Vrede tussen lichaam en ziel

Aquarius workshop

Vrede tussen lichaam en ziel

Vrede tussen lichaam en ziel is het onvermijdelijke resultaat en de vrucht van zelfverwerkelijking. Het is een vergissing te geloven dat het lichaam in het grote integratieavontuur gewoon buiten beschouwing kan worden gelaten. Wanneer het lichaam wordt afgelegd zonder dat deze integratie heeft plaatsgevonden, dan is het een werk dat alsnog gedaan moet worden.
Uit padwerklezing 149: Kosmische drang tot evolutie

De padwerklezingen verstaan onder de ziel de som van de totale innerlijke persoonlijkheid: het denken, het voelen, de houdingen, de patronen, de karaktertrekken, het temperament, de emoties, de persoonlijke eigenaardigheden en onopgeloste problemen. De bewegingen van de ziel zijn energiestromen van positieve of negatieve gevoelens, gedachten of hou­dingen. Daarom bepaalt de aard van onze gedachten, gevoelens en houdingen de kwaliteit van onze zielsbeweging en die zielsbeweging beïnvloedt het fysieke lichaam. Onze zielsbewegingen zijn verkrampt wanneer we bang zijn dat we ons doel niet bereiken of dat onze wensen niet vervuld worden. We klampen ons aan één alternatief vast en eisen dat we dit ene moeten hebben om voor het andere gespaard te blijven. Waarheid schept positieve gevoelens en flexibele, harmonieuze zielsbewegingen die een positief effect op het lichaam hebben. Onware ideeën, misvattingen en beelden scheppen disharmonieuze emoties en gespannen, rigide ziels­bewegingen die het lichaam negatief beïnvloeden. Zowel het lichaam als de ziel streven naar heelheid en gezondheid. Maar wanneer een tweede (onbewuste) tegenkracht – een nee-stroom die op fysiek, mentaal en emotioneel niveau ongezond wil zijn – de andere kant uittrekt, veroor­zaakt die innerlijke strijd een pijnlijk gevoel van onvrede. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid drie funda­mentele houdingen die vrede tussen lichaam en ziel creëren onderzoeken.

Jezelf openen voor de levenskracht

De levenskracht, de ja-stroom, het ware zelf, het goddelijke en het Nu zijn één en hetzelfde. Deze super­intelligentie is constant beschikbaar om antwoord en leiding te geven. Ze zal zich nooit opdringen, maar wij moeten zelf de verbinding met de levenskracht maken. Contact met de levenskracht is echter onmogelijk als zielsbewegingen door illusies en misvattingen onharmonisch en gespannen zijn. Als we Nu beseffen dat we niet in waarheid zijn en naar de waarheid verlangen, dan openen we ons voor de levenskracht.

Waar je aan je beelden, je verkeerde conclusies, je bewuste en onbewuste onwetendheid en fouten vasthoudt, leef je niet in waarheid. Daarom verstik je de levenskracht waarvan een van de vele kenmerken nu juist is dat het een genezende kracht is voor je lichaam, voor je verstand, voor je ziel en voor je geest. Als je dit feit beseft, zul je gaan zien dat alle fysieke ziekte slechts een kettingreactie is; een uiterlijke manifestatie van vastzittende levenskracht. Telkens wanneer je dergelijke blokkades of belemmeringen in je ziel aantreft, is de enige manier om de ziekte te genezen je te openen voor de levenskracht.(Uit padwerklezing 48)

Door je negatieve emoties heengaan

De ergste pijn en verwarring ervaren we, als we niet beseffen dat we onze ervaringen zèlf door negatieve emoties gecreëerd hebben. Op dat moment voelen we ons hulpeloos overgeleverd aan een grotere macht, die we niet begrijpen. We kunnen er vrijwillig voor kiezen deze negatieve emoties onder ogen te zien en proberen te begrijpen, wàt in ons het veroorzaakt heeft. Dan aan­vaarden we die emoties op een gezonde en ontspannen manier. Pas wanneer we onze negatieve emoties volledig accepteren, dan kunnen we er doorheen gaan en ze transformeren.

Verscheidene van jullie hebben bijvoorbeeld ervaren hoe angst zich kan oplossen als je hem volledig onder ogen ziet en begrijpt, als je hem rechtstreeks uit en herleidt tot zijn samenstellende delen van andere emoties die je ontkend had – misschien woede, pijn of verdriet. Als je deze emoties volledig ervaart in lichaam en ziel en eerlijk tot uiting brengt zonder je af te reageren op een zondebok, veranderen die kwellende gevoelens in warmte en genot. Gevoelens van levendige vrede gaan met deze ervaring samen. Je lichaam en je ziel gaan stromen van genot wanneer je niet meer wegloopt voor emoties waar je bang voor bent.(Uit padwerklezing 160)

De eenheid van lichaam en ziel ervaren

Door collectieve misvattingen over het lichaam, hebben we de neiging het lichaam te negeren en de behoeften van het lichaam als ondergeschikt te beschouwen. Enerzijds overschatten we het lichaam door te denken dat dit alles is en anderzijds ontkennen we het belang om ons lichaam als een kostbaar geschenk te behandelen. Van het lichaam genieten is niet minder spiritueel dan spiritueel, mentaal en emotioneel genot. De Aquariusmens ervaart de eenheid van lichaam en ziel en houdt van alle aspecten.

Waar en hoe houd je van je ziel, je mentaliteit, je lichaam? Ga diep in de meditatie waarin je jezelf laat weten dat je goddelijk bent, dat je jezelf ten volle onder ogen moet zien in alle aspecten en dat je alleen daardoor het gevoel van goddelijkheid vergroot. Laat jullie bewustzijn zich voegen naar de goddelijke wil om jezelf lief te hebben; jezelf lief te hebben zonder aan al je neigingen toe te geven, zonder je lager zelf te vergoelijken maar het te zien zoals het is, en je prachtige structuur lief te hebben, je incarnatie lief te hebben, alles om je heen lief te hebben, zelfs dat wat op de een of andere manier een inbreuk op je lijkt te maken. Herken de les die erin besloten ligt en ga ervan houden.(Uit padwerklezing 240)

Meditatie vrede tussen lichaam en ziel

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open jezelf voor het innerlijke kind dat onvrede over lichaam en ziel heeft

Voel hoe gespannen het innerlijke kind aspecten van je lichaam en je ziel afwijst

Voel hoe hulpeloos het innerlijke kind zich voelt wanneer het de oorzaak van je spanningen niet begrijpt

Vraag hulp aan het ware zelf om je negatieve emoties te zien en te aanvaarden

Vraag kracht aan het ware zelf om van je ziel, je lichaam, je incarnatie en je beproevingen te houden

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar je vecht met je lichaam en ziel

Visualiseer jezelf als iemand die geniet van de vrede tussen lichaam en ziel

En kom nu in je eigen tempo terug