N2018

Nederlandse Padwerk citaten 2018

Week 1: Lezing 58: Het volwassen idee van geluk in haar hoogste vorm van ontplooiing is: “Ik ben onafhankelijk van uiterlijke omstandigheden, ongeacht welke die zijn. Ik kan onder alle omstandigheden gelukkig zijn omdat zelfs ongunstige of onprettige gebeurtenissen een bedoeling hebben die mij zoveel dichter bij volledige vrijheid en oneindig geluk brengen”. Dus zelfs moeilijke tijden zullen de kracht in zich hebben om je gelukkig te maken.

Week 2: Lezing 32: Voor degenen die dit pad van zuivering gaan, zal het wellicht een uitstekende oefening en meditatie zijn om zich alle treurige gebeurtenissen, moeilijkheden en zorgen uit je leven tot nu toe, uit heden en verleden te overdenken. Als je er iets goeds in kunt ontdekken, dan ben je een stap verder gekomen.

Week 3: Lezing 50: De goddelijke wet is altijd rechtvaardig en eerlijk. Je ontvangt nooit meer dan je investeert. Als je vrijuit investeert zonder zwakke en dwangmatige motieven ontvang je misschien niet onmiddellijk de liefde terug vanuit dezelfde bron waarin je geïnvesteerd hebt, maar uiteindelijk komt het bij je terug en dan in een heilzame cirkel. Wat je weggeeft komt terug, mits je niet uit zwakte geeft met het motief ‘iets te bewijzen’.

Week 4: Lezing 258: Visualiseer dat je ware wezen – wat betekent in waarheid zijn – dat lijdende deel van jou waarneemt, het deel dat geprest wordt in een mindere wereld te leven waarin je soms lijkt te stikken. Je echte wezen dat zonder een spoortje onwaarachtigheid, fout of misvorming is, leeft daarentegen in totaal welzijn. Daar bestaat geen pijn. Dit echte wezen observeert je aardse wezen, dat als taak op zich heeft genomen het misvormde deel te corrigeren. Het observeert de huidige moeilijkheden met mededogen, maar zonder tragiek, want het weet dat alles goed is en dat het tijdelijke leed tot verlossing moet leiden.

Week 5: Lezing 177: Liefde maakt je open, je beweegt en pulseert in een gesteldheid van vrede, veiligheid, levendigheid, opwinding, stimulans en volledig vertrouwen. Je diepste wezen en je hele lijf voelen zacht en vervuld wanneer je liefhebt. Maar wanneer je in een ego gesteldheid van trots verkeert, moet je gespannen, angstig en verkrampt zijn.

Week 6: Lezing 141: Kijk naar je leven, vrienden, en vraag jezelf af:  waar zou jij je meer kunnen ontplooien? Waar zou je het leven dieper en vollediger kunnen ervaren? Waar zou je vrijer kunnen zijn van elke disharmonie in en rondom je? Waar zou je meer kunnen geven en ontvangen?

Week 7: Lezing 58: Als je jezelf echt kunt accepteren – in je meest diep gevoelde emoties, niet slechts als theorie en met je intellect  –  als een van de vele mensen op aarde net zo onvolmaakt als ieder ander, door sommigen geliefd en geaccepteerd en door anderen niet, dan ben je een echte rijpe persoonlijkheid geworden en vind je het niet langer nodig jezelf schade te berokkenen door ellende uit te lokken.

Week 8: Lezing 69: Langzamerhand zul je steeds minder angst hebben voor duistere tijden. Allereerst zul je die perioden moedig onder ogen zien met een constructieve houding: wat kan ik ervan leren? En iedere keer dat je een belangrijke les over jezelf leert, zul je als een krachtiger en vrijer persoon en als een gelukkiger en wijzer mens uit de schaduw in het licht treden. Er komt een tijd dat wat als een probleem wordt gezien, voor jou geen probleem meer zal zijn. Dat is de enige manier om meester over jezelf en je leven te leren worden.

Week 9: Lezing 106: Alleen door het overwinnen van je eigen weerstand en blindheid, je gebrek aan zelfbewustzijn, zul je de schoonheid van het leven ervaren of je nu door moeilijke perioden heen moet ofwel geluk en vervulling ervaart.

Week 10: Lezing 160: Wanneer het onbewuste van de mens bang is de oorzaak van zijn ongeluk in zichzelf te vinden, dan is het een illusie om dit te vrezen. Iemand die dit ooit heeft gedaan, zal bevestigen dat dit opluchting, veiligheid en vertrouwen in het leven geeft. Het is uitsluitend trots die je ervan weerhoudt om volledig de oorzaak in jezelf te vinden.

Week 11: Lezing 249: Weerstand om verbanden tussen oorzaak en gevolg te leggen, bedekt de pijnlijke angst dat zulke verbanden niet bestaan. Roep dan de momenten van opluchting in herinnering in je voorafgaande werk, toen je na je weerstand overwonnen te hebben, de intrinsieke eerlijkheid van het leven besefte en dat jij je nadat je de verbanden had gezien echt veel veiliger over het leven voelde.

Week 12: Lezing 238A: ‘Ik zeg Ja tegen het leven, tegen mezelf, tegen het beste verdienen, tegen het beste geven, tegen het in een staat van vreugde en overvloed en stromend zijn; tegen het geven en ontvangen van liefde; tegen het voelen van de vreugde ervan. Ik wijd mijn leven aan de wil van God, aan de taak waarvoor ik ben gekomen, wat die ook moge zijn, aan het geven van beste van mezelf; en daardoor verdien ik het beste van mezelf. Ik ben een uitdrukking van God. Ik ben Gods schoonheid, Gods wijsheid en Gods vreugde. Ik kan mezelf toestaan dit te ervaren en ik zal mezelf toestaan dit te ervaren. Hiertoe verbind ik me’.

Week 13: Lezing 212: In de mate dat je edelmoedig en vol vertrouwen het beste biedt dat je het leven te geven hebt, God toelaat het over te nemen, in precies diezelfde mate zul je het recht voelen om je armen wijd te openen om het beste wat het leven te bieden heeft te ontvangen. In de mate dat je achterhoudt in de kleinzielige angst dat dit misschien je eigenbelang schaadt, in diezelfde mate word je gehinderd de rijkdommen van het leven te ontvangen.

Week 14: Lezing 256: Christus is door de eeuwen heen in vele gedaanten, vaak als een ander verlicht persoon gekomen. Maar nog nooit is hij zo vrij, zo sterk en volledig gekomen als in Jezus.

Week 15: Lezing 201: Als je pijn die anderen je aandoen niet kunt verdragen, dan kun je ook niet de pijn van je eigen schuld op een constructieve manier ervaren. De schuld van je eigen misvorming met al zijn vertakkingen en kettingreacties moet volledig onder ogen gezien, gevoeld en begrepen worden. Anders kun je nooit met jezelf in het reine zijn. Zonder dit te doen, kun je niet heel zijn. Je kunt niet met liefde en respect naar jezelf kijken. Je kunt niet zijn wie je werkelijk bent.

Week 16: Lezing 168: Echt elk moment van je leven – het maakt niet uit of het mooi of lelijk is, gemakkelijk en luchtig of moeilijk en zwaar – bevat de mogelijkheid om gelukzalig te zijn, op voorwaarde dat je tot de kern van het nu doordringt. Ieder moment bevat de ultieme waarheid mits jij de juiste richting wilt inslaan.

Week 17: Lezing 229B: Die lage opinie over jezelf is vals, ongeacht wat je lagere zelf van plan is. Je bent een goddelijke creatie, je bent een goddelijke manifestatie, en niet alleen op niveaus die nog verwerkelijkt moeten worden. Op dit moment ben je in je bewuste zelf de beste, de prachtigste, de sterkste, de nobelste. Bewijs jezelf dat respect en dan kun je het ook aan anderen geven.

Week 18: Lezing 156: Zelfontplooiing kent twee fundamentele aspecten: weten wat waarheid is en plezier voelen. Beiden zijn even belangrijk en beiden dienen gecultiveerd te worden.

Week 19: Lezing 150: In precies dezelfde mate waarin zelfliefde bestaat, is er geluk. Gebrek aan zelfliefde verhindert de psyche zijn natuurlijk staat te ervaren. Het leidt tot vervreemding van de universele krachten en trekt een scherm op, een waas, dat het individu verhindert deel te worden van de kosmische krachten die gelukzaligheid zijn.

Week 20: Lezing 159: Je angst voor je ervaringen is verkeerd. ‘Er kan me niets naars overkomen als ik geniet noch als ik pijn of teleurstelling ervaar. Die angsten zijn een illusie. Ik kies voor mijn weerbaarheid. Ik doe een beroep op mijn innerlijke krachten die sterker zijn dan mijn onterechte angsten en overtuigingen. Ik wil mijn ervaringen niet langer afwijzen. Mijn angst voor zogenaamde goede of slechte gebeurtenissen is op illusie gebaseerd’.

Week 21: Lezing 243A: In de mate waarin egobelangen nog steeds in jou bestaan – het kleine zelf dat geprezen wil worden, dat iets wil bewijzen – in die mate zul je diegenen die door hun toewijding, hun geven, hun verantwoordelijkheid, hun openheid voor hun kanaal misschien meer gezag gekregen hebben, als vijanden ervaren en zul je hen afkeuren, net zoals jullie als vijand ervaren en afgekeurd zullen worden door diegenen die minder dan jullie geven, die minder eerlijk aan de waarheid en de wil van God zijn toegewijd.

Week 22: Lezing 215: Er is maar één veilige en zekere weg om het gelukzalige nu punt, de ontdekking van de werkelijkheid in haar grenzeloze dimensies, te bereiken en dat is door de taak waarvoor je bent gekomen te vervullen. Alleen een pad als dit kan je daarbij helpen. Je moet leren door je pijn heen te gaan: de pijn van je illusie, van je schuld, van je onontwikkelde kant. Ten slotte is dat waar het allemaal om gaat.

Week 23: Lezing 159: Eén van de grote moeilijkheden in het leven van de mens is de onvermijdelijke neerwaartse curve in ieder groeiproces. Leven is groeien en groei is een doorlopende beweging die een fluctuerende lijn volgt. Iedere neergang schept een nieuwe hoogte; iedere hoogte moet een nieuwe neergang scheppen om daarna weer opwaarts te kunnen gaan.

Week 24: Lezing 187: In de mate dat pijn wordt vermeden, genegeerd, verworpen, onderdrukt, ertegen gerebelleerd wordt en op uiterlijke omstandigheden wordt geprojecteerd, kan plezier niet uitsluitend om het plezier verlangd worden maar alleen om pijn te vermijden. Op die manier is het onmogelijk om uit het rad van lijden en pijnlijk met tegenstellingen vechten te komen.

Week 25: Lezing 235: Er is een veel grotere veiligheid die komt als je de moed hebt om in het beste te geloven; niet als wensdenken, niet uit angst voor het kwade, maar vanuit de kracht dat er niets in je is wat je niet onder ogen kunt zien en doorheen kunt, dat er alleen maar licht is aan het eind van iedere donkere tunnel. Naarmate jullie dit steeds meer gaan doen, zullen jullie zien dat wat zich als een negatieve manifestatie laat aanzien de zegen is van het volgende niveau dat naar de oppervlakte drijft.

Week 26: Lezing 142: Angst voor geluk bevindt zich op een heel diep niveau van de menselijke psyche, ver beneden de gewone, neurotische, vervormde misvattingen en angsten die de mens in zijn onbewuste koestert. Angst voor geluk houdt rechtstreeks verband met angst om de uiterlijke vermogens van het ego los te laten. Aldus redenerend moet het verlangen naar geluk ook het verlangen zijn om van deze vermogens van het ego te worden verlost.

Week 27: Lezing 100: Innerlijke groei kan niet plotseling plaatsvinden. Eerst krijg je een glimp, een kortstondige ervaring van een nieuwe manier van voelen. Dan gaat het weer weg. Als je op zo’n moment niet ontmoedigd raakt en niet toegeeft aan het gevoel dat het allemaal zinloos is omdat je weer in je oude gedrag teruggevallen bent, maar in plaats daarvan volhoudt, zullen de perioden van gezonde, goede gevoelens zich steeds vaker voordoen en langer duren.

Week 28: Lezing 257: Kijk naar deze prachtige wereld met ogen die het geheel zien, die achter alles wat bestaat het werk van God begrijpen. Vul je hart met de frisse helende levenskracht die ontspringt aan de Bron die alles omvat wat ooit geschapen is en ooit geschapen zal worden. Deze Bron zetelt middenin je eigen kern, zelfs als je vanwege je verwarring en je tijdelijke lijden niet in staat bent je ermee te verbinden of de realiteit ervan te ervaren. Hij is er altijd.

Week 29: Lezing 234: Goddelijke liefde is als een onmetelijk weefsel van fijn gesponnen goud, dat het universum doordringt en iedereen en alles in heel de schepping omhult. Dit is een voortdurende staat van werkelijkheid, die in wezen altijd toegankelijk is. Het losgekoppelde denken ziet dit echter niet en plaatst zich als het ware buiten de genade. Maar het staat er niet werkelijk los van, dat lijkt alleen maar zo.

Week 30: Lezing 210: Als je in je bewustzijn ruimte kunt maken voor de uiterlijke overvloed als weerspiegeling van de universele overvloed, zul je deze scheppen en ervaren. Maar als je het wilt beleven omdat je armoede vreest, dan schep je ook een splitsing. De overvloed die je dan schept is niet gebouwd op werkelijkheid en is dus een zwak bouwsel dat weer verpletterd moet worden, zodat je dan jezelf arm kunt laten zijn en de illusie van armoede oplost.

Week 31: Lezing 116: Het is belangrijk te begrijpen dat dat wat tussen jou en je ware innerlijke zelf in staat niet alleen je fouten en misvattingen, je onjuiste beelden en misvormingen zijn – je lagere zelf – maar het opgelegde geweten. Dit opgelegde geweten schept heel veel verwarring en beneemt je vaak vrijheid en waarheid. Het is dit opgelegde geweten dat je ertoe brengt jezelf als mens te verwerpen.

Week 32: Lezing 214: Het is jullie wetenschappers bekend dat hele planetenstelsels exploderen, desintegreren en zich in een andere samenstelling vernieuwen. Hetzelfde geldt voor al het andere. Als deze explosies niet voortdurend in je eigen innerlijke stelsel zouden plaatsvinden, kon je jezelf niet vernieuwen. Wanneer je een stroom gevoelens voelt, exploderen de kleinste organismes en vormen zich opnieuw, zowel op fysiek als op psychisch niveau. Heel belangrijke veranderingen, crisissen en gebeurtenissen in je leven die tijdelijk traumatisch zijn, zijn zulke explosies en vernieuwingen.

Week 33: Lezing 215: Hoe meer je ziet dat alles wat je kunt ervaren slechts een klein onderdeel is van een groter en nog groter doorlopend plan – zoals de ene stap die je zet een deel is van de hele wandeling en de wandeling deel uitmaakt van een groter plan van je psyche – hoe meer jij je bewust bent van en verbonden bent met het gehele Al-bewustzijn. Daardoor ben je dichter bij gelukzaligheid.

Week 34: Lezing 139: Als je wat het leven je biedt ieder moment leert te waarderen, te appreciëren en te genieten, dan moet jij je tegelijkertijd bewust worden van het goede in jou, je kwaliteiten en eigenschappen. Dit zal je meer kracht geven om vicieuze cirkels en zelfgecreëerde negatieve houdingen te doorbreken.

Week 35: Lezing 32: Waar het begrip nog ontbreekt en waar je het goede van een specifieke situatie of gebeurtenis niet kunt zien, dat zou voor jou een indicatie moeten zijn dat een belangrijk stuk zelfkennis nog ontbreekt. Als dat niet ontbrak, zou je onmiddellijk het verband zien, waarin elke tegenslag precies een specifieke fout of onwetendheid of emotionele stroom zal weergeven die tegen de goddelijke wet ingaat.

Week 36: Lezing 223: Alleen de mens die volledig op zijn eigen Godbewustzijn gericht is en dus zijn leven in overeenstemming met zijn behoeften en verlangens schept, kan zijn omgeving inspireren en onderwijzen, of dat nu via onderwijs in de een of andere vorm gebeurt of louter als levensvoorbeeld door zijn opgewektheid, liefde en vermogen om het beste van zichzelf te zijn.

Week 37: Lezing 61: Als door je ontwikkeling je inzicht zich meer verdiept en je kracht en vermogen om lief te hebben zich echt ontvouwt – niet met geweld en dwang, maar in werkelijkheid – heeft dit een onvoorstelbaar effect op anderen en daarom op de wereld. Je verspreidt licht en waarheid door het onderzoeken van je eigen ziel. Je diepste zelf ontvouwt zich, bevrijdt zichzelf van al de lagen en maskers en zo ben je in staat het diepste zelf van anderen te beïnvloeden. Je dringt dwars door hun opgelegde lagen en maskers heen.

Week 38: Lezing 250: In werkelijkheid ben je al alles wat je ooit kunt verlangen te zijn. Je hebt de bewustzijnsstaat al die je beoogt te bereiken. Het is alleen zo dat maar een beperkt deel van je totale zelf functioneert op dit werkelijkheidsniveau van de wereld waarop je bent geboren. Het is jouw taak om geleidelijk die delen van je te bevrijden die op een ander werkelijkheidsniveau volledig aanwezig zijn maar in de materie moeten worden gebracht.

Week 39: Lezing 54: Gods wereld is bij alles wat jullie ondernemen. Wij zijn met al onze bescherming en leiding bij jullie. Toch zullen er perioden zijn waarin we jullie alleen laten, waarin we niet tussenbeide komen, want anders kunnen jullie niet leren. Een kind kan niet leren lopen tenzij het een paar keer gevallen en gestruikeld is. Hetzelfde geldt voor spirituele en emotionele groei.

Week 40: Lezing 154: Elke uiterlijke of ogenschijnlijk uiterlijke ervaring die de mens overkomt, is werkelijk zelf veroorzaakt. Het is een weerspiegeling van wat innerlijk al bestaat. Het zou niet van buitenaf op zijn weg komen, als het niet eerst al in zijn eigen bewustzijn aanwezig was.

Week 41: Lezing 177: Gelukzaligheid is de natuurlijke staat van een geïntegreerd persoon die in harmonie is met zichzelf en het universum. Het is een toestand van lichamelijke en geestelijke gelukzaligheid die tot in ieder deel van lichaam en ziel, van het innerlijke en uiterlijke wezen ervaren wordt, waarbij alle zintuigen en vermogens levendig, ontwaakt en gevoelsrijk zijn.

Week 42: Lezing 45: Iedere kleine en schijnbaar onbeduidende reactie bevat een of ander verlangen. Denk maar aan een willekeurig onbelangrijk voorval uit je dagelijks leven waardoor jij je ontevreden, kwaad of geïrriteerd, of juist blij en optimistisch voelt. Achter elk van deze reacties gaat een verlangen schuil. En als je erachter wilt komen wie je bent, moet je eerst vaststellen welke verlangens achter je dagelijkse reacties schuilgaan.

Week 43: Lezing 189: Het is een volstrekt andere situatie of jij je met de lelijke trekken hebt vereenzelvigd of dat je ze identificeert. Op het moment dat je ze identificeert, houd je op met ze geïdentificeerd te zijn. Vandaar dat het zo bevrijdend is het slechtste in je persoonlijkheid te erkennen, nadat je met de altijd aanwezige weerstand tegen die erkenning hebt gestreden.

Week 44: Lezing 226: Je kunt nu God in je, die je kunt zijn op het moment waarop je voor dat goddelijke kiest: in een staat van zelfliefde zijn op de meest goddelijke en gezonde manier, zonder een spoortje zelfgenoegzaamheid of zonder de waarheid van je lagere zelf te ontkennen. Je kunt respect, liefde en mededogen hebben voor je prachtige strijd, voor je prachtige eerlijkheid, zelfs al zie je de nog steeds bestaande oneerlijkheid, lafheid en al die andere schaduwzijden van het lagere zelf, zonder ooit te vergeten wie je werkelijk bent.

Week 45: Lezing 238: Alleen de blijmoedigen kunnen geluk brengen, alleen zij die in waarheid zijn kunnen waarheid brengen, alleen zij die liefhebben en zich geliefd voelen kunnen liefde geven. Zorg dat je dit iedere dag en ieder uur van je leven ondervindt.

Week 46: Lezing 194: Als je werkelijk gelooft dat je kunt veranderen en negativiteit, destructiviteit, wanhoop, ongeluk en armoede kunt ontgroeien, dat het universum in alle opzichten uitbundig geluk is en dat je deze waarheid kunt ervaren, dan zul je dit ook ervaren. Dit geloof moet ook je bereidheid inhouden om je eigen belemmeringen uit de weg te ruimen. Als jij je hier eerlijk toe verbindt, zul jij je steeds vrijer voelen te geloven dat het mogelijk is de overvloed van het universum te ervaren.

Week 47: Lezing 130: De zielstoestand van onbevreesdheid voor het negatieve brengt de overtuiging voort dat niets negatiefs ooit noodzakelijk is en dat geluk, ontplooiing en dynamisch leven je bestemming is. En waar die overtuiging bestaat moeten de uiterlijke factoren volgen.

Week 48: Lezing 179: Je verbinding met het leven ligt in het te vertrouwen en het uitbouwen van dit vertrouwen; in het besef dat het onbegrensd is en dat het precies volgens je verwachting, houding en opvatting schept. Als je deze waarheid telkens ervaart, hoe krachtiger deze overtuiging wordt en hoe sterker je vertrouwen, ontspanning, positiviteit, creativiteit en gulheid wordt.

Week 49: Lezing 197: Het menselijk bewustzijn bevindt zich in een staat van ontwikkeling waarin zowel het zuivere en het misvormde, het goede en het kwade, God en de duivel bestaan. Het is de taak van ieder menselijk wezen op de lange weg van de evolutie – leven na leven – (en werkelijk, het vraagt duizenden levens, geen honderden) zijn ziel te zuiveren en het kwaad te overwinnen.

Week 50: Lezing 194: Je kunt mediteren om werkelijk je diepste angsten te ontmoeten en ermee om te gaan. Je kunt innerlijke leiding, verlichting, kracht en moed vragen. Want de mens hoeft niet in angst te leven. Maar de angsten verdwijnen alleen wanneer je er doorheen gaat en ze als spoken ontmaskert.

Week 51: Lezing 61: De komst van Jezus Christus is genade. Eén Wezen heeft een enorme taak en een groot lijden op zich genomen, wat Hij niet hóefde te verdragen om de deuren te openen, om de weg te laten zien, om de ontwikkeling voor allen te versnellen, door een daad van uitzonderlijke liefde, waarvan de wereld daarvoor of daarna nooit meer getuige is geweest.

Week 52: Lezing 19: Probeer er deze dagen ter ere van de Verlosser Jezus Christus aan te denken dat hij jou persoonlijk gered heeft, dat je zonder Hem niet de duisternis zou kunnen doordringen die jou nog steeds van je doel gescheiden houdt. Probeer een beetje persoonlijke dankbaarheid te ontwikkelen, want Hij verdient het.