en het hele leven als door en door betrouwbaar, als heel aantrekkelijk, mooi en veilig ervaren. (…) Naarmate je groeit en jezelf ontplooit, word je niet alleen heel en raak je er meer aan gewend je zelf vol vreugde uit te drukken, maar je verliest ook alle angst voor verandering. Je visualiseert verandering als de meest positieve en wenselijke staat van zijn. (Citaat uit Padwerk lezing 230)

Meditatie de illusoire angst voor verandering

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat gelooft dat verandering gevaarlijk is

Voel met compassie dat het innerlijke kind gelooft dat stagnatie veiligheid biedt

Voel met mildheid dat het innerlijke kind eist dat de buitenwereld verandert

Voel met mededogen dat het innerlijke kind om te overleven zich aan het ideaalbeeld vastklampt

Vraag hulp aan het ware zelf om contact te krijgen met de diepe drang van de ziel naar verandering

Vraag kracht aan het ware zelf om te bidden tot je goddelijke vermogens die verandering mogelijk kunnen maken

Vraag moed aan het ware zelf om geduldig te wachten tot de gewenste verandering daadwerkelijk plaatsvindt

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar jij bang bent voor verandering

Visualiseer jezelf als iemand voor wie verandering de meest positieve en wenselijke staat van zijn is

En kom nu in je eigen tempo terug