Eenzaamheid

Aquarius workshop

Emotionele eenzaamheid begrijpen

Je hebt geleerd jezelf voor elkaar open te stellen. Je bent heel wat schaamte en weerstand kwijtgeraakt als het gaat om jezelf aan elkaar bloot te geven. En als gevolg daarvan begint de eenzaamheid, waar jullie allemaal onder gebukt gingen, te verdwijnen, soms met reuzenschreden. Want je weet nu dat je eenzaamheid nooit kan worden opgeheven door de liefde van iemand anders, zolang jij je blijft verschuilen achter je schaamte en afzondering, zolang jij je anders voordoet dan je bent.
Uit padwerk lezing 222: Transformatie van het lagere zelf

Ook al hebben we nog zo’n druk sociaal leven, allerlei hobby’s en activiteiten, op emotioneel niveau kunnen we ons soms erg eenzaam voelen. Wat is de reden van deze eenzaamheid? In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid samen de oorzaak van onze eenzaamheid onderzoeken.

1. Op onbewust niveau is er oude kindpijn die we onze ouders/opvoeders kwalijk nemen en die we hen nog niet hebben vergeven. Deze onverwerkte pijn projecteren we op andere mensen, op vervangende ouders, en we stellen hen verantwoordelijk. Verbeten eisen we dat zij al onze pijnlijke ervaringen weer goedmaken en ons de liefde en aandacht geven die we tekort zijn gekomen. Onze blindheid en onze dwingende houding verhinderen echt contact en communicatie en dat veroorzaakt eenzaamheid.
Je reageert niet op de persoon zelf, op de situatie zoals die is, maar op denkbeeldige personen en situaties, op je ouders. Dus leef je niet in de werkelijkheid. Je reageert niet op de werkelijkheid, maar op een fata morgana en helemaal niet op de persoon die je voor je hebt. Wat er uit je komt, is gericht op wat je denkt dat bestaat en niet op wat echt bestaat. Zo kun je de werkelijkheid van de ander niet bereiken. Als die ander net zo reageert – en meestal is dat zo -– ga je aan elkaar voorbij; mensen gaan voortdurend langs elkaar heen zonder elkaar te bereiken. De uitingen en energiestromen van mensen doorkruisen elkaar en gaan langs elkaar heen, en dat is voor een deel de reden voor de overheersende eenzaamheid van de mens, voor zijn moeite om te communiceren.(Uit padwerk lezing 118)

2. Oprecht berouw spoort ons aan tot zelfontwikkeling, maar schaamte voor menselijke onvolmaaktheid is destructief en weerhoudt ons ervan actief aan onszelf te werken. De padwerklezingen noemen dit valse schaamte, een soort schuldcomplex, omdat deze houding niet respectvol en liefdevol is en we onszelf niet nederig accepteren zoals we zijn. Die onechte schaamte zorgt ervoor dat we ons achter een masker verbergen, waardoor we ons van andere mensen isoleren en eenzaamheid voelen.
Schaamte brengt je ertoe een muur van geheimhouding op te trekken, waarachter je wel eenzaam moet zijn. Deze eenzaamheid kun je ontkennen of rationaliseren – dat wil zeggen, anderen of omstandigheden er de schuld van geven. In werkelijkheid is het jouw eigen wens om jezelf af te zonderen en je te verbergen voor jezelf en anderen. Diep in je hart ben je bang dat je anders bent dan anderen, dat je slechter bent, en dit is een schaamte die je niet kunt laten zien.(…)
Deze eenzaamheid kun je alleen uit de weg ruimen door de trots van je schaamte te overwinnen. (Uit padwerk lezing 145)

3. Ergens in ons leeft de krachtige wil om negatief en destructief te zijn. Op een subtiele manier zijn we niet bereid om lief te hebben of creëren we afscheiding door aan rancune vast te houden en anderen te straffen met ons lijden. Verstandelijk weten we dat we van mensen horen te houden, maar emotioneel voelen we door onze misvattingen angst en weerstand het ego los te laten en ons hart te openen en dat veroorzaakt eenzaamheid.
Je destructieve projecties en je verwijten aan het adres van anderen slorpen alle energie op die je nodig hebt om liefde te geven en te willen ontvangen én om naar je zelf te kijken en te ontdekken wat er aan schort. Als je aan jezelf vraagt waarom je niet wilt liefhebben en je geeft daarop een vastomlijnd en eerlijk antwoord, dan weet je tenminste waarom je vermogen om lief te hebben niet functioneert. En dan zul je echt gaan begrijpen waarom jij je eenzaam voelt en niet langer denken dat het lot je de een of andere hak zet.(Uit padwerk lezing 161)
 

4. Een kind heeft de legitieme behoefte aan liefde om te overleven en als die behoefte niet vervuld wordt, dan lijdt het kind. We geloven dat die pijn alleen overgaat als we alles krijgen wat we gemist hebben, maar als volwassene vinden we alleen vervulling als we alles in onszelf zoeken i.p.v. buiten onszelf. Als volwassene op een verbolgen manier liefde en aandacht eisen is dus een schijnbehoefte en wordt door de ontkenning van onze kindpijn in stand gehouden. Deze schijnbehoeften ontstaan omdat we geen contact met de innerlijke rijkdom van het ware zelf hebben en de echte behoeften om liefde te geven en te ontvangen ontkennen. Het wrokkig vasthouden aan willen krijgen en aan liefdeloosheid creëert de ondraaglijke pijn van nu en veroorzaakt eenzaamheid.
Pas wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor je gevoelens, de bronnen in jezelf aanboort en je liefdevolle gevoelens vrijelijk laat stromen, wordt de vervulling vanzelf werkelijkheid. Het omgekeerde geldt ook: hoe meer jij je vastklampt aan de eis dat anderen je vervulling moeten geven, hoe groter je eenzaamheid en hoe meer je echte behoeften in het heden onvervuld blijven. Daarmee houd je de oude wonden van je jeugd in stand.(Uit padwerk lezing 192)

Meditatie emotionele eenzaamheid begrijpen

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Kijk samen met je ware zelf met mededogen naar eenzame onvolwassen aspecten

Voel zachtmoedig hoe die onvolwassen aspecten zich door schaamte achter een masker verbergen

Voel met mildheid de onverwerkte pijn en boosheid van het innerlijke kind en de dwingende eisen naar de buitenwereld

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind wrokkig wil krijgen en weigert te geven

Vraag hulp aan het ware zelf om de trots van je schaamte te overwinnen

Vraag kracht aan het ware zelf om verantwoordelijkheid voor je gevoelens te nemen

Vraag moed aan het ware zelf om door de pijn uit je jeugd heen te gaan en je ouders te vergeven

Open jezelf voor het advies wat je van Jezus Christus zult ontvangen over welke emoties je ontkent

Visualiseer jezelf als iemand die liefdevolle gevoelens vrijelijk laat stromen en zichzelf daardoor vervuld voelt

En kom nu in je eigen tempo terug