Aquarius cursus
Vrede vinden in jezelf module 3

Aquarius cursus Vrede vinden in jezelf module 3

cursusjaar 2023-2024

Wanneer je vrede vindt in jezelf, dan zul je vrede in de wereld ontmoeten.

Op zondag 8 oktober 2023 start er in het Aquarius centrum in Sprundel de cursus Vrede vinden in jezelf module 3 van 8 maandelijkse lessen, waarbij het boek “Vrede vinden in jezelf, een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens” deel I gebaseerd op Padwerk als handleiding wordt gebruikt.

Deze cursus is een vervolg op module 2. In module 1 en 2 hebben we twee onderzoeksfasen besproken en zijn we ons van bewuste en onbewuste automatische reflexen bewust geworden. In deze cursus verdiepen we ons in de derde onderzoeksfase, waarin we automatische reflexen erkennen, diepgaand begrijpen en hun onderlinge verbanden zien. Hierdoor krijgen we op een dieper niveau inzicht in het samenspel van innerlijke conflicten, beelden en de emoties van het geïdealiseerde zelfbeeld en het lagere zelf. Zo verdiept en verruimt ons bewustzijn zich en kan het zich voor de spirituele werkelijkheid van liefde, waarheid en eenheid openen.

Cursusdata:

8 oktober: Hoofdstuk 17, Je innerlijke waarnemer ontmoeten

5 november: Hoofdstuk 18, Je onbewuste pijn en verwarring onder ogen zien

3 december: Hoofdstuk 19, De dualiteit begrijpen

7 januari: Hoofdstuk 20, Het verband tussen de dualiteit en je ideaalbeeld

4 februari: Hoofdstuk 21, Het verband tussen je instincten en je ideaalbeeld

3 maart: Hoofdstuk 22, Het verband tussen je emoties en je ideaalbeeld

7 april: Hoofdstuk 23, Het verband tussen je behoeften en je ideaalbeeld

5 mei: Hoofdstuk 24, Zelfvervreemding begrijpen

Bijdrage in de kosten: naar draagkracht tussen 160 en 480 euro voor de cursus van 8 bijeenkomsten

Tijd: zaterdag 15.00-17.00 uur.

* * * * *

Bijbehorende YouTube meditaties

Hoofdstuk 17:

Concentratie oefening – Lezing 71: https://youtu.be/tqD4ZoselLE

Blokkades in je lichaam waarnemen–Lezing 173: https://youtu.be/bOCelXOc88c

Aandachtige leegte beoefenen – Lezing 256: https://youtu.be/qN4ZCnChmEw

Open je zonnevlecht – Lezing 173: https://youtu.be/daLLG7rb_NE

Mentale oefening – Lezing 203: https://youtu.be/L_gqwjb1dJ4

Emotionele oefening – Lezing 203: https://youtu.be/qlARU52ORZw

Hoofdstuk 18:

De geheime sleutel – Lezing 163: https://youtu.be/qgV5PZ91lQM

Verdraag je gevoelens – Lezing 165: https://youtu.be/CySRWoVch5s

Je jeugd – Lezing 192: https://youtu.be/9ksDgHShVG4

De angst voor pijn oplossen – Lezing 191: https://youtu.be/7YjzKgSKSLU

Je motieven bekijken – Lezing 74: https://youtu.be/X5x5D7snaWU

Een kindpijn managen – Lezing 73: https://youtu.be/vh_u21X1svc

Hoofdstuk 19:

De overstap – Lezing 75: https://youtu.be/hXRHNuoqsFY

Eenheid vinden – Lezing QA 144: https://youtu.be/bLtkvS3FMnE

Eenheid – Lezing 143: https://youtu.be/rktSoVPbIyg

Je groeiproces versnellen – Lezing 75: https://youtu.be/PBpA3GmbJGI

Je intuïtieve wezen – Lezing 77: https://youtu.be/38MJenQIKtI

Hoofdstuk 20:

Jezus’ wederkomst – Lezing 82: https://youtu.be/fMqLkluErZ8

De ideale houding – Lezing 82: https://youtu.be/nw9DxXNXxt8

Het leven omarmen: https://youtu.be/t2NByykAlJ0

Vergevingsgezindheid naar jezelf koesteren: https://youtu.be/NAn1J2GzlnQ

Je geïdealiseerde zelf overwinnen – Lezing 83: https://youtu.be/Vd7bjC0a2hA

Het geboorteproces – Lezing 255: https://youtu.be/MvzBOQoyp3A

Hoofdstuk 21:

Nederig omgaan met een nederlaag – Lezing 85: https://youtu.be/lvg0Yi5Rz34

Leven en dood zijn fantastisch – Lezing 216: https://youtu.be/-q71IZhcITI

Stappen in de menselijke evolutie – Lezing 209: https://youtu.be/JHc4jLozIwg

Hoofdstuk 22:

Liefde is een gevoel – Lezing 89: https://youtu.be/dz-rO7NgxUc

Ware religie – Lezing 88: https://youtu.be/2YH77tzpAZ

Zelfvergeving – Lezing 226: https://youtu.be/aNwCF-bRneA

Iedereen is God – QA201: https://youtu.be/1v622jTAI8Y

Hoofdstuk 23:

Je echte behoeften – Lezing 93: https://youtu.be/_4GwW1wlPto

Mediteer actief en ontvankelijk – Lezing 163: https://youtu.be/b8FZksgGS84

Hoofdstuk 24:

Je punt van loslaten – Lezing 94: https://youtu.be/Xb5rjGzeabY

Vanuit je ware zelf handelen – Lezing 94: https://youtu.be/jHfqDHu_YCY

Verandering vertrouwen – Lezing 230: https://youtu.be/sPoG-TrMFmk

Poorten naar voelen – Lezing 190: https://youtu.be/nn59lUyEoD

De staat van zijn – Lezing 95: https://youtu.be/LpEA7Rz_DCI