Je taak op aarde

Aquarius workshop 

Je taak op aarde

Vanuit spiritueel oogpunt, vanuit ons gezichtspunt, heeft één mens die door dit padwerk innerlijke waarheid verkrijgt een oneindig grotere invloed op de hele kosmische ontwikkeling dan miljoenen mensen die in dwaling leven!
Uit padwerklezing 99: Vervormde indruk van ouders, oorzaak en remedie

Volgens de Gids ‘begon’ de schepping met een goddelijke vonk die een immens vacuüm van duisternis en leegte met licht en vibrerend energie/bewustzijn doordringt. Tijdens dit uitbreidings­proces zijn ontelbare fragmenten hun goddelijke oorsprong vergeten en in anti­goddelijke materie veranderd. Op aarde wordt door ieder mens een grote en belangrijke taak in de evolutie vervuld door deze vervormde aspecten te zuiveren, samen te voegen en te integreren. Deze gekozen taak geeft ieder mens een grote waardig­heid die veel belangrijker is dat het tijdelijke lijden als gevolg van de zelf­vervreemding. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid de vier fasen van het zuiverings­proces en de weg terug naar gelukzaligheid onderzoeken.

De vier fasen van innerlijke groei
Innerlijke groei betekent niets anders dan het naar buiten brengen van de volmaaktheid die we in wezen al zijn. Het een­heidsniveau van bewustzijn dat we willen bereiken, zit al in ons. Het is onze taak om geleidelijk de volmaakte aspecten te bevrijden die op het absolute werkelijkheids­niveau volledig aanwezig zijn, maar in dit materiële dualistische bewustzijnsniveau moeten wor­den binnen gevoerd.
De laagste fase in het menselijk bewustzijn is het automatisme. In die fase reageert de mens vanuit
zijn automatische reflexen, dat zijn emotionele reacties gebaseerd op diep ingeprente verkeerde conclusies en generalisaties. (…) De volgende fase op deze evolutieladder is bewustzijn.(…) Nadat je een bepaalde graad van bewustzijn hebt verworven en erin gelijke mate een eind is gekomen aan je blinde reflexen, volgt de fase van begrip.(…) De hoogste fase op deze specifieke ladder is weten.(Uit padwerklezing 127)

Meester over je leven zijn
In ieder mens leeft het zielsverlangen naar de bewustzijnsstaat waar alles één is en waar geluk, vrijheid, vervulling en meesterschap bestaat. Dit vage zielsverlangen wordt verkeerd opgevat en wanhopig probeert de mens, aangestuurd door het ego, op het dualis­tische niveau naar vrijheid en meester­schap te streven. We proberen eenheid te bereiken met perfectionistische normen, met speciaal in plaats van men­selijk te zijn. Alleen als we onze menselijke onvolmaakt­heid nederig aan­vaarden en verge­ven, kunnen we een­heid en meesterschap vinden.
De enige manier waarop je werkelijk die staat van in eenheid leven kunt ingaan, waarin je werkelijk meester kunt zijn, is door niet meer te hoeven triomferen, te winnen, afgescheiden te zijn,  speciaal te zijn, gelijk te hebben, het op jouw manier te hebben, door de noodzakelijkheid van alle situaties wat die ook zijn te vinden en te ontdekken of je die nu goed of slecht, juist of verkeerd acht. (Uit padwerklezing 143)
 

Gelukzaligheid is wie je werkelijk bent
Je kunt een beslissende stap in je groei maken door te onderzoeken waar je enerzijds te serieus, zwaar en opzettelijk kunstmatig intens bent terwijl je anderzijds ongeconcen­treerd bent, tegen­strijdige motieven hebt en jezelf misleidt door oneerlijk en niet integer te zijn. Waar wil je meer van het leven krijgen, dan je bereid bent te geven? Welke misvat­tingen liggen hieraan ten grondslag? De bereidheid ieder moment naar de waarheid te verlangen, maakt de weg vrij naar gelukzaligheid.
Het hele universum is zo opgebouwd dat ieder geschapen individu in een voortdurende staat van gelukzaligheid kan zijn. Ieder geschapen individu is op zo’n manier gemaakt dat dit
niet alleen een theoretische mogelijkheid is, maar het is de natuurlijke staat van Zijn van de mens. Het is de natuurwet. Als een individu niet in een staat van gelukzaligheid leeft, is dat een onnatuurlijke verstoorde toestand. Het is uitermate belangrijk voor jullie, dat je dit feit echt begrijpt en aanvoelt. (Uit padwerklezing 150)

Meditatie je taak op aarde

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Kijk samen met je ware zelf met mededogen naar onvolwassen aspecten

Welk onvolwassen aspect kun je niet van jezelf aanvaarden?

Voel hoe je dit onvolwassen aspect afwijst en ertegen vecht

Kies nu voor een constructieve houding en geef dit aspect al jouw liefde

Vraag je ware zelf wat de oorspronkelijke positieve kracht van dit vervormde aspect is

Vraag hulp aan het ware zelf om die oorspronkelijke positieve kracht te voelen

Open jezelf voor het advies wat je nu van Jezus Christus zult ontvangen

Visualiseer jezelf als iemand die zichzelf volledig aanvaardt en die daardoor een lichtbron is voor haar omgeving

En kom nu in je eigen tempo terug