Gelukkig

Aquarius workshop

De waarheid over gelukkig zijn

English Aquarius workshop The truth about being happy: https://youtu.be/Hyfv4G9SKug

“Het hele universum is zo opgebouwd dat ieder geschapen individu in een voortdurende staat van geluk kan zijn. Dat is niet alleen een theoretische mogelijkheid, het is de natuurlijke staat van zijn van de mens. Dat is de natuurwet. Als een individu niet in een staat van geluk leeft, is dat een onnatuurlijke, verstoorde toestand.”
Citaat uit padwerk lezing 150: Liefde voor jezelf, voorwaarde voor universeel geluk

Gelukkig zijn is ons geboorterecht en ieder mens verlangt naar geluk. De werkelijk gezonde ziel heeft de innerlijke wil om gelukkig te zijn en geeft zichzelf de ruimte om plezier te hebben. In de mate waarin we moedig onze taak op dit pad vervullen, onszelf worden en van onszelf houden, zijn we gelukkig. Helaas hebben we misvattingen over geluk, ontbreekt de wil en de moed om gelukkig te zijn en hebben we er zelfs angst voor. We geloven dat gelukkig zijn egoïstisch is, dat wijzelf en anderen eerst volmaakt moeten zijn, dat geluk alleen in de toekomst ligt, dat een autoriteit ons toestemming moet geven, dat het van de buitenwereld afhankelijk is en we vinden dat we te schuldig zijn om geluk te verdienen. Als we de spirituele wetten naleven, trouw aan onszelf zijn en het beste van onszelf aan deze ontwikkelingweg tot Aquariusmens geven, dan zullen we zelfrespect en geluk ervaren. Hoe meer zelf­respect we hebben, des te minder we naar respect, goedkeuring, genegenheid en liefde van anderen smachten. Als gevolg van zelf­respect verdwijnt de behoefte ons overdreven afhankelijk op te stellen òf om een onechte onaf­hankelijkheid te demonstreren omdat we onze afhankelijk­heid ontkennen en ertegen rebelleren. De wetenschap dat zelfrespect veel belangrijker is dan wat iemand anders ons ooit kan geven, is een grote stap naar geluk, evenwicht en harmonie. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen de waarheid over gelukkig zijn onderzoeken.

1e thema: Alleenheerschappij loslaten

Het innerlijke kind in ieder mens heeft een primitief beeld van geluk en dat is een verlangen naar alleenheerschappij en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Omdat dit niet lukt, verbergen we dit verlangen en streven we naar volmaaktheid om alsnog de goedkeuring te krijgen en zo gelukkig te worden. Dan ontstaat er een dubbele frustratie: 1. Het verlangen naar alleenheerschappij om gelukkig te zijn lukt niet en 2. Het verlangen om volmaakt te zijn lukt evenmin. We worden uitgenodigd het onvolwassen idee van geluk, n.l. in alles onze zin krijgen, los te laten.

“Het verkeerde idee over gelukkig zijn is: ‘Ik kan alleen gelukkig zijn als alles gaat zoals ik het wil’. Het volwassen idee over geluk in haar hoogste vorm van ontplooiing is: ‘Ik ben onafhankelijk van uiterlijke omstandigheden, ongeacht welke die zijn. Ik kan onder welke omstandigheden dan ook gelukkig zijn omdat zelfs ongunstige omstandigheden of onprettige gebeurtenissen een doel hebben en mij zoveel dichter bij volledige vrijheid en oneindig geluk brengen’. Zo kunnen zelfs moeilijke tijden je gelukkig maken.” (Citaat uit Padwerk lezing 58)

2e thema: Van jezelf houden

Zolang we nog van onszelf vervreemd zijn, houden we niet van onszelf omdat we ontrouw aan onszelf zijn in de hoop op goedkeuring van anderen. Ook hebben we vaak om de verkeerde reden een hekel aan onszelf en kwellen we onszelf met ongezonde schuld en overdreven perfectionisme, omdat we ons egoïsme niet willen erkennen. Echter, als we het hier en nu volledig onder ogen zien en er niet voor weglopen, zullen we blijdschap, vrede, evenwicht en geluk vinden.

“De staat die de mens bewust of onbewust zoekt, hangt direct af van zijn liefde voor zichzelf en zijn gevoel van eigenwaarde. De verhouding is altijd hetzelfde: in de mate waarin je in staat bent van jezelf te houden, in diezelfde mate is er geluk. Door gebrek aan liefde voor zichzelf kan de geest zijn natuurlijke staat niet ervaren. Het veroorzaakt een vervreemding van de universele krachten en trekt een scherm op, een waas, dat voorkomt dat het individu deel wordt van de kosmische krachten die gelukzaligheid zijn.” (Citaat uit Padwerk lezing 150)

3e thema: Je goddelijke kracht activeren

Hoe meer we de bereidheid hebben door ons ontwikkelingsproces te groeien en in waarheid te zijn, hoe meer geluk we zullen ervaren. Ongelukkig zijn vraagt minder kracht van ons dan gelukkig zijn, want dat laatste vraagt een grote krachtsinspanning van ons. Zonder de hulp en leiding van onze innerlijke, goddelijke krachten kunnen we die krachtsinspanning niet opbrengen. We dienen dus niet alleen in tijden van ongeluk, maar ook als we gelukkig zijn ons op de universele krachten af te stemmen.

“Je kunt niet groeien en je aangeboren vermogens benutten tenzij je in een vreugdevolle toestand verkeert. Groei en geluk gaan samen zoals stagnatie en frustratie samengaan. Groei is een proces dat zichzelf in stand houdt en het mannelijke en het vrouwelijke principe in volmaakte harmonie in zich verenigt. Als geluk – en vandaar groei – gevreesd worden, moet er ook angst voor verandering zijn, evenals angst voor de eigen aangeboren krachten van de mens.” (Citaat uit Padwerk lezing 170)