De illusoire angst voor mislukking

Aquarius workshop

De illusoire angst voor mislukking

English YouTube Aquarius workshop The illusory fear of failure: https://youtu.be/uV14sxenSjE

“Als je eenmaal met je onbewuste geest bekend bent, zul je gewoon op een natuurlijke manier zijn. Je zult het leven nemen zoals het komt. En je zult successen en mislukkingen hebben. Het leven brengt beide en je zult toegerust zijn voor beide. Ze zullen je allebei sterk maken. Als iemand er zo op gebrand is de juiste houding te hebben die hem kan behoeden voor mislukking en teleurstelling, dan is dit een indicatie dat hij een enorme angst voor mislukking en teleurstelling heeft.”
Citaat uit Padwerk lezing 49: Obstakels op het pad

Angst voor mislukking voelt voor het innerlijke kind als een afgrond. Die illusoire angst is de oorzaak van wanhoop, ontoereikendheid, minderwaardigheid en schuldgevoelens. Onze angst is zo groot dat we bij voorbaat vervulling saboteren om mislukking te vermijden, want we zijn gevangen in de tegenstrijdigheid dat we enerzijds dwingend streven naar vervulling en anderzijds vrezen dat het niet zal lukken. We doen er alles aan om onze misluk­kingen niet te zien, zoals bepaalde situaties naar anderen verfraaien, verbergen wat pijnlijk en vernederend voor ons lijkt of anderen kleineren die we verantwoordelijk voor onze mislukking houden om gezichtsverlies te vermijden. We zijn zo bang voor mislukking niet vanwege de mislukking zelf, maar omdat we het als een bevestiging van waardeloosheid zien. Daarom is de pijn van een mislukking vaak buiten alle proporties. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuws­gierig­heid aan de hand van 3 thema’s uit de Padwerk lezingen de illusoire angst voor mislukking onder­zoeken.

1e thema: Je menselijke feilbaarheid aanvaarden

Het innerlijke kind gelooft in de utopie van vrijheid zonder verantwoordelijkheid, waardoor het zich constant inspant om de buitenwereld te manipuleren. Uit schuld en angst voor mislukking durft het kind geen onafhankelijke besluiten te nemen waarvoor het verantwoordelijk is. Het opgeven van die utopie lijkt op een afgrond. Het besef van de angst om die utopie op te geven en menselijke feilbaarheid te aanvaarden, is een enorme stap naar onafhankelijk­heid en bevrijding van de fundamentele angst voor het leven.

“Het is duidelijk dat de illusie (dat je geen fouten mag maken terwijl je dat zeker doen zult) ertoe moet leiden dat jij je eigen verantwoordelijkheid verwerpt en dat je voortdurend vrij wenst te zijn. Daarom zijn je utopie èn de angstwekkend afgrond van je illusies ervan afhankelijk of je al dan niet leert je onvolkomenheid te accepteren en of je al dan niet leert jezelf van het angstspook der mislukking te bevrijden. De schuld en angst die samenhangen met fouten maken, zijn zo moeilijk te verdragen, dat je allerlei zielenvormen tot leven brengt die je leven ellendig maken.” (Citaat uit Padwerk lezing 60)

2e thema: Je ideaalbeeld loslaten

Het gevoel van mislukking is symptomatisch voor een actief ideaalbeeld waarmee we onecht zelfvertrouwen proberen te creëren. Zolang we nog geloven dat we de gevangenis van een ideaalbeeld nodig hebben om te kunnen overleven en gelukkig te zijn, zolang blijft het een strijd op leven en dood om dit los te laten. Pas als we inzien dat het ideaalbeeld ons geen geluk, genot en veiligheid geeft, maar ons uitsluitend schade, innerlijke spanning, zelfhaat en zelfaf­wijzing oplevert, kunnen we de last van dit ideaalbeeld van ons afschudden.

“Aangezien je aan de normen en eisen van je ideaalbeeld onmogelijk kunt voldoen maar het toch nooit opgeeft om het te proberen, cultiveer je in jezelf een tirannie van de ergste soort. Maar omdat jullie niet inzien dat je nooit zo volmaakt kunt zijn als je ideaalbeeld eist, houd je nooit op jezelf te kastijden en je een totale mislukking te voelen, wanneer weer bewezen wordt dat je het niet kunt. Een gevoel van waardeloosheid en ellende overspoelt je wanneer je niet aan deze grillige eisen kunt voldoen.” (Citaat uit Padwerk lezing 83)

3e thema: Kiezen voor leven en liefhebben

Leven is liefhebben en een nee tegen liefhebben is een nee tegen al het goede van het leven. Het innerlijke kind rebelleert tegen het leven uit angst voor mislukking, pijn en ongeluk en ontzegt zich daarmee vervulling, genot en geluk. Trots en eigenzinnig is het kwaad over de verplichtingen en de verant­woorde­lijkheden van het leven. Door alle argumenten van het inner­lijke kind te leren kennen en te begrijpen, zien we de waanzin van de nee-stroom en kiezen we voor leven en lief­hebben. Bij twijfel vragen we ons af: “Wat zou liefde doen?”

“Er is angst voor ontmaskering van mislukkingen en tekortkomingen. Dat is trots. Het is een verlangen naar grotere volmaaktheid dan je bezit. Dat is een vervanging voor de liefde die je jezelf niet toestaat te voelen. Hier is de schakel: als je liefhebt hoef je niet zo perfect te zijn en daarom hoef je niet bang te zijn voor mislukkingen. Als je niet zo bang bent voor mislukkingen zou het leven niet moeilijk zijn. Het is vaak de aangeboren, dikwijls onbewuste schrik voor mislukking die het leven zo zwaar maakt.” (Citaat uit Padwerk lezing 108)

Meditatie de illusoire angst voor mislukking

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en de wijsheid van je ware zelf te verbinden

Open jezelf voor het kinderlijke aspect dat bang is voor mislukking

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind tegen het leven vecht uit angst voor mislukking

Voel met compassie dat het innerlijke kind zichzelf en het leven weigert te aanvaarden

Voel zachtmoedig hoe het innerlijke kind zich aan een ideaalbeeld vastklampt

Vraag hulp aan het ware zelf om je onvolmaaktheid te aanvaarden

Vraag kracht aan het ware zelf om het innerlijke kind van het ideaalbeeld te bevrijden

Vraag moed aan het ware zelf om te kiezen voor leven en liefhebben

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over waar en hoe je vervulling saboteert

Visualiseer jezelf als iemand die het leven neemt zoals het komt

En kom nu in je eigen tempo terug