Reacties deelnemers

Reacties van deelnemers

Erwin Lutzke, klinisch psycholoog en psychotherapeut, uit Poortugaal:
Gedurende de geruime tijd dat ik het werk van Saskia Hontelé volg, kan ik zeggen dat ze erin geslaagd is een gedetailleerd systeem en leidraad weg te zetten. In haar uitgebreide tekst blijft ze neutraal en integer. Een hele prestatie. Het is belonend zoveel te kunnen herkennen. Je kunt keer op keer terugkeren naar een hoofdstuk of paragraaf. Je kan een stuk tekst opzoeken waar je zelf zat of waar je nu zelf mee bezig bent. Dit werkt verdiepend. Bovendien bevat haar werk een uitgebreide verklarende woorden- en begrippenlijst. De door haar gevolgde werkwijze sluit aan op andere methoden en gaat verder. Bovenal, ze is zelf door alles heengegaan. Elk hoofdstuk kan worden begonnen of afgesloten met haar openhartige vertellingen. Naast haar gave om de relevante punten aan te stippen, is dit misschien wel haar grootste kracht. Het systeem verdiept zich door verschillende fasen en mits er gewerkt wordt, dienen volgende niveaus van ontwikkeling zich vanzelf aan. Dit alles maakt dit werk op hoog niveau authentiek en betrouwbaar is. Alleen zulk een kwalitatief hoogstaande methode kan dat waarmaken. Voor mensen die open staan, die bereid zijn aan zichzelf te werken en te transformeren, is dit een zeer bonafide methode. Zo cruciaal bij dit soort gevoelig werk. Van harte aanbevolen!

* * * * *

Emilia Blijdenstein uit Bilthoven:
Elk hoofdstuk van het boek “Vrede vinden in jezelf, een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens”, en de Padwerklezingen waarop dit gebaseerd is, lijken mij iedere keer dat ik me erin verdiep weer op het lijf geschreven. Ze raken meteen aan die onderdelen van mijn leven die mij bezighouden en waarover ik niet tevreden ben. Ik krijg er steeds meer zicht op hoe en wanneer ik mezelf voor de voeten loop. Vaststaande beelden worden als onwaar herkend en teruggebracht tot andere proporties: van kinderlijk naar volwassen. Dit inzicht en het doorvoelen van heel oude stukken verzet en verdriet, leiden tot verandering in mijn opvattingen, en gedrag en tot positieve ervaringen in het dagelijks leven. De hoofdstukken in het boek worden thuis voorbereid. Het is heel stimulerend en inspirerend om vervolgens ervaringen en ontwikkelingen in een groep te delen. Hierdoor ben ik me ervan bewust geworden dat we in feite allemaal met dezelfde soort startproblemen kampen en dat ik de volledige verantwoordelijkheid voor mijn leven heb.

* * * * *

John van de Drift uit Dorst:
Via de boeken van Eva Pierrakos kwam ik al eerder in contact met Padwerk, maar nu is er het boek: ‘Vrede vinden in jezelf’, waarin Padwerk systematisch en stap voor stap toegankelijk is gemaakt en wordt aangeboden vanuit de eigen ervaringen van de schrijfster op het Pad. Bovendien is er de mogelijkheid om in cursusvorm onder haar betrokken en bezielende begeleiding met gelijkgestemden het boek door te werken en je de principes van het Pad op jouw tempo eigen te maken. Ik heb deze kans met beide handen aangegrepen en ik er ben erg enthousiast over, daarom dit advies: aarzel niet, gun het jezelf en ga op Pad!!

* * * * *

Monique uit Breda:
Hogeschool-werk, padwerk leven en toepassen. Saskia’s boek is daarbij voor mij leidraad. In heldere bewoordingen beschrijft Saskia hoe je stap voor stap in verbinding komt met het goddelijk deel van je zelf (het hoger zelf). Moed is nodig om deze weg van grondig zelfonderzoek te gaan want het gaat o.a. om je onvolwassen aspecten onder ogen te zien en te aanvaarden. Ik ervaar het als bevrijdend om zo eerlijk naar mezelf te kijken en om daarover te delen met elkaar en te merken dat gezonde zelfliefde hierdoor groeit die op haar beurt nodig is om te groeien naar Volwassen mens (aquariusmens). Ik zie nu keuzemomenten die ik eerder niet zag. Met daadkracht en doortastendheid gaat Saskia zelf deze weg en bezit het talent en de passie om dit proces zo helder te beschrijven. Ze is een prettige liefdevolle geduldige en doortastende voorganger bij de bijeenkomsten. Haar meditaties zijn van grote eenvoud en pakken de essentie, zijn daardoor bijzonder krachtig. Haar schrijven en begeleiden doet ze op ontspannen wijze zonder enige vorm van hoogdravendheid, die ik in spiritueel land nogal eens tegenkwam. De cursus vrede vinden in jezelf raad ik ieder aan die de diepte niet schuwt en zijn/haar ware Zelf wil leren kennen en Liefde verder wil ontwikkelen. Het is het doortastendste en hoe fijn ook het goedkoopste(!) wat ik de afgelopen tien jaar heb gedaan aan zelfontwikkeling.

* * * * *

Guus Hentenaar uit Roosendaal:
Ruim 2 jaar geleden maakte ik kennis met de Padwerk lezingen van Eva Pierrakos via Saskia. Er volgden gespreksmiddagen met steeds verschillende mensen, waarbij telkens een ander thema werd besproken. Omdat ik een klik voelde met de thema’s die uitgediept werden met Saskia als coach, ontstond er al gauw een vast clubje mensen. Omdat Saskia al een paar jaar bezig was geweest met de vaak zeer moeilijke zuiveringsprocessen, kon zij ons volledig vanuit haar persoonlijke ervaringen, liefdevol coachen en leren kijken naar onze misvormden beelden vanaf onze kindheid. In het begin werkte ik hier niet dagelijks aan, vond steeds de workshops erg interessant, maar pas toen Saskia haar boek had geschreven met de titel: “Vrede vinden in jezelf” (een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens) ben ik er dagelijks serieus mee aan de slag gegaan. Het is n.l. geen gemakkelijke klus, maar ik besef dat je hier intensief mee bezig moet zijn. De misvormde beelden staan al heel wat jaren (en misschien al heel wat levens!!) op onze z.g. harde schijf. Wat is het moeilijk om ze te ontdekken of er naar te durven kijken!!! Soms word ik er echt wanhopig van, omdat het mij niet lukt om bij mijn ware zelf te komen. Soms denk ik wel eens: ”dit pad is te hoog gegrepen voor mij, ik kan er beter mee stoppen!!” Maar………. als ik deze wanhoop dan laat zien aan Saskia krijg ik altijd zo’n liefdevolle injectie met begrip, puttend uit haar eigen ervaringen, recht uit het hart. En niet te vergeten het uitwisselen van onze ervaringen binnen de groep, die trouw de workshops en de cursus bezoeken. Wat een opluchting is het om echt te voelen dat we allemaal met dezelfde problemen, conflicten zitten te vechten. Ik ben steeds opnieuw geraakt door de eerlijkheid van elk groepslid en de kwetsbaarheid die getoond wordt. Ik begin beter te begrijpen dat het zuiveringsproces een zeer lange weg is. Het kost “engelen geduld”. Iedere keer opnieuw kan Saskia ons uitleggen, motiveren, om deze weg in alle vrijheid weer te volgen. Steeds opnieuw met voorbeelden uit haar eigen processen. Daarom is haar boek zo’n enorm prettig werkboek. En wat we telkens weer een beetje vergeten is dat we hulp kunnen vragen aan de geestelijke wereld. Zij staan te popelen om ons bij te staan, omdat ze zo blij zijn dat we dit pad proberen te gaan. De door Saskia geleide meditatiemomenten voor of tijdens de workshop en cursus, ervaar ik als zeer intensieve groeimomenten. Mede hierdoor ontstaat bij mij een sterk gevoel van “YES”, ik heb weer moed om door te gaan.

* * * * *

Anneke uit Amersfoort:
Saskia,

Ik  heb er veel baat bij om deze cursus te volgen.
Ik herken veel en kan het goed toepassen in de dagelijkse ‘praktijk’ van het leven.
Het is tevens mijn houvast.
Daarnaast ben ik heel gelukkig met jou en de manier waarop je de cursus geeft.
Liefdevol. 
        
        Anneke!

* * * * *

Karin van Geel uit Etten-Leur:
Ik lees al jaren de boeken van Eva Pierrakos, vooral “Liefde nader bekeken”. Ben blij met het boek van Saskia “Vrede vinden in jezelf”, dat het wat oudbollige, formele taalgebruik van de Padwerkboeken meer naar deze tijd vertaalt. Dat Saskia met voorbeelden komt vanuit haar eigen leven, ervaar ik als prettig. Ik denk dan meteen: “hoe werkt dit bij mij”?  Nu zij ook is gestart met een cursus, heb ik nog meer aanknopingspunten om het in mijn dagelijks leven in te zetten. Daarbij is de stok achter de deur om me elke vier weken in een hoofdstuk te verdiepen heel waardevol. Ook het samen delen van ervaringen omtrent het betreffende onderwerp biedt meerwaarde, alsook de herkenning dat het proces waarin ik zit heel veel energie kost en niet altijd even makkelijk is. Regelmatig word ik geraakt door de inbreng van de groepsleden of door de visualisaties van Saskia. De heldere uitleg, die zij op thema’s geeft, kun je alleen bereiken, wanneer je van binnenuit de stof goed hebt doorgewerkt. En dat heeft zij. Saskia leeft het padwerk. Door me met de Padwerklezingen bezig te houden, leer ik steeds meer bewust te worden en verantwoording te nemen voor mijn leven. Het lijkt of ik nu pas mijn leven eigen begin te maken. Een groeiproces dat ik iedereen aanraad.

* * * * *

gedicht van Saskia uit 2013

Overgave

is ontspannen bewegen

vertrouwend op een liefdevol universum

en alles loslaten

alles