Gezonde zelfliefde omarmen

Aquarius workshop

Gezonde zelfliefde omarmen

Liefde voor jezelf en liefde voor anderen hangen nauw met elkaar samen.
Je kunt niet van jezelf houden als je niet van anderen houdt

en je kunt niet van anderen houden als je niet van jezelf houdt.

Omgekeerd: als je jezelf haat, haat je anderen.

Uit padwerklezing 240: Liefde nader bekeken

In deze wereld van dualiteit kan iedere waarheid misvormd worden. Dat geldt ook voor onszelf liefhebben, wat tot ongezonde zelfliefde en zelfverwennerij zoals verslavingen kan worden ver­vormd. Wan­neer we emotioneel volwassen zijn en zelfrespect hebben, dan houden we oprecht en op een ge­zonde manier van onszelf. Gezonde zelfliefde betekent op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritu­eel niveau zorg, koestering en respect voor onszelf hebben. Maar gebrek aan gezonde zelfliefde wordt door schuldge­voelens, door rebellie tegen autoriteiten en angst niet geaccep­teerd of niet geliefd te zijn veroorzaakt. Het innerlijke kind wil geen verantwoordelijkheid voor het leven nemen. Het innerlijke kind wil alleen maar krijgen, wil geen risico lopen, wil zichzelf niet blootgeven en is daardoor emotioneel afhankelijk. Als gevolg van deze houding verlamt en verzwakt het zichzelf. Het inner­lijke kind denkt dat het tegen een autoriteit, tegen een ver­vangende ouder, rebelleert. In feite rebel­leert het tegen zijn gebrek aan gezonde zelfliefde, tegen zijn geringschattende opvatting over zichzelf en het kiest voor ongezonde zelfliefde en zelf­verwennerij. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid een onder­scheid tussen gezonde en ongezonde zelfliefde maken en gezonde zelfliefde omarmen.

Zelfafwijzing omkeren in zelfaanvaarding
De stroom van misvormde, ongezonde zelfliefde wordt door een denkbeeldig of werkelijk gevoel van af­wijzing veroorzaakt, waardoor we ons onbewust of halfbewust van het leven terugtrekken of het leven op een subtiele manier naar onze hand willen zetten. Wanneer we dit gevoel van afwijzing, van niet goed genoeg zijn, moe­dig onder ogen zien en in de waarheid van zelf­aanvaarding en dat we wèl goed genoeg zijn om­keren, dan kunnen we gevoelens van blijdschap en dankbaarheid terug­winnen.
Begin te zoeken naar je eigen innerlijke en waarschijnlijk verborgen stromingen van misvormde zelfliefde. Probeer het ware concept helder te krijgen maar laat dit ware concept niet verbergen hoe jij uit een schuldgevoel daarvan afwijkt. Je zou liever dienen te kijken naar wat in jou deze verkeerde zelfliefde veroorzaakt. Want er moet altijd een reden voor zijn. De procedure dient altijd te zijn dat je er eerst achterkomt op wat voor manier je de verkeerde soort zelfliefde hebt. En pas als je al die subtiele, verborgen emoties hebt gevonden, kun je verder. Meestal vind je dat een gebrek aan echte, gezonde zelfliefde de oorzaak van je verkeerde, misvormde zelf­liefde is.(Uit padwerk­lezing 53)

Emotionele afhankelijkheid loslaten
Wanneer we weten wat we van de ander willen, waar we het meest gebonden, haatdragend, bang en zwak zijn en niet in staat om onszelf te zijn, dan vinden we daar de ketting waaraan we vast­zitten. We kunnen die ketting alleen losmaken, wanneer we stoppen de liefde, zorg en erkenning van anderen te eisen die we het innerlijke kind moeten geven zodat het volwassen kan worden. Wanneer we de weerstand vinden om vol­ledige verantwoordelijkheid voor onszelf te dragen, dan vinden we dáár het breekpunt van de vicieuze cirkel van emotionele afhankelijkheid en kan een begin worden gemaakt om op een gezonde manier van onszelf te houden.
Alleen wanneer je (op het niveau van het ego) de gebieden kunt loslaten waarop je dwang uitoefent, kun je (op het niveau van het creëren) de kracht verwerven om een goed leven op te bouwen. Omgekeerd maakt je onvermogen om los te laten, vrij te laten, eerlijk te zijn, en het feit dat jij je zin wilt blijven doorzetten, je weigering om (op het niveau van het ego) te verliezen, het voor jou onmogelijk je ware kracht te vinden, en te winnen waar het echt belangrijk is.(Uit padwerklezing 157)

Van jezelf leren houden
Het is een blijvende innerlijke strijd om van onszelf te leren houden, omdat we als gevolg van de dualiteit verward zijn tussen òf toegeeflijk naar onszelf zijn en alles op de buitenwereld projecteren òf streng en bestraffend naar onszelf zijn en ons schuldig voelen. Emotionele volwassenheid betekent dat we emotioneel onafhankelijk zijn, dat we oprecht van onszelf houden en onszelf volledig aanvaarden precies zoals we zijn; inclusief de tijdelijke onvol­maaktheden. Pas dan zijn we in staat om anderen onvoorwaardelijk lief te hebben en hen onbaat­zuchtig te helpen.
Als je jezelf werkelijk oprecht liefhebt, zonder aan je lagere zelf en de kinderlijke eisen daarvan toe te geven, merk je dat streng zijn voor jezelf evenzeer een uiting van liefde is als zachtheid. Als je jezelf stevig kunt aanpakken, wat het tegendeel is van jezelf vernietigen en liefdeloos afkraken, kun je ook zacht voor jezelf zijn. Duidelijk gaat
zich een prachtig evenwicht aftekenen: zelfdiscipline, strikte eerlijkheid tegenover jezelf en strengheid tegenover de wens van het lager zelf om zich uit te leven zullen achting, mildheid en een diepe waardering voor jezelf creëren. (Uit padwerklezing 240)