Emotionele volwassenheid

Aquarius workshop

Emotionele volwassenheid

English Aquarius workshop Emotional maturity: https://youtu.be/ZUN7YNJNgr4

“Emotionele volwassenheid is allereerst het vermogen tot liefde, de capaciteit om lief te hebben.”
“Emotionele volwassenheid kent geen egoïsme.”
“Emotionele volwassenheid betekent dat je niet bang bent om de prijs van het leven te betalen.”
“Emotionele volwassenheid betekent niet bang zijn voor je eigen emoties.”
“Emotionele volwassenheid betekent in staat zijn innerlijk volledig overtuigd een beslissing te nemen
en weten dat je niet beide mogelijkheden én hun voordelen tegelijk kunt hebben.”
“Niemand kan een echte man of vrouw zijn die deze emotionele volwassenheid niet heeft.”
Citaten uit Padwerk lezing 49: Obstakels op het pad

Onbewust hopen we, door een emotioneel afhankelijk kind te blijven, gelukkig te zijn en aan de strijd van het leven en de nadelen van volwassenheid te kunnen ontkomen. We zijn echter blind voor de nadelige gevolgen – zoals angst voor het leven – van deze verlengde kindertijd, waarbij we onbewust eisen dat er voor ons gezorgd en van ons gehouden wordt. Heel subtiel verwachten we dat God dit leven voor ons leeft, beslissingen neemt en voor de gewenste resultaten zorgt. We weigeren een vrij, volwassen mens te worden. Het is belangrijk deze verborgen vervormingen op te sporen, te begrijpen en op te lossen waardoor we emotioneel volwassen, sterk en gelukkig wor¬den. Dit verlangen een emotioneel afhankelijk kind te blijven, veroorzaakt kettingreacties en bijver¬schijnselen en komt op twee verschillende manieren tot expressie. Of we zijn onderdanig of we rebelleren tegen gezag.

Collectief hebben we sterke weerstand tegen de noodzakelijke groeiperiode om emotionele vol­wassenheid te bereiken. Over de mentale groeiperiode naar volwassen­heid hebben we minder weerstand. We aanvaarden dat we met vallen en opstaan door overgangs­fasen heen­gaan en fou­ten moeten maken om onze geestelijke vermogens te laten groeien. Maar de groeiperiode naar emo­tionele volwassenheid beschouwen we als gevaarlijk. We onderdrukken deze innerlijke groei, waardoor emoties niet constructief en volwassen kunnen worden. Dit tijdelijke groeiproces met de bijbe­horende groeipijnen kan niet overgeslagen worden en zal alsnog moeten gebeuren wan­neer we ons tot Aquariusmens willen ontwikkelen.

Wanneer we emotioneel volwassen zijn, dan bewegen we ontspannen met het leven mee, omdat we het leven volkomen vertrouwen. We beseffen dat we al onze ervaringen zelf gecreëerd hebben en in werkelijkheid meester over ons lot is. We vertrouwen in de goedaardigheid en de rechtvaardigheid van het universum en we beseffen dat we niets te vrezen hebben, want vergissingen, pech of toevalligheden zijn uitgesloten. Wanneer we emotioneel volwassen zijn en in de werkelijkheid leven, dan zijn we vrij van angst om lief te hebben. De ander voelt dan onze respectvolle houding, de vrijheid zichzelf te zijn en de vrijheid wel of niet van ons te houden. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws¬gierig¬heid aan de hand van 3 thema’s uit de Padwerk lezingen emotionele volwassenheid onder¬zoeken.

1e thema: Angst voor liefde onderzoeken

In iedereen leeft diep van binnen een weerstand tegen liefde. Bij nader onderzoek zullen we tot de belangrijke ontdekking komen, dat deze weerstand door angst voor liefde wordt veroorzaakt. We kunnen innerlijk de volgende tegenstrijdigheid waarnemen: enerzijds hebben we angst voor liefde, voor liefhebben, voor geven en evenredig ontvangen en anderzijds snakken we naar liefde. Emotioneel volwassen mensen hebben het vermogen ècht lief te hebben. Volwassen liefde bete¬kent onvoorwaardelijk van iemand houden, precies zoals die ander is, ongeacht zijn of haar te¬kortkomingen.

“Hoe je leeft in de betrekkelijke werkelijkheid die voor jou als geïncarneerd menselijk wezen toegankelijk is, hangt af van de mate waarin je zowel mentaal als emotioneel volwassen bent. Je volwassenheid hangt weer af van je vermogen en je bereidheid om lief te hebben. Naarmate iemand bang is voor liefde, niet bereid en dus ook niet in staat is om lief te hebben, naar die mate leeft hij in onwerkelijkheid of in illusie.” (Citaat uit Padwerk lezing 71)

2e thema: In overgave aan de tijdstroom leven

Naarmate we in onszelf geloven en trouw aan onszelf zijn, vertrouwen we onszelf, het leven, de liefdevolle univer¬sele krachten en de rechtvaardige spiri¬tuele wetten. Het is een illu¬sie om te ge-loven dat het leven los van ons staat. Hoe meer we ervaren dat we met tegenslagen en frus¬tra-ties om kunnen gaan en indien nodig onze eisen los kunnen laten, des te minder zal het leven ons angstig en wantrouwig maken. Met deze positieve levenshouding – die een stap is op weg naar emotionele volwassenheid en eenwording, naar innerlijke vrede en naar meesterschap – leven we in overgave aan de tijdstroom.

“Vraag jezelf af vrienden wanneer je voor bepaalde dingen in het leven bang bent, of je niet twijfelt aan je kracht en vindingrijkheid om door te gaan? Pak het van daaruit aan. Deze twijfel aan je eigen bronnen heeft te maken met je kinderlijke eis dat je het allemaal op jouw manier wilt hebben, met je onvermogen om los te laten. Hoe meer je wilt hebben, hoe groter je angst en hoe heviger je strijd tegen het bewust wor¬den van die angst en van die kinderlijke eis zal zijn. De emotionele volwassenheid die we willen be¬reiken, is het vermogen om de frustratie te verdragen dat niet alles op jouw manier gaat. Dat zal je in staat stellen om uiteindelijk meester over jezelf en het leven te worden omdat je met de tijdstroom meegaat en er niet tegenop worstelt. Alleen dat zal je zelfvertrouwen geven.” (Citaat uit Padwerk lezing 114)

3e thema: Genieten is emotionele volwassenheid

De emotioneel volwassen mens heeft als doel om van zichzelf, anderen en het leven te genieten. Genot is alleen mogelijk bij een mentale en emotionele toestand van vertrouwen, geduldig afwachten, ontvankelijkheid zonder angst, haast of gepieker. Genieten is alleen mogelijk in liefde en liefde is alleen mogelijk in vrijheid wanneer we onszelf als een zelfstandig onafhankelijk wezen beschouwen en zelfverantwoordelijkheid dragen. De onbewuste heftige angst voor genot verdwijnt naarmate we onszelf zuiveren en daardoor meer ontspanning ervaren en ons minder bedreigd door het leven voelen.

“Wanneer je liefhebt en jezelf uitdrukt als seksueel wezen, is je genot volledig en totaal. Je bestaat dan ook als spiritueel wezen. Je emotionele en geestelijke integriteit blijft onaangetast. Daarom zijn genot en spiritualiteit, genot en rechtschapenheid, genot en emotionele volwassenheid, en genot en lichamelijke gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden.” (Citaat uit Padwerk lezing 177)

Meditatie emotionele volwassenheid

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat weigert een vrij volwassen mens te worden

Voel met compassie hoe het innerlijke kind liefde en zorg eist van de buitenwereld

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind onderdanig is of rebelleert tegen gezag

Voel zachtmoedig hoe het innerlijke kind weerstand heeft tegen de noodzakelijke groeiperiode om emotioneel volwassen te worden

Vraag hulp aan het ware zelf om egoïsme en emotionele afhankelijkheid los te laten

Vraag moed aan het ware zelf om de angst voor liefde te overwinnen

Vraag kracht aan het ware zelf om frustratie te verdragen dat niet alles op jouw manier gaat

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over de gebieden waar je emotioneel onvolwassen wilt blijven

Visualiseer jezelf als iemand die emotioneel volwassen is en liefheeft en zelfverantwoordelijkheid draagt

En kom nu in je eigen tempo terug