Behoeften

Aquarius workshop

Echte behoeften en schijnbehoeften

Wat zijn de echte behoeften van een volwassene? Het zijn: zelfexpressie, groei, ontwikkeling, beschikken over je spirituele mogelijkheden en alles wat daaruit voortvloeit: genot, liefde, vervulling, goede relaties en het leveren van een zinvolle bijdrage aan de loop der dingen, het grote plan waarin iedereen zijn taak heeft.
Uit padwerk lezing 192: Reële en irreële behoeften in relatie tot de bewustzijnstoestand van de mens

In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid echte behoeften onder ogen zien, het onderscheid tussen echte behoeften en schijnbehoeften* onderzoeken en schijnbehoeften leren loslaten.

Door onze opvoeding, beelden, verkeerde conclusies en massabeelden hebben we misvattingen over wat echte behoeften en wat schijnbehoeften zijn. Schijnbehoeften ontstaan door het ontkennen of onderdrukken van echte behoeften. Enerzijds menen we er geen recht op te hebben en anderzijds weigeren we uit wrok echte behoeften te vervullen. Als gevolg van deze schijnbehoeften worden we pijnlijk gemangeld tussen onze onvervulbare dwingende eisen aan vervangende ouders en de onvervulbare dwingende eisen van het opgelegde geweten. Want in de mate dat we dwingend zijn naar onszelf, in diezelfde mate zijn we dwingend naar de buitenwereld.

Echte behoeften

Schijnbehoeften

overgave en loslaten controleren en beheersen
verlangen naar zelfverwerkelijking bijzonder of de beste willen zijn
menselijke warmte en affectie emotionele afhankelijkheid
genieten van thuis zijn bij jezelf dagdromen of afleiding zoeken
gevoelens durven voelen gevoelens verdoven of onderdrukken
het beste van jezelf geven perfect willen zijn of indruk maken
gezonde eigenwaarde en zelfrespect erkenning en bevestiging eisen
onbaatzuchtigheid bemoeizucht of willen redden
oorzaak in jezelf zoeken beschuldigen of slachtofferschap

Schijnbehoeften werken verslavend, want hoe sterker we iets nodig hebben, hoe krachtiger we ernaar streven en hoe meer we daardoor van onszelf vervreemden. En schijnbehoeften blijven bestaan, zolang we niet door de pijn van onbevredigde legitieme behoeften uit onze kindertijd heengaan. Het vastklampen aan deze schijnbehoeften is de voornaamste reden dat we lijden, wanhopig zijn en ons minderwaardig voelen.

Echte behoeften vervullen, kan alleen als we voor onze onverwerkte en half verwerkte kindpijn verantwoordelijkheid dragen en alles wat we buiten onszelf hebben gezocht in onszelf zoeken; als we het leven accepteren en onszelf aanvaarden precies zoals we zijn.

*zie hoofdstuk 23 van het boek “Vrede vinden in jezelf, een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens”.

Bijbehorende meditatie zachte kracht