N2019

Nederlandse Padwerk citaten 2019

Week 1: Lezing 240: Laat jullie bewustzijn zich op de goddelijke wil afstemmen om jezelf lief te hebben zonder aan al je neigingen toe te geven, zonder je lager zelf te vergoelijken maar het te zien zoals het is, en je wonderschoon proces, je incarnatie, alles om je heen lief te hebben, zelfs dat wat op de een of andere manier een inbreuk op je lijkt te maken. Herken de les die erin besloten ligt en ga ervan houden.

Week 2: Lezing 162: Je vecht tegen de vervulling van je ware zelf alsof dat het vreselijkste lot van de wereld zou zijn. Als de illusie over de scheiding tussen je ware zelf en je huidige bewustzijn, of de scheiding tussen jou en het universum, niet zou bestaan, zou er een direct ontwaken plaatsvinden, een ‘klik’ als het ware, en je zou weten wie je bent en wat het leven is.

Week 3: Lezing 175: Jullie zien nog steeds de enorme betekenis van wat je met je bewustzijn schept over het hoofd. En daarmee geen verbinding hebben, veroorzaakt het echte en het ergste lijden. Geen lijden is zo hevig als wanneer je niet weet dat wat je ervaart door jezelf is gecreëerd.

Week 4: Lezing 159: Emotioneel wakker worden, is wereldschokkend. Het is alsof je een last van overbodige ketenen afgooit en de fantastische vrijheid ontdekt van de wereld, van groei, van Zijn, van uitreiken en het leven ervaren. Dan staat niets je meer in de weg om alsmaar te groeien in meer daadkracht, in integriteit, in liefde en wijsheid, in scheppingskracht, in dingen waarnemen zoals ze ècht zijn, in het vermogen het opperste genot te ervaren.

Week 5: Lezing 258: Visualiseer dat je ware wezen, dat altijd in waarheid is, dat lijdende deel van jou waarneemt, het deel dat in een lagere wereld gepropt is waarin je soms lijkt te stikken. Je ware wezen dat zonder een spoortje onwaarheid, fout of misvorming is, leeft daardoor in totaal welzijn. Daar bestaat geen pijn. Je ware wezen observeert je aardse wezen, dat als taak heeft het misvormde deel te corrigeren. Het observeert de huidige moeilijkheden met mededogen, maar zonder drama, want het weet dat alles goed is en dat het tijdelijke leed tot verlossing moet leiden.

Week 6: Lezing 116: Als je naar buiten kijkt om verlichting van je isolement te vinden, dan zul je nog meer geïsoleerd raken. Als je naar binnen kijkt om je isolement te verlichten, lijkt het er misschien op dat je door dit proces waarin je schijnbaar zo met jezelf bezig bent je van anderen isoleert. Maar je zult dan juist je isolement en afgescheidenheid, die vaak zoveel lijden en eenzaamheid veroorzaken, verminderen.

Week 7: Lezing 189: Ieder moment van depressie of angst, iedere houding van hopeloosheid of negativiteit ten opzichte van een situatie bevat de mogelijkheid tot andere keuzes. Maar het vereist actie van jouw innerlijke wil om krachten die nu nog in je sluimeren te wekken en beschikbaar te stellen. Wanneer de reeds beschikbare mogelijkheden worden gebruikt, zal een veel grotere kracht van spiritueel bewustzijn zich geleidelijk en op een organische manier ontvouwen.

Week 8: Lezing 216: In een op waarheid gebaseerd leven worden moeilijkheden steeds meer gebruikt als hulp, als wegen naar nieuwe bevrijdingen en uiteindelijk niet langer als moeilijkheden ervaren.

Week 9: Lezing 165: Je moet kalm leren worden in je denken en geen gevoelens ontkennen door het nerveuze denken, dat de pijnlijke gebeurtenis in starre beelden en theorieën wil inpassen. Laat ze er zijn! Voel wat je voelt zonder dat je er iets mee hoeft te doen hetzij in handelen of in wegredeneren. Dan zul je een prachtig proces ervaren. Het negatieve, pijnlijke gevoel zal heel natuurlijk uit zichzelf oplossen.

Week 10: Lezing 156: Als je niet meer wilt kwetsen, zul je het niet meer vanzelfsprekend vinden dat je wordt afgewezen. Daarom zul je niet boos en gefrustreerd zijn en zul je zelfs je goede gevoelens schenken. Hoe meer jij je angst voor anderen in verband kunt brengen met de heimelijke wens om te kwetsen, hoe minder deze wens zal bestaan.

Week 11: Lezing 211: Zoals jullie weten is er moed, nederigheid en eerlijkheid nodig om innerlijke houdingen met uiterlijke gebeurtenissen in verband te brengen. Het vereist de uiterste integriteit van zelfverantwoordelijkheid. Maar de opluchting, de veiligheid, de nieuwe energie en de scheppingskracht die zo’n verband tussen het uiterlijke en het innerlijke opleveren zijn niet in woorden te beschrijven.

Week 12: Lezing 49: De lente zou je nieuw leven inblazen wanneer er geen zelfmisleiding en onderdrukking is. Vermoeidheid is een symptoom dat een aanwijzing zou moeten zijn, dat je nog steeds kennis over jezelf onderdrukt. Laat het een stimulans zijn om dubbel zo hard je weerstand te doorbreken om jezelf onder ogen te zien. Want alleen dan kun je werkelijk heel en gezond worden naar lichaam, ziel en geest, in je gevoelens en in je gedachten. Wees dankbaar voor elk symptoom dat je laat zien waar je bent, of het nu vermoeidheid is of iets anders.

Week 13: Lezing 194: Als je voldoet aan de wetten van waarheid en liefde, van eerlijkheid en openheid; als jij je defensies uit de weg ruimt en je lagere zelf onder ogen ziet; als je bereid bent te veranderen, dan zul je voelen dat het je geboorterecht is om de echte grenzeloze overvloedige natuur van het universum te ervaren.

Week 14: Lezing 174: Als je jezelf als de essentie van leven kunt zien met alle ongelooflijke krachten, mogelijkheden en inherente vermogens, als een voortdurend veranderende uitdrukking van leven, dan zul je zeker weten dat jij je eigen achting en acceptatie verdient. Dan zul je de trekken die je haat kunnen zien zonder uit het oog te verliezen wie je in wezen bent.

Week 15: Lezing 154: Duik in die werkelijkheid van het goddelijke in jezelf, om je te sterken in je beslissing om te groeien, jezelf te ontplooien, uit te breiden en heel te worden, om die gebieden in je te corrigeren die echt leven en al wat goed is blokkeren. Laat je van binnenuit leiden om je te helpen beseffen wat een zinloze en onnodige verspilling het is om je tegen deze groei te verzetten.

Week 16: Lezing 66: Je ware zelf is heel vaak achter een stenen muur verborgen. Die stenen muur is geen verdorvenheid en zelfs geen egoïsme. Het is ook geen angst voor pijn en teleurstelling. Die dragen er wel allemaal aan bij maar in mindere mate. Het hoofdbestanddeel van deze muur waarachter jij je ware zelf verbergt, is de schaamte voor denkbeeldige zwakheid, voor het jezelf zijn met alle tederheid en begrip en met alle meeleven en kwetsbaarheid van je liefdevolle hart.

Week 17: Lezing 249A: Christus liet door zijn leven en sterven op symbolische wijze zien dat geven meer zelf-vervullend is. Door zelfs zijn eigen leven te offeren, herrees hij in eeuwigheid. Op kleinere schaal moet ieder individu deze onmiskenbare waarheid ervaren.

Week 18: Lezing 212: Alleen als je waarlijk en belangeloos jouw unieke bijdrage aan de schepping kunt geven, dan kun je ook voelen dat je recht hebt om te ontvangen, vervuld te zijn en in alle opzichten overvloed te hebben.

Week 19: Lezing 151: Hoe lichtvoetiger en gemakkelijker de persoonlijkheid met het leven meebeweegt – op het eerste gezicht kan het zelfs onlogisch lijken – hoe groter de toevloed van kosmische kracht en bijgevolg hoe sterker het genot is.

Week 20: Lezing 150: Zelfliefde is de sleutel tot gelukzaligheid. Dit is de vicieuze cirkel: hoe meer iemand zelfverraad pleegt, hoe minder hij van zichzelf houdt en hoe groter zijn behoefte is aan goedkeuring door anderen om zijn zelftwijfel te sussen. Hoe wanhopiger zijn pogingen zijn anderen hem te laten geven wat hij zichzelf afdoende kan geven, hoe meer hij gedreven wordt tot verraad aan de waarheid van het universum en de waarheid in zichzelf.

Week 21: Lezing 169: Zowel mannen als vrouwen komen identieke patronen tegen van verkeerde activiteit (agressie, vijandigheid, geweld, hyperactiviteit, ongeduld, niet wachten tot de krachten wetmatig tot vervulling komen) en verkeerde ontvankelijkheid en loslating (ontkenning van zelfverantwoordelijkheid, luiheid, de weg van de minste weerstand volgen, een andere autoriteit zoeken om de verantwoordelijkheidslast te dragen).

Week 22: Lezing 249: Hoe kun je vertrouwen stellen en geloven in een rechtvaardig universum, en hoe kun je dat ervaren als je niet duidelijk ziet hoe elk van je daden, gedachten, verborgen intenties, gevoelens en houdingen – positieve en negatieve – onherroepelijke resultaten en gevolgen heeft?

Week 23: Lezing 94: Jullie vaak sterke neiging tot zelfbestraffing en zelfvernietiging maakt het voor lange tijd noodzakelijk om zelfaanvaarding, vergevingsgezindheid en verdraagzaamheid naar jezelf te koesteren.

Week 24: Lezing 139: Hoe angstiger je bent voor meedogenloosheid en afgescheidenheid, voor afwijzing en vernedering, voor fysieke en geestelijke wreedheid, hoe meer deze precies dezelfde maar niet volledig erkende aspecten in jezelf moeten sluimeren.

Week 25: Lezing 187: Zolang je angstig of boos op pijnlijke ervaringen en gevoelens reageert, ben je niet in staat om in de hogere sfeer van plezier, vreugde, gelukzaligheid en extase te leven. De hogere vibratie en het verhoogde niveau van deze hogere levenssfeer kun je alleen maar verwezenlijken als je door de zelfgecreëerde ontkenning en negativiteit heengaat. De sfeer is anders te heftig en te hoog, zodat in plaats van veiligheid ze angst zal veroorzaken.

Week 26: Lezing 123: Je hoeft niet volmaakt te worden. In zekere zin ben je al volmaakt als je rustig je huidige onvolmaaktheid onder ogen ziet, erkent en met volledig begrip aanvaardt.

Week 27: Lezing 130: Wanneer angst de ziel inperkt is de mens niet in staat om deel te worden van de kosmische Levenskracht die hem geleidelijk tot zelfverwezenlijking begeleidt en die hem wil omhullen. Hij verzet zich ertegen alsof het zijn vijand is. In werkelijkheid zit de vijand – het gewrocht van valse angsten, misvattingen en onnodige beperkingen – in hemzelf.

Week 28: Lezing 162: Alleen wanneer je de huidige beperking op realistische wijze accepteert, kun je die beperking overstijgen door het besef dat ze niet hóéft te bestaan.

Week 29: Lezing 168: Alleen wanneer je de specifieke verlangens die achter de angst schuilgaan kunt opgeven en loslaten, zal de angst verdwijnen en zal de zielsbeweging zich ontspannen. Want de grootste innerlijke pijn is de verkrampte zielsbeweging.

Week 30. Lezing 255: Je moet bereid zijn de denkbeeldige gevaren te riskeren van werkelijk voelen met je hart, jezelf voelen, je tederheid, je kwetsbaarheid, de schoonheid van de schepping, de innemendheid van anderen die strijden in hun pogingen om het licht te vinden. Als jij bereid bent, echt bereid, zal de Christusgeest het van je overnemen en de ‘operatie’ uitvoeren om het duizenden jaren oude slot van je hart te verwijderen.

Week 31: Lezing 82: Als je dat wat onvermijdelijk is (zoals de fysieke dood, maar ook de gevolgen van je verkeerde houdingen) in een geest van ontspannen ontvankelijkheid tegemoet treedt, terwijl je tegelijkertijd ervan wilt groeien en leren, zul je ook veel beter herkennen waar en op welke manier je onnodige moeilijkheden kiest die niet onvermijdelijk zijn. Je doet dat wanneer je wegloopt voor datgene wat onvermijdelijk is. Hoe meer je dat doet, hoe meer je uitersten aantrekt en uitlokt, die vermeden zouden moeten worden.

Week 32: Lezing 211: De innerlijke werkelijkheid is het enorme uitgestrekte universum en jij staat op de grens van deze enorme, uitgestrekte, eindeloze, oneindige innerlijke ‘ruimte’ van de schepping, waarin iedere denkbare staat van bewustzijn, expressie en toestand bestaat. Aan de andere kant is de uiterlijke leegte, die met bewustzijn en licht, met liefde en leven ‘gevuld’ moet worden. Het stoffelijk lichaam is de grens, het grensgebied. Het lichaamsbewustzijn is het instrument, wiens taak het is om de innerlijke werkelijkheid in de leegte te brengen.

Week 33: Lezing 170: Telkens wanneer jij je menszijn en je huidige beperkingen niet aanvaardt, overtreedt je een universele wet. Door dat te doen zijn de ‘klimaatomstandigheden’ van de psyche, als ik deze uitdrukking mag gebruiken, onverzoenbaar met de gelukzaligheid waar je naar snakt.

Week 34: Lezing 127: Alleen op een pad dat van blinde reflexen naar weten leidt, kan het echt begrepen worden dat de controle eerst opgegeven moet worden om de innerlijke ontspannen controle te verkrijgen die vanuit het diepe innerlijk komt – eerder vanuit de zonnevlecht dan vanuit het oppervlakkige denken.

Week 35: Lezing 216: Van binnen, diep in je kern, is een oneindige essentie. Deze essentie is eeuwig leven, eeuwige werkelijkheid, eeuwige schoonheid, onbegrensde wijsheid en liefde, maar je uiterlijke bewustzijn is onwetend hiermee verbonden. Hoewel het met de essentie verbonden is, negeert je uiterlijke bewustzijn dit feit en lijkt het er los van te staan. Je lijkt een geïsoleerd ‘stukje bewustzijn’ en daarom lijkt het leven zo angstwekkend.

Week 36: Lezing 96: Als je de wereld meer zou aanvaarden, zou je ook jezelf meer aanvaarden. En als je jezelf meer zou aanvaarden, zou je meer vertrouwen in het leven hebben, in de levenskracht, in God en in de wijsheid en liefde van de schepping. Maar je gebrek aan aanvaarding maakt je blind, egocentrisch en bang. Alleen door te leren aanvaarden, kun je de toestand van innerlijke ontspanning bereiken die je zo heel erg mist.

Week 37: Lezing 45: Je kunt je gevoelens en emotionele reacties niet door middel van je wil veranderen. Je kunt bij het noodzakelijke en vaak moeizame zoeken naar een duidelijke betekenis van je verwarde emoties je wil gebruiken. Je kunt zeker je wil gebruiken om volledig voor dit pad te kiezen. Maar je emoties kunnen alleen veranderen nadat je de nederigheid hebt opgebracht om telkens weer hun lagere geaardheid te onderkennen.

Week 38: Lezing 91: Het is vanzelfsprekend dat, als je de dwang om gelukkig en volmaakt te zijn uitbant, je veel gelukkiger en volmaakter zult zijn dan daarvoor. Op die manier zul je jouw vooruitgang met de juiste discipline benaderen, niet door naar volmaakte prestaties te streven, maar door de weerstand op te geven om onder ogen te zien wat gewoonlijk recht voor je is en toch het moeilijkste is om te zien.

Week 39: Lezing 115: Iets waardevols in jezelf aanvaarden is soms even moeilijk of zelfs nog moeilijker dan je destructiviteit onder ogen zien.

Week 40: Lezing 167: Je moet jezelf aanvaarden en ervaren zoals je nu bent, zelfs als dat betekent dat je door pijn, angst en woede heen moet gaan. Deze ervaring kun je niet vermijden. Alleen door dit te leren kun jij je levenscentrum bereiken. Juist door deze daad van zelfaanvaarding beginnen de onwelkome houdingen en emoties geleidelijk op te lossen.

Week 41: Lezing 201: De pijn door onbewuste fouten is niet minder pijnlijk dan door bewuste fouten. Ben je niet diep gekwetst door hetgeen je als kind in je leven miste als gevolg van het onvermogen van je ouders om meer warmte, goede gevoelens en nabijheid te geven? Welnu, je herhaalt hetzelfde naar anderen door je wrokkige imitatie van de houding die jou het meeste pijn deed.

Week 42: Lezing 128: De mens brengt zichzelf in de paradoxale positie waarin hij zich afmat in een niet-bestaande gevangenis. Hij werkt en zwoegt en ergert zich en rammelt ingespannen aan de tralies die er in werkelijkheid niet zijn, terwijl hij weigert naar buiten te stappen en zich vrij te bewegen op weg naar verdere expansie, vreugdevol meesterschap over zichzelf, de universele krachten en geluk.

Week 43: Lezing 47: Vanaf het moment dat je volledig het idee accepteert dat egoïsme nog steeds een grotere plaats in je leven inneemt dan je bereid was toe te geven en je bereid bent los te laten om volmaakter te willen zijn dan je nu bent, begin je jezelf echt onder ogen te zien. Van je voetstuk afstappen is gezond en dit moet emotioneel of anderszins wel een goede invloed op je hebben. Waarheid is altijd gezond en helend zodra je innerlijk het besluit hebt genomen er niet meer tegen te vechten.

Week 44: Lezing 25: Iedere pijnlijke periode heeft een heel speciale betekenis. Het houdt een bijzondere boodschap in, namelijk dat er door elke moeilijke periode en alle strubbelingen waar je doorheen gaat iets heel speciaals over het zelf is te leren.

Week 45: Lezing 258: Als je werkt, rust, speelt, leeft, beweegt en je wezen in harmonie met je unieke levensritme houdt, leef je een zoveel meer vervullend, creatiever, vreugdevoller en vrediger leven.

Week 46: Lezing 133: Het is niet het probleem of conflict of zelfs niet de misvatting die onrust in je ziel schept, maar het is jouw weglopen van jezelf; jouw vlucht voor het directe Nu; jouw gevecht en strijd ertegen op een niet constructieve manier; jouw ontkenning van het directe Nu die zoveel zielsproblemen veroorzaken.

Week 47: Lezing 231: In de mate waarin je jezelf volledig accepteert en in waarheid ziet, zowel je lagere als je hogere zelf, terwijl je masker begint op te lossen, is je waarneming van het lagere zelf van de ander heel anders. Je bent heel vrij. Je begrijpt het zonder agitatie. Je neemt het waar zonder overstuur te raken. Je ziet het met een helderheid die geen haat of angst creëert.

Week 48: Lezing 213: Je hebt recht om liefde, geld of vervulling te willen, maar als je dat op een oneigenlijke manier doet, werken je middelen belemmerend en zijn in wezen oneerlijk. Omdat jij je arm voelt, denk je dat je moet stelen en omdat je blijft stelen blijf je arm, want alleen een eerlijk iemand kan zichzelf overvloed waardig achten.

Week 49: Lezing 256: De aanvankelijk zwakke stem van het hogere zelf dient gehoord te worden in plaats van alleen naar het luidruchtige geschreeuw te luisteren van het deel dat nooit enige frustratie wenst te tolereren.

Week 50: Lezing 195: Geloof niet dat je een ander mens moet worden. Je wordt het beste dat je al bent. Als je dat wordt, zul je het herkennen, zul je de vertrouwdheid ervan ervaren en zul je voelen hoe veilig het is, hoezeer JIJ het bent! Het is het beste van jou.

Week 51: Lezing 114A: Het beoefenen van het zogenaamd positief denken werkt niet. Maar het is ook niet nodig om het te oefenen of aan te kweken. Echt positief denken hoeft niet aangekweekt te worden. Het is een natuurlijk, moeiteloos proces dat automatisch voortkomt uit het elimineren van je problemen.

Week 52: Lezing 42: Alle sferen, afkomstig van de koning van het universum, worden in deze tijd van het jaar geraakt door sterke liefdeskrachten. Deze kracht, die een zegen is voor je lichaam, je ziel en je geest kan door iedereen die open is en in stille harmonie worden ontvangen. Maar het is vaak heel moeilijk voor deze kracht om in je ziel door te dringen. Deze gouden straal moet wel terugkaatsen als je uitstraling niet harmonieus is.

Kerstcitaat: Lezing 258: Jezus Christus is hier gekomen om je eeuwig leven, veiligheid en totale vervulling te geven als je hem maar vertrouwt en jezelf aan hem geeft. Dan zul je door een constant vernieuwende en vreugdevolle levensstroom gedragen worden.