Gezonde zelfzorg

Aquarius workshop 

Gezonde zelfzorg

Zolang jullie geloven dat je een keus moet maken tussen een goed mens zijn of je eigenbelang nastreven, moet je wel in een vreselijk conflict verwikkeld zijn. Pas wanneer je inziet en ervaart dat je door jezelf tekort te doen uiteindelijk anderen tekort doet en omgekeerd dat je door je werkelijke belangen na te streven tenslotte ook anderen helpt, pas dan zul je vrij zijn van conflicten. 
Uit padwerklezing 172: De centra van levensenergie

Wanneer we ons in vertrouwen op het ware zelf met de onwillekeurige processen afstemmen, dan dragen we zelf­verant­woordelijkheid en hebben we gezonde zelfliefde en gezonde zelfzorg op fysiek, mentaal, emotio­neel en spiritueel niveau. We beseffen dat we door goede zelfzorg in staat zijn anderen vanuit innerlijke overvloed te helpen. Als gevolg van deze positieve levens­houding kiezen we voor de juiste voeding, gezond bewegen, voldoende rust, constructieve gedachten en spontane gevoelens. Maar wanneer we onszelf met het ego identificeren en daardoor een negatieve, dualistische levens­houding hebben, geloven we in de illusie dat we moeten kiezen tussen òf een liefdevol mens zijn en onszelf tekort doen òf egoïstisch zijn en anderen tekort doen. Als gevolg van dit conflict persen we onszelf enerzijds in een keurslijf van een onhaalbaar ideaalbeeld en anderzijds vernietigen we onszelf door ongezonde zelfzorg, ongezonde zelfliefde, zelfver­wennerij, ongezonde voeding, te weinig of teveel bewegen, te weinig of teveel rust, destructieve gedachten en opge­legde emoties. Daardoor schommelen we heen en weer tussen zelfafwijzing en te toegeeflijk naar onszelf zijn, waardoor we in een vicieuze cirkel van schuld­gevoelens, zelf­bestraffing en onszelf troosten gevangen zitten. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid drie funda­mentele stappen bespreken die ons in staat stellen om gezonde zelf­zorg te hebben.

Gezonde zelfliefde hebben

Wan­neer we de behoefte om kind te willen blijven en onze eisen naar de buitenwereld hebben losgelaten, dan houden we op een ge­zonde manier van onszelf. Gezonde zelfliefde betekent op alle niveaus gezonde zelfzorg en zelfrespect, zelfverantwoordelijkheid, gezon­de zelfdiscipline en gezonde strengheid waardoor we ook teder en zacht voor onszelf kunnen zijn. Zelfliefde wordt misvormd als we de levens­kracht op een ongezonde, egoïstische manier op onszelf richten.
Als je door innerlijke groei en begrip eenmaal hebt besloten om niet meer te verlangen en te verwachten dat je het leven naar jouw hand kunt zetten (omdat je alleen maar in de problemen komt door naar een onwerkelijkheid te verlangen en die te verwachten), dan vind je op dit breekpunt een goed gegrond zelfrespect. Vanaf dat moment houd je op de juiste en gezonde manier van jezelf. Het verkeerde soort zelfliefde, dat uiteindelijk alleen maar je zelfver­achting vergroot, heb je dan niet meer nodig.(Uit padwerklezing 53)
 

Gezonde gewoontes aankweken

Wanneer het ego de onwillekeurige processen van het ware zelf wantrouwt en wil controleren, dan veroorzaakt deze strakke controle al onze problemen in dit leven. Het ego dient een krachts­inspanning te leveren om door gezonde gewoontes – zoals gezonde voeding, slaap en lichaams­beweging; zoals eerlijk misvattin­gen onder ogen zien; zoals het loslaten van destructieve gedach­ten die voedsel geven aan destructieve emoties – indirect de onwillekeurige processen positief te beïnvloeden, waarna het ware zelf dit in een zelfregulerend proces overneemt.
De enige manier waarop je de onwillekeurige processen kunt vertrouwen, is door te beseffen dat zij zichzelf regelen, 
even volmaakt en volledig als veel van je biologische functies.(…) Maar je moet je ego wèl gebruiken om gezonde gewoontes aan te kweken en in ere te houden om de onwillekeurige, zichzelf regelende processen te onderhouden.(…) Je kunt het besluit nemen jezelf te aanvaarden zoals je nu bent en waar je nu bent en het geïdealiseerde beeld over jezelf opgeven. Dit zijn de gezonde gewoontes die nodig zijn om de onwillekeurige processen indirect te beïnvloeden zodat je op hun werking kunt gaan vertrouwen.(Uit padwerk­lezing153) 

Gezond egoïstisch zijn

Onder druk van maatschappelijke normen proberen we ongezonde egoïstische neigingen onder een laag van opgelegde zelfopoffering te verbergen. Maar die opgelegde opoffering is geen èchte liefde. We vinden het moeilijk een juiste balans te vinden tussen onbaatzuchtigheid en rekening met onszelf houden. Maar als we de zuivere versie van deze karaktertrek voordat hij negatief werd weten, dan hoeven we het egoïsme niet uit te bannen. We transformeren dit egoïsme door de manier waarop het zich uitdrukt te veranderen. Zo volbrengen we onze taak op aarde.
Als je jezelf egoïstisch vindt en je gelooft dat je die egoïstische houding moet uitbannen, lijkt er een drempel voor je te liggen die je onmogelijk durft te benaderen, laat staan er overheen kunt stappen. Maar als je weet dat er een gezond egoïsme bestaat, dat je volkomen terecht kunt nastreven, en dat geven, liefhebben en edelmoedigheid niet uitsluit, dan zal het verzet afnemen en de duivel in je op dit specifieke terrein in een engel veranderen. (…) In plaats van onbaatzuchtigheid tegenover egoïsme te stellen, zul je daadwerkelijk zien dat er een gezond egoïsme bestaat, dat op sommige momenten goed is, maar het is ook goed soms onzelfzuchtig te zijn.(Uit padwerklezing 222)