De dualiteit overheerser-slaaf begrijpen

Aquarius workshop

De dualiteit overheerser-slaaf begrijpen

Als er sprake is van zelfvervreemding, is de uitwerking van anderen op jou geheel in lijn van je eigen problemen.
Je ziet hen niet in hun eigen werkelijkheid.
Grof gezegd zie je anderen als mogelijke overheerser of slaaf,
al naar gelang ook jijzelf beurtelings het een of het ander bent.
Uit padwerklezing 95: Vervreemding van het ware zelf en de weg terug

Gevangen in de dualiteit zijn we van het ware zelf vervreemd en emotioneel onvolwassen. Een onvolwassen mens eist hebzuchtig exclusieve liefde, wil de ander bezitten en wil òf de ander overheersen òf voelt zich emotioneel een slaaf van de ‘geliefde’. De ander wordt gemanipuleerd door òf onderdanigheid òf agressiviteit. Er wordt òf naar liefde gehunkerd òf er is oververzadiging. De geliefde wordt òf geïdealiseerd òf afgewezen. De onvolwassen relatie is onderhevig aan het negatieve plezier van òf kwetsen òf gekwetst worden. Het verlangen naar liefde geven en ontvangen èn het verlangen naar alleenheerschappij zijn onvermijdelijk met elkaar in conflict. Iedereen die verondersteld wordt van ons te houden, moet zich als een onderworpen slaaf zonder vrije wil gedragen en alle wensen ogenblikkelijk vervullen. We willen de ander volledig bezitten en controleren. Vandaar onze angst dat het liefhebben van anderen bezit, onderdanigheid en martelaarschap betekent. Vervullen anderen onze wensen niet, dan hebben we de neiging ons vijandig en wrokkig te gedragen en weigeren we die ander lief te hebben. Wanneer we deze kinderlijke misvatting over liefhebben erkennen en opgeven, dan zullen we niet meer bang zijn om lief te hebben. Dan beseffen we dat liefhebben niet betekent dat we onze waardigheid, vrijheid of de zeggenschap over onszelf hoeven op te geven. We zullen dan in staat zijn om zonder onuitgesproken eisen en verwachtingen van iemand te houden. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerklezingen de dualiteit overheerser-slaaf onderzoeken.

De ander willen overheersen
Het onvolwassen neurotische deel – het innerlijke kind – eist eenzijdig een onbeperkte en exclusieve hoeveelheid liefde. Die eis is onder een laag van verlangen naar goedkeuring en waardering verborgen. Hoe banger we zijn zèlf lief te hebben, hoe groter het dwingende verlangen is bemind te worden. Met behulp van deze dwingende eis om liefde proberen we anderen te controleren en te overheersen door de baas te spelen, door macht te willen hebben en anderen te manipuleren.
Een kind beseft al heel vroeg dat het geluk zoals het dat graag wil, onmogelijk is; het voelt zich afhankelijk van een wrede wereld die hem niet geeft wat hij denkt nodig te hebben en wat hij zou kunnen hebben als de wereld maar minder wreed was. Als je hier logisch over doordenkt, kom je tot de ontdekking dat deze primitieve en verwrongen opvatting van geluk eigenlijk neerkomt op een verlangen naar alleenheerschappij en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van de omringende wereld. (Uit padwerklezing 58)

Als slaaf je ziel verkopen
Als de liefde en aanvaarding van iemand erg belangrijk voor ons is, dan gedragen we ons als een onderworpen slaaf en verkopen we onze ziel. Het innerlijke kind is bang voor afwijzing en gelooft dat onderdanigheid de enige manier is om zijn zin te krijgen. Tegelijkertijd maken we onszelf wijs dat onderdanigheid èchte liefde is. We geloven in de illusie dat we onzelfzuchtig zijn wanneer we ons onderwerpen. We zien niet dat we de ander manipuleren ons te aanbidden. We zijn blind voor deze ongezonde motieven en voor de dwingende eis om liefde, die onder onze onderdanige houding ligt.
Het kind in je wil oppermachtig heersen over de mensen die verondersteld worden van je te houden. Die zijn dan nauwelijks beter af dan onderworpen slaven. Dan zijn er ook momenten waarop de aspecten in je waarin jezelf een onderworpen slaaf bent, naar voren komen. (Dit moet je niet letterlijk nemen, ik bedoel hiermee bepaalde emotionele reacties). Dit gebeurt als de liefde, acceptatie en instemming van een bepaald persoon uiterst belangrijk voor je worden en je tegelijk ziet dat hij of zij je die misschien niet zal geven. Vanuit je angst voor afwijzing en nederlaag lijkt deze onderworpenheid de enige manier om je zin te krijgen. (Uit padwerklezing 72)

Vrij zijn en vrij laten versmelt de dualiteit
Het innerlijke kind is blij met genot en uiterst woedend bij pijn. Het kent geen zelfbewustzijn, redelijkheid, logica, zelfverantwoordelijkheid of begrip voor anderen. Als we dit innerlijke kind in ons bewustzijn toelaten, voor dit kind als een goede vader/moeder zorgen en het niet meer onderdrukken, dan kan het volwassen worden zodat het zelfverantwoordelijkheid en zorg voor anderen ontwikkelt. Dan vormen we een harmonieus geheel met andere mensen, is er wederkerigheid in aandacht en belangstelling, zijn we vrij en emotioneel onafhankelijk. Dit is geen al-macht, want we heersen niet over anderen en we zijn geen slaaf van anderen.
Als iemand vrij genoeg is om iemand niet nodig te hebben als een zaak van leven en dood, hoeft hij de onbewuste neigingen van de ander om te domineren niet te haten. Hij kan loslaten en rustig zijn integriteit bewaren. Alleen door uit te vechten wie er de sterkste is – en dit gebeurt meestal ondergronds – schommelt de relatie heen en weer tussen overheersing, opstand, onderwerping, verzoening, wrok enzovoort. Beiden willen iets van elkaar wat geen van tweeën wil geven. Beide eisen zijn verwrongen en onrealistisch. Zo ontstaat een gevecht dat de mogelijkheid tot een echte relatie, die altijd vrij is, overschaduwt. (Uit padwerklezing 106)

Meditatie de dualiteit overheerser-slaaf begrijpen

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil en luister naar je innerlijke God

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open jezelf met behulp van het ware zelf voor het kinderlijke deel dat gevangen is in de dualiteit overheerser-slaaf

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind bang is om zelf lief te hebben en dwingend exclusieve liefde eist

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind uit angst voor afwijzing zijn ziel verkoopt

Voel zachtmoedig hoe het innerlijke kind zijn omgeving wil controleren en beheersen

Vraag hulp aan het ware zelf om je kinderlijke opvattingen over liefhebben te herkennen en te erkennen

Vraag kracht aan het ware zelf om dwingende eisen en verwachtingen los te laten

Vraag moed aan het ware zelf om integer te zijn en om anderen vrij te laten

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over wanneer jij je als heerser of slaaf gedraagt

Visualiseer jezelf als iemand die de dualiteit heerser-slaaf tot eenheid heeft versmolten door vrij te zijn en vrij te laten

En kom dan nu in je eigen tempo terug