Over de boeken Vrede vinden in jezelf deel I en deel II

 VREDE VINDEN IN JEZELF

Een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens

Wanneer je vrede vindt in jezelf, dan zul je vrede in de wereld ontmoeten.

YouTube video over het boek: https://youtu.be/zB1sS4Oodrc

In dit eerste deel ‘Vrede vinden in jezelf, een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens,’ verdiepen we ons in het emotioneel en spiritueel onvolwassen deel dat alle conflicten veroorzaakt. Emotioneel en spiritueel volwassen worden is een spiraalsgewijze ontwikkeling die een bepaalde blauwdruk volgt, welke met de volgorde van de hoofdstukken in dit boek overeenkomt. Zoals een baby eerst leert kruipen voordat het leert lopen, zo voltrekt ons ontwikkelingsproces zich ook in voorspelbare fasen. Gedurende dit proces leren we het onvolwassen deel onder ogen te zien, zònder onszelf te veroordelen en zònder te moraliseren.

Het doel van dit boek is om de taal van het onbewuste te leren kennen, waardoor het ware zelf zich kan ontvouwen en het de leiding over ons leven kan nemen. Wanneer we niet langer van onze goddelijke kern gescheiden zijn, dan wordt de illusie van afgescheidenheid opgeheven en zijn we in staat de werkelijkheid van een liefdevol en zorgzaam universum te ervaren.

Ieder hoofdstuk van dit boek vormt een stap op weg naar vrede en is gebaseerd op belangrijke thema’s uit Padwerklezingen. Deze Padwerklezingen geven inzicht in onze automatische reflexen, die een bewustzijnsvernauwing veroorzaken en de verbinding met het ware zelf verhinderen.

De hoofdstukken zijn onderverdeeld in drie onderzoeksfasen:

  1. Automatische reflexen onder ogen zien;

  2. Bewust worden van onbewuste automatische reflexen; en

  3. Automatische reflexen en hun onderlinge verband begrijpen. 

Hoofdstukindeling

Eerste onderzoeksfase: Automatische reflexen onder ogen zien

Hoofdstuk 1: Jezelf onder ogen zien

Hoofdstuk 2: Je bewuste en onbewuste onderzoeken

Hoofdstuk 3: Aanvaarden van je onvolmaaktheid

Hoofdstuk 4: Je houding onder ogen zien

Hoofdstuk 5: God vinden in jezelf

Tweede onderzoeksfase: Bewust worden van onbewuste automatische reflexen

Hoofdstuk 6: Je onbewuste beelden onderzoeken

Hoofdstuk 7: Je onbewuste houdingen onderzoeken

Hoofdstuk 8: Conflicten door je beelden en je houdingen

Hoofdstuk 9: Misvattingen in je beelden ontdekken

Hoofdstuk 10: Je onbewuste vicieuze cirkels onderzoeken

Hoofdstuk 11: Beelden oplossen en vicieuze cirkels doorbreken

Hoofdstuk 12: De werking van kosmische krachten

Hoofdstuk 13: Massabeelden en universele houdingen

Hoofdstuk 14: Misvattingen in massabeelden ontdekken

Hoofdstuk 15: Je onbewuste schaamte onder ogen zien

Hoofdstuk 16: Je onbewuste angst voor liefde onderzoeken

Hoofdstuk 17: Je innerlijke waarnemer ontmoeten

Hoofdstuk 18: Je onbewuste pijn en verwarring onder ogen zien

Derde onderzoeksfase: Automatische reflexen en hun onderlinge verband begrijpen

Hoofdstuk 19: De dualiteit begrijpen

Hoofdstuk 20: Het verband tussen dualiteit en je ideaalbeeld

Hoofdstuk 21: Het verband tussen je instincten en je ideaalbeeld

Hoofdstuk 22: Het verband tussen je emoties en je ideaalbeeld

Hoofdstuk 23: Het verband tussen je behoeften en je ideaalbeeld

Hoofdstuk 24: Zelfvervreemding begrijpen

Afmeting: A4 formaat
Gewicht: 656 gram
Aantal pagina’s: 244
Verschijningsjaar: 2012.
Prijs: € 37,00 gratis verzending
Klik hier voor informatie hoe je het boek kunt bestellen

Hontele deel 2

.

VREDE VINDEN IN JEZELF deel II

Een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens

In het eerste deel ‘Vrede vinden in jezelf’ zijn drie onderzoeksfasen besproken, waardoor de oorzaak van menselijke problemen als gevolg van de vervreemding van het ware zelf duidelijk wordt. In het tweede deel ‘Vrede vinden in jezelf’ vervolgen we de ontwikkeling tot Aquariusmens door de weg terug naar het ware zelf stap voor stap uit te leggen. We verdiepen ons in de veranderingsfase waarbij we de levenskracht van het ware zelf beïnvloeden, vormen en sturen zodat we in staat worden om positievere omstandigheden te scheppen.

De hoofdstukken zijn onderverdeeld in twee veranderingsfasen:

  1. Je interactie met andere mensen en het leven begrijpen; en

  2. De waarheid over jezelf en het leven begrijpen

Beide boeken Vrede vinden in jezelf bevatten cursief gedrukte citaten met oefeningen en meditaties uit Padwerklezingen. De oefeningen bevorderen het helder formuleren van gedachten. De meditaties ondersteunen het observeren van gevoelens. Onderaan elk hoofdstuk staan persoonlijke ervaringen van de auteur met het betreffende thema. En adviezen hoe we bewust een nieuwe koers kunnen bepalen door ons zelfcreërend bewustzijn op de drie niveaus van gedrag, gedachten en gevoel constructief te gebruiken. Ieder hoofdstuk wordt met een vragenlijst afgesloten om zelfonderzoek en verandering te stimuleren.

Vrede vinden in jezelf, een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens, deel I en deel II zijn gebaseerd op belangrijke thema’s, oefeningen en meditaties uit Padwerklezingen die als taak hebben ons wakker te schudden, zodat ons bewustzijn zich verruimt en zich voor de spirituele werkelijkheid van onze innerlijke goddelijke wereld opent. Deze Padwerklezingen zijn in Amerika via Eva Pierrakos vanaf 1955 tot haar dood in 1979 uitgesproken door een entiteit die ‘de Gids’ wordt genoemd. Deze Gids wenst anoniem te blijven om ons voor een afhankelijkheidsrelatie te behoeden. De Gids zegt hierover: “De hoogste en diepste waarheid moet nooit aan iemand worden gekoppeld. De waarheid is iets universeels, die in al jullie harten beschikbaar is. Mijn benadering en leiding is erop gericht jullie te helpen de blokkades te elimineren, zodat jullie meer en meer deze waarheid in jezelf zult vinden.”

Hoofdstukindeling

Eerste veranderingsfase: Je interactie met andere mensen en het leven begrijpen

Hoofdstuk 1: Liefhebben zonder verdediging

Hoofdstuk 2: Je innerlijke waarheid onder ogen zien

Hoofdstuk 3: Je echte schuld aanvaarden

Hoofdstuk 4: Leven in de stroom van de tijd

Hoofdstuk 5: De werkelijkheid waarnemen en aanvaarden

Hoofdstuk 6: Je innerlijke gespletenheid helen

Hoofdstuk 7: Bewust worden van je behoeften en gevoelens

Hoofdstuk 8: In harmonie met de gezonde ja-stroom leven

Tweede veranderingsfase: De waarheid over jezelf en het leven begrijpen

Hoofdstuk 9: De waarheid over het groeiproces begrijpen

Hoofdstuk 10: De waarheid over je houding tot het leven begrijpen

Hoofdstuk 11: De waarheid over ontspannen bewegen begrijpen

Hoofdstuk 12: De waarheid over eenheid begrijpen

Hoofdstuk 13: De waarheid over je opzettelijke negativiteit begrijpen

Hoofdstuk 14: De waarheid over de illusoire dualiteit begrijpen

Hoofdstuk 15: De waarheid over leven in de werkelijkheid begrijpen

Hoofdstuk 16: De waarheid over de Aquariusmens begrijpen

Afmeting: A4 formaat
Gewicht: 579 gram
Aantal pagina’s: 192
Verschijningsjaar: 2016.
Prijs: € 37,00 gratis verzending
Klik hier voor informatie hoe je het boek kunt bestellen.

De ontwikkelingscursus in bovenstaande twee boeken is gebaseerd op de padwerklezingen. In padwerklezing 24 wordt deze cursus aangekondigd en in padwerklezing 25 start de ontwikkelingscursus.

Uit padwerklezing 24; Ik wil jullie ook nog zeggen dat ik van plan ben om een nieuwe serie lezingen te geven. Deze serie zal een soort ontwikkelingscursus vormen. Want er zijn hier veel vrienden die een diep verlangen hebben om geestelijk verder te komen, maar ze weten niet goed waar ze zullen beginnen of wat ze moeten gaan doen; al die vrienden die niet voor privé-sessies komen. Het is belangrijk dat ze een duidelijk beeld hebben van de manier waarop ze het in de praktijk kunnen aanpakken. En we zullen dus met dat oogmerk samen met elkaar aan de gang gaan. De volgende serie zal dus gaan over de systematische ontwikkeling van de geest en de ziel; het zal je helpen om je psychologische problemen op te lossen en ook om te ontdekken hoe je dit zonder persoonlijke leraar kunt doen; het zal je precies laten zien hoe je dat kunt aanpakken. Tussendoor geef ik misschien een enkele lezing over een bepaald onderwerp, net zoals ik dat in het verleden heb gedaan, en het lijkt dan misschien op het eerste gezicht dat dit niets met deze ontwikkelingscursus te maken heeft; toch zul je steeds ontdekken dat het er direct verband mee houdt.

*Ik vertelde al eerder dat ik met deze cursus ga beginnen en dat hierdoor alle vrienden die geen privésessies bijwonen in staat zullen zijn om stap voor stap de juiste kant op te gaan, de richting van innerlijke zelfontwikkeling, het bewust maken van verborgen emoties, angsten of problemen, en het op een juiste manier met ze omgaan.

Uit padwerklezing 25; Ik heb jullie beloofd, vrienden, om deze ontwikkelingscursus te geven zodat ieder van jullie zijn weg kan vinden. En ik doe dit ook voor degenen die niet persoonlijk bij deze lezingen aanwezig kunnen zijn of voor een privésessie kunnen komen. Hoe pak je het aan, waar begin je, wat staat je te doen en waar gaat het allemaal om? Veel boodschappen die ik jullie in deze speciale lezingen ga geven kun je beschouwen als een meditatie. Jullie dienen deze woorden goed te bewaren en ze niet slechts één keer over te lezen want dat is niet genoeg! Jullie dienen over sommige lessen van mij te mediteren zodat deze aanvankelijk oppervlakkige en verstandelijke kennis uiteindelijk wellicht diepere regionen van je wezen bereikt. Want alleen dan zul je er echt profijt van hebben.