De illusoire angst voor afwijzing

Aquarius workshop

De illusoire angst voor afwijzing

Jullie zijn allemaal op de een of andere manier voortdurend bang dat je niet voldoet, dat je afgewezen wordt, dat mensen op je neerkijken of dat je niet serieus genomen wordt. 
Uit padwerklezing 131: De wisselwerking tussen jezelf uiten en jezelf beïnvloeden

We worstelen, vechten en verdedigen ons tegen niet bestaande problemen die op misvattingen en illusies zijn gebaseerd. Om die ‘problemen’ op te lossen is het belangrijk deze misvattingen te uiten en te begrijpen waaròm het misvattingen zijn. Bijvoorbeeld: een misvatting waarmee ieder mens wor­stelt, is de angst niet goed genoeg te zijn of afgewezen te worden. Dat is een buiten­sporige angst voor iets wat niet bestaat. Er zou geen angst voor afwijzing zijn als er geen angst voor aan­vaarding bestond. Juist omdat we onzeker over onszelf zijn, emotioneel kind willen blij­ven, door anderen beschermd willen worden en volledige zelfaanvaarding weigeren, bestaat er wan­trouwen naar onszelf en zijn we bang voor de zachte kracht van zelfverantwoordelijkheid, emotionele onafhanke­lijkheid en zelfaanvaarding. We geloven in de illusie dat anderen erop uit zijn ons te kleineren of af te wijzen omdat we niet in staat zijn om de pijn, de worsteling en de onzeker­heid van de ander te zien. Onze verdediging tegen deze misvatting bepaalt onze houding tegen­over het leven, anderen en onszelf en veroorzaakt èchte problemen. Als gevolg van die illusie leven we niet in waarheid, projecteren we deze afwijzende houding op de buitenwereld en doen we ons anders voor dan we zijn. Als we onszelf uiten, dan zijn we in het Nu en beseffen we onze illusies en misvattingen. We beseffen dan dat er niets is wat afwijzing verdient en dat er niets is wat we niet kunnen accepteren en vergeven. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuws­gierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerklezingen de illusoire angst voor afwijzing onder­zoeken.

Een ideaalbeeld als bescherming tegen afwijzing

Het kind beschermt zich tegen pijn, afwijzing en gevaar door onechte innerlijke en uiterlijke gedragspatronen en bouwt een geïdealiseerd zelfbeeld op overeen­komstig deze neigingen. Deze emotionele stagnatie uit zich in een starre verkrampte houding en in vastgeroeste ideeën; onbewuste automatische re­flexen die we onmogelijk kunnen veranderen zolang de vervorming bestaat. De gevolgen van deze emotionele verstopping zijn, dat we de agressieve kracht uit zelfwraak op ons­zelf richten in de vorm van zelf­afwijzing, zelfbestraffing en zelfvernietiging, zoals ziekte of het onbewust uit­lokken van onge­lukken, mislukkingen en andere tegenspoed
De ongezonde ziel beschouwt iedere afwijzing, elke onthouding van liefde, bewondering en goedkeuring niet alleen als onveilig, maar ervaart zulke gebeurtenissen werkelijk als ‘doodgaan’.
Je ziel gelooft dat ze om haar leven en veiligheid te behouden de strijd met elke vermeende afwijzing moet aanbinden, hoe die zich ook voordoet. Deze strijd kent verschillende vormen. Eén daarvan is het scheppen van het geïdealiseerde zelfbeeld. (Uit padwerklezing 85)

Je ouders begrijpen, geneest de pijn van afwijzing

We dienen bereid te zijn om ouders niet langer te idealiseren of te beschuldigen, maar om hun motieven te begrijpen, zodat we hen objectief kunnen waarnemen. Dan zullen we beseffen dat we nooit afgewezen zijn en dat de pijn, die ons is aangedaan, níets met ons had te maken maar het gevolg van hun pijn, hun blindheid en hun vervormde overlevingsstrategie was. Als gevolg van dit inzicht zullen we stoppen met onszelf te verwerpen en ruimte maken voor een gezond gevoel van eigenwaarde en zelfliefde.
Op het moment dat je jouw ouders begrijpt, zal het gevoel van afwijzing verdwijnen zelfs als ze wreed tegen je waren. Door te begrijpen wat hen wreed maakte, zul je het als hun probleem zien en zul je, misschien voor het eerst in volle waarheid, beseffen dat dit niets met jouw ‘onwaardigheid’ te maken had. Tot nu toe weet je dit verstandelijk, maar emotioneel zul jij je onwaardig voelen zolang je voelt dat je ouders je afge­wezen hebben vanwege jouw onwaardigheid en je door dit gevoel van onwaardigheid niet in staat bent om constructieve patronen te creëren, die je een reden zullen geven om je nu innerlijk veilig te voelen.(Uit padwerklezing 99)

Het beste van jezelf geven als oplossing

De angst voor afwijzing en voor het contact met anderen is zo groot omdat we niet bereid zijn om het beste wat we hebben – al onze talenten en kwaliteiten – en het beste wat we Zijn aan het leven te geven. Op het moment dat we besluiten om vol vreugde onze vermogens in dienst van het leven te stellen, dan merken we dat het leven drastisch verandert van een pijnlijk gezwoeg in een moeiteloze en zorgeloze ervaring.
“Ik wil niets van mezelf geven. Als ik mij door afwijzing, kritiek of frustratie van mijn directe verlangens bedreigd voel, trek ik mij onmiddellijk terug uit het leven en blokkeer ik mijn levensenergie, mijn goede wil en mijn positieve bijdrage aan het leven. Ik wil in mijn woede en wrok blijven.” Op het moment dat je echt bereid bent het beste van jezelf te geven – ook al ben je daar nog niet toe in staat – zal de Hoogste Geest je helpen dit te realiseren en zal er geen sprake meer zijn van angst voor bodemloze negativiteit en destructiviteit. (Uit padwerklezing 166)

Meditatie de illusoire angst voor afwijzing

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil en luister naar je innerlijke God

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open jezelf met behulp van het ware zelf voor het kinderlijke deel dat gevangen zit in de illusoire angst voor afwijzing

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind zichzelf tegen afwijzing beschermt door een geïdealiseerd zelfbeeld

Voel zachtmoedig hoe het innerlijke kind zich door ouders afgewezen voelt en zich daardoor waardeloos vindt

Voel met mildheid dat het innerlijke kind niets van zichzelf wil geven en ingehouden leeft

Vraag hulp aan het ware zelf om je geïdealiseerde zelfbeeld los te laten

Vraag kracht aan het ware zelf om ouders te begrijpen en objectief waar te nemen

Vraag moed aan het ware zelf om het beste van jezelf aan het leven te geven

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over welke aspecten je weigert te aanvaarden

Visualiseer jezelf als iemand die zichzelf volledig aanvaardt

En kom dan nu in je eigen tempo terug