In het eeuwige Nu zijn

Aquarius workshop

In het eeuwige Nu zijn 

English YouTube video Aquarius workshop Being in the Eternal Now: https://youtu.be/yY2NtLAhnOA

“In het eeuwige Nu zijn betekent volledig in het heden zijn. Alleen wanneer je in het eeuwige Nu bent,
verkeer je in ware gelukzaligheid, ben je echt veilig, zonder zorgen, zonder vrees 

en absoluut zeker van de prachtige betekenis van het leven dat één continuïteit is 

en dat niet zomaar ophoudt omdat bepaalde tijdelijke uitingen daarvan schijnen op te houden.”

Uit padwerklezing 215: Psychische kernpunten (vervolg); het eeuwige nu

Een emotioneel volwassen mens, de Aquariusmens, is in verbinding met het ware zelf en heeft de bron van zijn innerlijke rijkdom gevonden. Als gevolg van zijn identificatie met het ware zelf leeft hij in het eeuwige Nu, in de werkelijkheid en in de stroom van de tijd. Iedere fractie van een seconde is een uniek moment dat nooit meer terugkomt. Aan ons de keuze om het Nu te aanvaarden òf ertegen te vechten. Vechten we tegen het Nu, dan strij­den we zowel tegen het leven als tegen onszelf en dat vervormt de levenskracht in een dwingende stroom van negatieve gevoelens en ervaringen. Aan­vaarden we het eeuwige Nu, dan stroomt de levenskracht onbelem­merd en zijn we in liefde en waarheid met het ware zelf verbonden want het ware zelf, de levens­kracht en het eeuwige Nu zijn één. Dit besef van eeuwigheid is de ware gelukzaligheid.

Als gevolg van zelf­vervreemding scheppen we, vanuit het streven naar de vervulling van het gelukzalige Nu, een onechte werkelijkheid. Dit onechte zoeken naar het eeuwige Nu is een schending, omdat we iets willen hebben zonder de prijs ervoor te betalen. Op drie manieren – namelijk verplaatsing, projectie en ontkenning van onze gevoelens – verliezen we het eeuwige Nu in elk klein momentje van denken, willen, voelen en ervaren. We leven in een zelfgeschapen wereld die niets met de echte werkelijkheid te maken heeft, waardoor we totaal onbewust van elk kleinste punt Nu zijn. Het is van belang te begrijpen dat ellende en problemen nóóit door de gebeurte­nissen die we vrezen worden ver­oorzaakt, maar uitsluitend door onze onvolwassen houding waarmee we tegen het Nu vechten of ervoor vluchten – in de illusie dat we iets onprettigs kunnen vermijden – omdat we weigeren de zelfgecreëerde situatie te aanvaarden. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerklezingen onderzoeken hoe we door oprechte groei in het eeuwige Nu kunnen zijn.

Jezelf Nu onder ogen zien

Zelfvervreemding van onze gevoelens verhindert ons om in het eeuwige Nu te zijn. Door naar de toekomst uit te reiken of door ons in het verleden terug te trek­ken,  leven we in illusie, in fan­tasie. Deze twee tegen­strijdige zielsbewegingen, die het Nu ontvluchten en de groei en ontplooi­ing van onze ziel stagne­ren, vinden vaak gelijk­tijdig plaats. Wanneer we in het Nu leven, dan leven we in de werkelijkheid van de waarheid wie we Nú zijn, wat we Nú voelen, denken, willen en ervaren.
Als je naar je wensen en je angsten, je behoeften, je bezorgdheid en je (goede of slechte) reacties van dit moment, van ieder moment kijkt, dan bevind jij je in het Eeuwige Nu. Daarin kun je zonder angst leven met een terecht vertrouwen in het onbekende. Je hoeft niet volmaakt te worden. In zekere zin ben je
al volmaakt als je rustig je huidige onvolmaaktheid onder ogen ziet, erkent en met volledig begrip aanvaardt. (Uit padwerklezing 123)

Jezelf echt begrijpen zoals je Nu bent

Zolang we door onzinnige misvattingen en illusies in een strijd verwikkeld zijn, zijn we afge­scheiden van het ware zelf. Ge­vangen in dit gevecht ervaren we zelfs weerstand om hulp aan het ware zelf te vragen. We beïn­vloeden onszelf op een constructieve manier door te begrijpen op welke manier de misvattingen en illusies onwaar zijn en wat de waarheid is. Hoe ongelukkig, verward of wanhopig we ons Nu voelen het is altijd mogelijk om de waarheid erachter te vinden. Alleen waarheid is liefde en geluk.
Als je jezelf echt begrijpt zoals je Nu op dit moment bent, ongeacht de problemen die je misschien hebt, dan moet je gelukkig zijn. Het doet er niet toe hoe ongelukkig je nu misschien bent; als je het hier en nu begrijpt, moet je gelukkig zijn. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar dat is het niet. Het doet er niet toe hoe gunstig de omstandigheden zijn en hoe gelukkig je op dit moment misschien denkt te zijn; als je niet volledig in het hier en nu leeft en de betekenis daarvan voor jou niet begrijpt, kun je niet helemaal gelukkig zijn. (Uit padwerklezing 131)

Je taak Nu vervullen

Onze taak op aarde is ons naar binnen naar het ware zelf te richten en bestaat uit het werk van het onderzoek, van het zoeken en vinden, van leren en groeien, van veranderen en zuiveren, van het doormaken van alle pijn en al het kwaad dat we zelf hebben geschapen. Wanneer we de pijn van onze illusies, onze schuld en onze onontwikkelde kant doorvoelen, dan zal deze pijn in energie, licht, hoop, vreugde, vrede, liefde en de schoonheid van het ware zelf veranderen.
Er is maar één veilige en zekere weg om het gelukzalige Nu punt, de ontdekking van de werkelijkheid in haar grenzeloze dimensies, te bereiken en dat is door de taak waarvoor je bent gekomen te vervullen. Alleen een pad als dit kan je daarbij helpen. Je moet leren door je pijn heen te gaan: de pijn van je illusie, van je schuld, van je onontwikkelde kant. Ten slotte is dat waar het allemaal om gaat. (Uit padwerklezing 215)

Meditatie in het eeuwige Nu zijn

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Kijk samen met het ware zelf naar het innerlijke kind dat tegen het Nu vecht

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind in het verleden of in de toekomst leeft

Voel met mildheid dat het innerlijke kind het hier en nu niet begrijpt

Voel zachtmoedig hoe het innerlijke kind daarom een onechte werkelijkheid schept

Vraag hulp aan het ware zelf om rustig je huidige onvolmaaktheid waar te nemen, te begrijpen en te aanvaarden

Vraag moed aan het ware zelf om in iedere situatie de waarheid te vinden

Vraag kracht aan het ware zelf om de zelfgeschapen pijn van het neurotische deel te doorvoelen

Open jezelf voor het advies wat je nu van het ware zelf zult ontvangen over de taak die je als ziel op je hebt genomen

Visualiseer jezelf als iemand die gelukzalig in het eeuwige Nu is

En kom nu in je eigen tempo terug