Je ware identiteit vinden

Aquarius workshop

Je ware identiteit vinden 

Er is een goddelijke kern in ieder van jullie. Het doel van het leven is die te verwerkelijken,
te weten wie je werkelijk bent en het niet meer te vergeten.
Wanneer je eenmaal je ware identiteit vindt, je werkelijke zelf, welke een direct goddelijk erfgoed is,
dan is er geen enkele angst of geen enkel lijden meer.

Uit padwerk lezing 200: Het kosmische gevoel

De aarde is een sfeer waar emotioneel onvolwassen entiteiten incarneren die niet in staat zijn om de verbinding met de goddelijke kern – die in werkelijkheid nooit verbroken kan worden – te ervaren. Het gevolg van deze zelfvervreemding is dat we een fascinatie voor destructief scheppen hebben. We identificeren ons vrijwel volledig met dit destructieve deel en het opgeven van deze identificatie lijkt op totale zelfvernietiging. In de ban van onze negatieve scheppingen willen we dit negatieve plezier niet opgeven, zèlfs als datgene wat we scheppen pijnlijk is, zolang we niet zien dat er ook positieve scheppingen mogelijk zijn. Eigenlijk zijn we onbewust van ons vermogen om met willen, denken en voelen te scheppen. Het is onze taak bewust te worden door orde te scheppen in het verwarde functioneren van onze geest en om de schijnbaar verbroken verbinding met het ware goddelijke zelf te herstellen.

Wanneer we onze ware identiteit, de bron van onze innerlijke rijkdom, hebben gevonden, dan zijn we emotioneel volwassen. Als gevolg van de identificatie met het ware zelf leven we in het Nu. Als we geen liefde of aandacht krijgen, voelen we ons niet hulpeloos of onzeker want we zijn emotioneel onafhankelijk, dragen zelf­verant­woordelijkheid en staan innerlijk en uiterlijk op eigen benen. We weten dat we één zijn met het leven. We beseffen dat het leven onbe­grensd en overvloedig is en dat we alles kunnen scheppen wat we ons aan goede, grootse, gelukkige en vervullende ervaringen kunnen voorstellen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerklezingen onderzoeken hoe we onze ware identiteit kunnen vinden.

Je ware identiteit vinden, is het doel van dit pad

De eerste stap om je ware identiteit te vinden, is de onplezierige taak het onbewuste te ontdekken als was het iemand anders. Het onbewuste denkt en voelt vaak tegengesteld aan het bewuste en dat kan schokkend zijn. Wanneer we zachtmoedig het lagere zelf onder ogen zien en met veel geduld en zelfdiscipline opvoeden tot volwassenheid, dan kan het ware zelf zich geleidelijk aan steeds meer manifesteren en de leiding over ons leven nemen.
Als je jezelf met je hogere zelf geïdentificeerd hebt, dan behoudt jij de regie; dan ben je inderdaad meester over jezelf, over je leven als geheel. Maar als je onbewust en buiten je verstand om door je emoties, door je onbewuste, door je lagere zelf voortgedreven wordt; als je handelt zonder te begrijpen waarom je zus handelt of zo denkt, dan ben je niet de bestuurder van je leven. Je bent dan niet de meester maar een slaaf. Het doel van het spirituele pad is om de ware identiteit van het innerlijk zichtbaar te laten worden. (Uit padwerklezing 22)
 

Drie stappen om je ware identiteit te vinden

De eerste entiteit op de evolutieladder die de kracht heeft om met zijn bewustzijn te scheppen, is de mens. Maar hij is zich niet bewust van de strijd tussen goed en kwaad en hoe hij daarom positieve en negatieve ervaringen creëert. Wanneer we ontdekken dat we destructief scheppen, wordt het duidelijk dat we ook de macht hebben om constructief te scheppen. Onderstaande drie stappen maken ons bewust van onze dagelijkse gedachten, destructieve wil en goddelijke aard zodat we onze ware identiteit vinden en zullen ervaren dat we de universele geest zijn.
Om je ware identiteit te leren kennen en te ervaren dat je de universele geest
bent, zijn er drie dingen noodzakelijk:

  1. Het is nodig dat jij je erop afstemt. Dat is mogelijk als je het bestaan ervan kent. Je moet van binnen heel stil worden en het laten gebeuren.

  2. Het is nodig om ten volle dat deel van je bewustzijn te ervaren en te begrijpen dat een negatieve wending heeft genomen, dat destructief is geworden en destructiviteit schept.

  3. Het belangrijkste middel om met de universele scheppende geest in contact te komen, is je bewuste denkproces. Je schept met je bewuste denken evenveel als met je onbewuste denken en willen. (Uit padwerklezing 175)

Je ware identiteit is de Christus in je

Hoe meer we onszelf aanvaarden en hoe zuiverder we zijn, hoe meer de Christus in ons zich kan openbaren. Dan functioneren, beslissen en denken we niet meer vanuit het gewone verstand en intellect maar leven we in overgave en vertrouwen aan de Christus in ons. De energie van de Christus in ons bezit een geweldige kracht en is de uitdrukking van het hoogste bewustzijn, de grootste zuiverheid, liefde en ontplooiing. Het trillingsgetal ervan is zo hoog, dat het alleen door zielen die hierop zijn afgestemd, als heilzaam kan worden ervaren, maar als we er ons tegen verzetten dan lijkt het een negatieve kracht.
De Christus in je is je ware identiteit, die alles weet en niets vreest en eeuwig leeft. Het is de jij die altijd in het licht baadt, die een lichtwezen en een energielichaam is, waarlijk onverwoestbaar. Je bewustzijn is in beide werelden geworteld en het is je taak de werkelijke wereld in de uiterlijke gebieden te brengen en zo het stoffelijke met het licht van de herboren Christus te doordrenken. (Uit padwerklezing 239)

Meditatie je ware identiteit vinden

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat de verbinding met de goddelijke kern niet voelt

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind gefascineerd is door negatief scheppen

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind een slaaf is van onbewust denken, willen en voelen

Voel met compassie dat het innerlijke kind het negatieve plezier niet wil opgeven

Vraag hulp aan het ware zelf om onbewuste onvolwassen aspecten te herkennen

Vraag moed aan het ware zelf om deze onvolwassen aspecten met veel geduld en zelfdiscipline tot volwassenheid op te voeden

Vraag kracht aan het ware zelf om de bestuurder van je leven te worden

Open jezelf voor het advies wat je nu van het ware zelf zult ontvangen over welk onvolwassen aspect je niet wilt aanvaarden

Visualiseer jezelf als iemand die de goddelijke kern, de ware identiteit, heeft gevonden

En kom nu in je eigen tempo terug