Onze Vader

Het Onze Vader

Onze Vader

universeel Vader/Moeder bewustzijn help mij om verstandelijk en vooral emotioneel te begrijpen dat ieder mens zonder uitzondering een welkom, waardevol en geliefd kind van U is en dat we één zijn aangezien ieder mens een cel van de entiteit mensheid is

Die in de hemel zijt

help mij de waarheid te zien dat ik in werkelijkheid uw nederige dienaar ben omdat ik vrijwillig voor de taak heb gekozen de hemel (de Goddelijke volmaaktheid) in mezelf en in ieder ander mens te zoeken en te vinden

Uw naam worde geheiligd

help mij Uw naam te heiligen door de spirituele wetten te leren kennen en zachtmoedig waar te nemen hoe ik deze wetten schend zodat ik wakker word uit de halfslaap 

Uw koninkrijk kome

help mij te beseffen dat Uw koninkrijk in mij wordt geschapen door mijn eigen onbewuste processen, hun wetmatigheid en hun werking te begrijpen waardoor ik constructieve keuzes op basis van de spirituele wetten kan maken

Uw wil geschiede

en volgens Uw wil te leven door ontspannen en geduldig deze weg naar mentale en emotionele volwassenheid te volgen

Zowel in de hemel alsook op aarde

zodat het licht van de Goddelijke volmaaktheid in mijn geestelijk en aardse leven kan doordringen en ik voor Uw koninkrijk in mijn medemensen kan werken

Geef ons heden ons dagelijks brood

God, Christus geef mij leiding; als eerste voor mijn geestelijke voeding en ook voor mijn aardse brood

En vergeef ons onze schuld

en geef mij moed en kracht om gezond berouw te hebben over mijn ware schuld van liefdeloosheid; vergeef mij en bevrijd mij van deze schuld en sterk mijn wil om mezelf te leren kennen en liefdevol te veranderen

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

en geef mij moed en kracht om de pijn van liefdeloosheid die ik anderen heb aangedaan en de pijn die mij is aangedaan tot één pijn te laten versmelten, zodat ik mezelf vergeef zoals ik anderen vergeef, waardoor ik angst, haat, wantrouwen en afgescheidenheid loslaat en liefde, waarheid en eenheid in mij toelaat

En leidt ons in de verzoeking

en geef mij leiding, kracht en inzicht om de fouten van mijn lagere zelf onder ogen te zien en te overwinnen waardoor ik geleidelijk aan op alle niveaus volwassen kan worden

En verlos ons van het kwade

en geef mij hulp, moed en kracht de verzoeking meester te worden en mezelf van het kwade te verlossen zodat ik gelukkig word en daardoor anderen gelukkig kan maken

Want van u is het koninkrijk

want Uw koninkrijk dat U toebehoort en niemand anders is in mezelf

En de kracht

en alleen Uw kracht zuivert, maakt vrij en werpt licht op de waarheid; geeft mij het vermogen om lief te hebben, om echt te begrijpen, om gelukkig te zijn en tilt mij uit alle duisternis en onvolmaaktheid die mij gedurende vele levens belast heeft – en brengt:

En de heerlijkheid

die ik alleen zo kan verkrijgen

In eeuwigheid

Amen