Geweten

Aquarius workshop

Bewust worden van twee soorten geweten

Goddelijk geweten weet dat je nog niet volmaakt kunt zijn
en wil je stap voor stap tonen hoe je stukje bij beetje die volmaaktheid kunt bereiken
door jezelf te accepteren zoals je nu bent zonder schuld en angst.
Het dwangmatige geweten weet niets van dat soort dingen. Het wil nu al volmaakt zijn.
Uit padwerk lezing 50: De vicieuze cirkel

Een belangrijke stap in onze zelfontwikkeling is het onderscheid tussen twee soorten geweten te kunnen maken. Er bestaat een goddelijk geweten van het ware, hogere zelf en een opgelegd dwangmatig geweten* van het geïdealiseerde zelfbeeld. Zolang we de verbinding met het ware zelf nog niet hersteld hebben, klampen we ons – uit angst voor het lagere zelf – aan de dwingende stroming van dit opgelegd geweten vast. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen de verschillen tussen deze twee soorten geweten onderzoeken.

De eisen van het dwangmatige geweten
De stem van het dwangmatige geweten zegt ons dat we geen geluk maar straf verdienen, omdat we schuldig zijn. Het heeft buitensporige verwachtingen en dwingt tot onmogelijke prestaties, zodat we onecht gedrag gaan vertonen. Het eist onmiddellijke volmaaktheid en haat iedere tekortkoming van zichzelf en anderen. Het zuivere geweten van het ware zelf begeleidt en inspireert ons. Wanneer we naar deze stem luisteren, dan leven we in vrede en in harmonie.
Slechts heel weinig mensen kunnen te allen tijde en bewust tot de stem van het goddelijke geweten doordringen. Zij worden voortdurend opgedreven door de slavendrijver van hun dwangmatige geweten. Het dwangmatige, tweede geweten stelt eisen aan je die onmogelijk te vervullen zijn. En iedere keer dat je er niet in slaagt naar deze normen te leven, voel jij je buitengewoon ontmoedigd.(Padwerk lezing 50)

Je emotionele reacties waarnemen
Als de stem van het opgelegd geweten spreekt, voelen we ons gespannen, destructief, hopeloos, boos en ongeduldig. Dwingend eisen we dat alles op onze manier moet gebeuren. We voelen ons schuldig, angstig en bezorgd over onze negatieve, kinderlijke neigingen. Echter, als de stem van het ware zelf spreekt, ervaren we deze negatieve gevoelens niet, maar accepteren we onze onvolwassen neigingen zonder ons gedeprimeerd te voelen. We verlangen ernaar om ons volwassen te gedragen door verantwoordelijkheid te nemen.
Je hebt het geweten van het hogere zelf en er is een kunstmatig geconstrueerd, opgelegd geweten dat stamt uit het geïdealiseerde zelf. Het moraliseren maakt deel uit van dit laatstgenoemde geweten. Altijd wanneer je niet volgens de supermaatstaven leeft die je jezelf oplegt, kan het lijken of de stem van je geweten spreekt. De enige manier waarop je onderscheid tussen deze twee kunt maken, is door het soort gevoelens dat ze bij je oproepen waar te nemen. Er is een heel duidelijk verschil tussen hoe je het een ervaart en het ander.(Padwerk lezing 91)

Je innerlijk conflict begrijpen
Onbewust is er constant een pijnlijk gevecht gaande tussen het opgelegd geweten en het lagere zelf, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Onze persoonlijkheidsproblemen zijn uit pijn en frustraties in de kindertijd ontstaan. Juist in die probleemgebieden onderdrukt en verbergt het opgelegd geweten zowel het lagere zelf als het ware zelf. Door inzicht te krijgen in de normen en verwachtingen van onze ouders wiens genegenheid we wanhopig verlang(d)en, zullen we de oorsprong van dit innerlijk conflict begrijpen.
Je kunt onmogelijk je opgelegd geweten in zijn volle betekenis herkennen als je het niet ziet in relatie tot de houding die je nu hebt en toen had tegenover je ouders, hun houding tegenover jou, de specifieke gevoelens, de omstandigheden en dat samen met de daaruit voortvloeiende beelden, gedragspatronen en verdedigingsmechanismen die je hebt ontwikkeld. Alleen door dit hele beeld te zien zal het gevecht tussen je opgelegd geweten en je feitelijk en denkbeeldig lagere zelf nieuwe betekenis voor je krijgen en je het inzicht geven dat je nodig hebt om dit gevecht tot een oplossing te brengen. (Padwerk lezing 116)

*zie hoofdstuk 10.1. en 22.8. van het boek “Vrede vinden in jezelf, een ontwikkelingsweg tot Aquariusmens”.