De illusoire angst voor je grootheid

Aquarius workshop

De illusoire angst voor je grootheid

 

English Aquarius workshop The illusory fear of your greatness: https://youtu.be/hVd8wMhEVCM

“Als het op je werkelijke grootheid aankomt, raak je erg geremd, beschaamd, zelfs bang 
en houd je in wat je kunt zijn, wat je voelt dat je eigenlijk al bent.”

Citaat uit Padwerk lezing 212: Aanspraak maken op het totale vermogen tot grootheid

Het is een merkwaardig verschijnsel dat we ons schamen of angstig of vernederd voelen als we de beste kant van onszelf met alle liefdevolle en edelmoedige impulsen laten zien. We doen veel moeite om onszelf kleiner te maken; dat lijkt veiliger, comfortabeler en minder gênant. Die schaamte over onszelf, die gêne over èchte gevoelens en over de innerlijke schoonheid van het ware zelf, is trots: een vervorming van nederigheid. Een andere reden dat we het beangstigend vinden om aanspraak te maken op onze grootheid is het feit dat het kleine ego zich superieur wil voelen en de bewondering van anderen nodig heeft. Het neurotische kind wil met anderen concurreren en hen vervolgens onderwerpen. Die egoïstische houding veroorzaakt schuld en de overtuiging dat we het niet verdienen om in onze de grootheid te staan. Nog een belemmering voor de verwerkelijking van onze grootheid is de ego-trots die bang is voor het innerlijke kwaad in ons. Dat deel identificeert zich met het kwaad en weet niet dat de haat, de schuld, de wreed­heid en kleinzieligheid slechts tijdelijke vervormingen zijn die in licht en liefde getransformeerd kunnen worden. Maar die misvatting over onze identiteit kan veranderen als we de negativiteit erkennen en aanvaarden zonder onze grootheid te ontkennen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid aan de hand van drie thema’s uit de padwerk lezingen de illusoire angst voor onze groot­heid onderzoeken.

1e thema: Grootheid is door je pijn heengaan

Als we de pijn die anderen ons hebben aangedaan kunnen verdragen, dan kun­nen we ook de pijn die wij anderen hebben aangedaan op een con­structieve manier doorvoelen en weten dat het ons ge­boorterecht is om ge­lukkig en tevreden te zijn. Er zal een verandering optreden wanneer we de echte schuld over onze terughoudend­heid, wrok en haat zachtmoedig onder ogen zien, doorvoelen en aan­vaarden. De pijn van schuld voelen, zal de pijn in energie, licht, hoop, vreugde, vrede, liefde en schoonheid transformeren.

“Ja, zij hebben fouten gemaakt, ik heb fouten gemaakt. Zij waren blind en zoekend, en ik evengoed. Zij waren in duisternis, ik was in duisternis. Dat is te betreuren, maar daarvoor zijn we hier met z’n allen. En nu richt ik mijn hoofd op in de waardigheid van wie ik BEN. Ik weet dat de grotere kracht in me mij zal helpen de pijn die ik heb aangedaan en de pijn die mij is aangedaan, te voelen.’ Nu kun je die houding nastreven en cultiveren, vrienden. Jullie hébben de moed, jullie hébben de grootheid en jullie hébben de mogelijkheid in jezelf om dit te voelen en sterker en beter te worden, niet zwakker en slechter zoals je vreest.” (Citaat uit Padwerk lezing 201)

2e thema: Grootheid is nederig zijn

Een nederige houding wordt collectief verward met onderworpenheid, zichzelf wegcijferen, slaafsheid en met zelfverwerping. Niet is minder waar. De waar­heid is dat een nederig persoon de moedige houding heeft om zichzelf zachtmoedig te aanvaar­den, om de spirituele wetten te begrijpen, om geduldig dit pad van innerlijke groei te gaan, om God boven alles te stellen en te beseffen deel van een groter geheel te zijn, om het beste van zichzelf aan het leven te geven, om eerlijk in waarheid te zijn en om zelf-verantwoordelijkheid te dragen.

“Als je niet nederig bent, kun jij je grootheid niet naar buiten brengen. Maar in nederigheid is het niet nodig je grootheid in te houden. Er bestaat dan geen dwingen meer en geen verlangen om te bewijzen. Het zal dan een rustig innerlijk weten zijn. Het is dan volslagen onbelangrijk en onnodig dat anderen je erkennen.” (Citaat uit Padwerk lezing 212)

3e thema: Grootheid is leiderschap tonen

Zelfzuivering, als gevolg van zelfaanvaarding en identificatie met het ware zelf, ontplooit leider­schap. We beginnen met leiderschap voor dit leven, met verantwoordelijkheid te dragen voor deze planeet en voor de introductie van het Aquarius tijdperk. Leiderschap betekent waar­achtig en belangeloos geven vanuit het verlangen een nederig instrument van God te zijn met het doel de wereld te verrijken. Leiders hebben de grootheid om onpartijdig en objectief te zijn. En ze zijn in staat te confronteren, kritiek te ontvangen, risico’s te nemen en met frustratie om te gaan.

“Wanneer je deze lessen hebt geleerd en daardoor bij je eigen hulpbronnen en je eigen innerlijke grootheid bent gekomen, moet je op de een of andere manier wel een leider zijn. Leiderschap neemt niet altijd een uiterlijk zichtbare vorm aan. Het bestaat ook op subtielere manieren. Het begint in feite altijd op een subtiele, onzichtbare manier. Je zult in de beste zin van het woord op je eigen manier gezag hebben.” (Citaat uit Padwerk lezing 237)

Meditatie de illusoire angst voor je grootheid

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor het innerlijke kind dat bang is voor zijn/haar grootheid

Voel met compassie dat het innerlijke kind zich schaamt voor zichzelf, gevoelens en innerlijke schoonheid

Voel met mildheid dat het innerlijke kind de bewondering van anderen nodig heeft

Voel met mededogen dat het innerlijke kind zich identificeert met de innerlijke onvolmaaktheden

Vraag hulp aan het ware zelf om de pijn die je is aangedaan en die je hebt aangedaan te doorvoelen

Vraag kracht aan het ware zelf om nederig te zijn door jezelf te aanvaarden, de spirituele wetten te erkennen en geduldig je ontwikkelingsproces te volgen

Vraag moed aan het ware zelf om leiderschap te tonen

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over waar jij je grootheid blokkeert

Visualiseer jezelf als iemand die in zijn/haar grootheid staat en zichzelf aanvaardt

En kom nu in je eigen tempo terug