Welkom

This website is available in English: http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=nl&u=http://aquariusmens.nl/over-saskia/&prev=search

Van harte welkom op deze website die als doel heeft om in deze bijzondere tijd de ontwikkelingsweg tot Aquariusmens, emotioneel volwassen mens van de Nieuwe Tijd, te ondersteunen. De Aquariusmens is een drager van een nieuwe cultuur, een nieuwe beschaving, een nieuwe aristocratie. Al zijn houdingen zijn een afspiegeling van een rijk, overvloedig, prachtig innerlijk leven: scheppend, liefhebbend en wijs, mooi, edel en sterk, assertief en zachtmoedig, hoffelijk en verfijnd, eerlijk en zonder pretenties. De Aquariusmens heeft vrede in zichzelf gevonden. En wanneer je vrede vindt in jezelf, dan zul je vrede in de wereld ontmoeten.

De Aquariusmens kent zichzelf en heeft daardoor zijn ware identiteit ontdekt. Hij/zij heeft vrede en geluk in zichzelf gevonden omdat yin en yang, de passieve en actieve krachten, in harmonie zijn waardoor emotionele en spirituele volwassenheid is gerealiseerd.

Collectief zijn wij, in onze huidige fase van menselijke ontwikkeling, emotioneel en spiritueel onvolwassen. De actieve en passieve krachten zijn uit balans en daardoor gefragmenteerd. Denken en willen (actieve krachten) zijn te sterk ontwikkeld en intuïtie en gevoel (passieve krachten) zijn onderontwikkeld.

De mensheid is nu zover in haar bewustwordingsproces dat zij dit onvolwassen stadium van planetair bewustzijn, de dualiteit, gaat verlaten en een nieuwe spirituele dimensie, het Aquarius Tijdperk, zal betreden. De overgang van het onvolwassen stadium van bewustzijn naar volwassen bewustzijn is in ieder mens een fundamenteel verlangen en het uiteindelijke doel van incarnatie. Deze overgang is een periode van emotionele en spirituele groei die aan crisis onderhevig kan zijn, maar wanneer we deze goddelijke taak verwelkomen, dan zal onze nieuwe levenswijze vrede, licht en liefde verspreiden. 

 

Gedicht van Saskia uit 1997

                                DE WEG VAN LICHTKINDEREN                                 

De stille pijn van ieder lichtkind
is in de steek te worden gelaten,
omdat iedereen je onbegrijpelijk vindt
zodat jouw weg door allen is verlaten.

Desondanks kun je geen andere stappen zetten,    
dan het licht verspreiden en stug doorgaan.
Alleen de gouden weg volgen zonder op te letten
of omstanders jouw visie willen verstaan. 

Toch krijg je iedere keer opnieuw weer moed,
omdat je begeleiders je zorgvuldig steunen.
Dat alles maakt de brandende tranen zoet,
want je voelt de hand om tegen te leunen. 

Huil niet langer lichtkind, maar ga door.
Wij zijn met velen, je zult ons ontmoeten.
Jouw taak is onmisbaar, dus sta ervoor.
Straks zullen wij elkaar in liefde begroeten.