Schoonheid

Aquarius workshop

Je innerlijke schoonheid ervaren

English YouTube video Aquarius workshop Experience your inner beauty: https://youtu.be/EptNDnXv7dg

“Wanneer je eenmaal contact maakt met je innerlijke wijsheid, schoonheid en vreugde, en wanneer je die de kans geeft zich te ontplooien, dan zullen ze toenemen en zichzelf als het ware vermenigvuldigen.”
Uit padwerk lezing 183: De spirituele betekenis van een crisis

Om te voelen dat schoonheid onze essentie is, dienen we met behulp van reeds gezuiverde aspecten steeds meer energie in ons ontwikkelingsproces te investeren, zodat de tijdelijk vervormde schoonheid en liefde in hun oorspronkelijke staat worden hersteld. Zo ontstaat er een bewustzijnsverruiming, die onze innerlijke schoonheid naar buiten laat komen en waardoor onze houding evenwicht en schoonheid zal uitstralen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen de stappen onderzoeken om onze innerlijke schoonheid werkelijk te voelen.

Het ergste onder ogen zien

Juist door de ergste vervormingen van liefde en schoonheid onder ogen te zien en te erkennen, zullen we onze werkelijke waarde vinden en het spirituele zelf bevrijden. We dienen te stoppen met onszelf omlaag te halen en te beseffen dat onze schaduw niet de uiteindelijke waarheid is. In plaats van onszelf òf af te wijzen òf te idealiseren, dienen we ons van de onvolwassen en volwassen aspecten bewust te worden, opdat we een realistisch beeld van onszelf, van anderen en van het leven krijgen.
Als je niet langer de lelijkheid in jezelf ontkent hoef je ook niet langer de schoonheid in jezelf te negeren. Er is in ieder van jullie zoveel schoonheid die al vrij en zichtbaar is; schoonheid die je totaal negeert, ontkent, niet waarneemt en ervaart. En ik bedoel niet de schoonheid, die als zodanig nog ontwikkeld moet worden, ik bedoel de schoonheid die al verwerkelijkt is. (Uit padwerk lezing 184)

Je denkrichting beïnvloeden

Iedere gedachte is een scheppende energievorm die golven en stralen uitzendt en voelbare gevolgen heeft. Gedachten overkomen ons niet. We zijn de baas over onze gedachten, want bewust of onbewust kiezen we voor bepaalde gedachten. Onze aangeleerde denkpatronen lijken ons gevangen te houden, maar we hebben het vermogen om destructieve gedachten om te buigen in constructieve gedachten. En we kunnen ervoor kiezen om gedachten op onze schoonheid te richten en vertrouwen in de goedheid van het leven en de goedheid van onszelf te hebben.
Het is jouw keuze – de keuze van de weg waarlangs jij je denken richt. Stuur jij je denken in de richting van een afgrijselijke uitzichtloosheid en het jezelf in de weg staan omdat je onvolmaakt bent of stuur jij je denken in de richting van de erkenning van je goddelijke aard, ook al zijn er onvolmaakte kanten in je? Het zijn alleen maar bepaalde kanten. Besef je schoonheid. Besef je eeuwige grootheid. Je bent God. (Uit padwerk lezing 213A)

De verbinding met je ware zelf herstellen

Het leven roept ons om de verbinding met de liefdeskracht en schoonheid van het ware zelf te herstellen. Iedere negatieve emotie is gestolde liefdeskracht. De gestagneerde liefdeskracht weer laten stromen is een pijnlijk proces, vergelijkbaar met de pijn van de bloedstroom op gang brengen in een afgekneld lichaamsdeel. Wanneer we dit pad gaan om door de lagen van negatieve emoties het ware zelf te vinden en ons ermee te identificeren, dan ontdekken we de oneindige liefde en schoonheid van onszelf, van anderen en van het universum.
Van binnen, diep in je kern, bevindt zich een oneindige essentie. Deze essentie is eeuwig leven, eeuwige werkelijkheid, eeuwige schoonheid, onbegrensde wijsheid en liefde, maar je uiterlijke bewustzijn heeft daar geen weet van. Hoewel het met de essentie verbonden
is, negeert je uiterlijke bewustzijn dit feit en lijkt het er los van te staan. Je lijkt een geïsoleerd ‘stukje bewustzijn’ en daarom lijkt het leven zo angstwekkend. Je uiterlijke bewustzijn tast dus blindelings rond. Het moet zijn weg terug zoeken naar zijn verbinding met het totale zelf. (Uit padwerk lezing 216)

Meditatie je innerlijke schoonheid ervaren

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor het innerlijke kind dat onzeker is en twijfelt of het wel goed genoeg is

Voel met compassie hoe bang het kind is voor de onvolmaaktheid van zichzelf en hoe het zichzelf haat en wantrouwt

Neem dit innerlijke kind liefdevol waar, omhels het, zorg ervoor en zeg dat je ervan houdt

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind altijd naar jouw liefde, zorg en koestering heeft gesnakt

Voel hoe jouw liefdevolle zorg je helemaal ontspant en innerlijke vrede creëert

Door de zelfaanvaarding komt er ruimte om de schoonheid van je volwassen aspecten te zien

Neem liefdevol je talenten en kwaliteiten waar en zie hoe mooi je innerlijk bent

Vanuit de onstoffelijke wereld wordt jou een symbool aangereikt wat je aan je innerlijke schoonheid helpt herinneren

En kom nu in je eigen tempo terug