Geduld met jezelf hebben

Aquarius workshop

Geduld met jezelf hebben

English YouTube Aquarius workshop Have patience with yourself: https://youtu.be/J8lkI2_Uj9I

“Bevraag jezelf, niet over de feitelijke aard van je lagere zelf of wat je als zodanig beschouwt, maar begin liever met te kijken naar je houding ten opzichte van het bestaan ervan. Ben je geschokt bij het zien van bepaalde uitingen? Heb je daarom geen geduld met jezelf? Heb je het gevoel dat het eigenlijk al verdwenen had moeten zijn waardoor jij je menselijkheid afwijst?”
Citaat uit Padwerk lezing 116: Het spirituele centrum bereiken

Een emotioneel volwassen persoon kan uiterlijk heel actief zijn en innerlijk geduldig, terwijl een emotioneel onvolwassen persoon uiterlijk volkomen passief kan zijn maar innerlijk ongeduldig. Als we ons door het ongeduldige innerlijke kind, dat alles onmiddellijk wil en niet kan wachten, laten leiden, dan zijn we uit op resultaten die we juist door deze houding van dwang, spanning en angstige bezorgdheid saboteren. Het kind is ongeduldig door de misvatting dat het volmaakt moet zijn om vervulling en geluk te ervaren. Het weigert de gevolgen van zijn menselijke onvol­maaktheid te aan­vaarden en elk onaangenaam gevolg als een gezond medicijn te zien. Door deze misvat­tingen wordt het kind steeds ongeduldiger bij iedere tekortkoming die het ontdekt en nog niet los kan laten, omdat het diepere begrip ervoor ontbreekt. Pas als we oprecht willen ver­anderen, zullen we in alle nederig­heid geduld ontwik­kelen. Geduld is een innerlijke toestand van ware, ontspannen gevoelens zoals zelfkennis over beperkingen en mogelijkheden, zelfvertrouwen en zelfaan­vaarding. Als we geduldig zijn, dan weten we wanneer we moeten laten gebeuren en wanneer we tot actie moeten overgaan. In deze workshop zullen we met een liefde­volle nieuws­gierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen geduld onderzoeken.

Beseffen dat verandering langzaam gaat

Geduld, nederigheid, innerlijke ontspanning en de bereidheid om vol te houden zijn essentieel voor het veranderingsproces. We moeten begrijpen dat we emoties niet even vlug kunnen veranderen, omdat we zo gewend zijn aan de verkeerde automatische reflexen. Het groeiproces gaat met ontmoedigende terugval gepaard, maar iedere terugval kunnen we voor verdere groei gebruiken. Na een lange strijd en geduldig vol vertrouwen wachten, zullen we als vanzelf een spontane, nieuwe reactie ervaren waar­mee we zonder het zelf te weten zijn begonnen.

“Je eigen onderbewuste verkeerde conclusies zijn direct verantwoordelijk voor de beproevingen die je op een bepaald moment ervaart. En om de beelden te kunnen vinden moet je geduld met jezelf hebben want het is absoluut onmogelijk een beeld in korte tijd te vinden, te begrijpen en op te lossen. Het is een lang, uitgesponnen proces. En zelfs als je het eenmaal begrepen hebt, vraagt de heropvoeding van emotionele onderstromen en reacties die lang in één richting geconditioneerd zijn geweest, tijd, geduld en inzet.” (Citaat uit Padwerk lezing 38)

Afstemmen op de innerlijke wil

Het innerlijke kind blokkeert de innerlijke wil omdat het verward en onzeker over zijn verlangens is. Die verwarring schept twijfel, twijfel schept schuld­gevoelens en ongeduld, ongeduld schept angst en spanning. Innerlijk twijfelen we aan onze uiterlijke wensen, want we twijfelen of we het resultaat van die wensen wel verdienen. Hoe meer we door dergelijke misvattingen de innerlijke wil belemmeren, des te meer proberen we dat met de kracht van de uiterlijke wil te compenseren.

“De uiterlijke wil is gespannen, ongeduldig en verkrampt. De innerlijke wil is kalm, ontspannen en niet gehaast. De uiterlijke wil is angstig en vol twijfels. De innerlijke wil is autonoom en kent angst noch twijfel. Ongeduld ontstaat uit twijfel over het gewenste resultaat. Bij nader onderzoek ontdekken we dat er geen ongeduld kan zijn als er zekerheid bestaat. Door onzekerheid of twijfel over de resultaten kan men niet rustig afwachten. Vandaar dat ongeduld, twijfel en angst nauw samenhangen. Omdat de innerlijke wil geen twijfel kent, kan die zijn tijd afwachten en uiteindelijk winnen.” (Citaat uit Padwerk lezing 64)

Laten gebeuren

Met wat we (onbewust) denken, voelen en geloven bepalen we het scheppingsproces dat bestaat uit het mannelijke element activeren en het vrouwelijke element laten gebeuren. Als wat we scheppen constructief is, dan werken beide elementen in eenheid samen, maar bij destructieve creaties ontstaat er dualiteit en disharmonie. Activeren is doelgerichte inspanning om de schep­pen­de krachten in werking te zetten waarbij we zelf bepalen wat er gaat gebeuren. Laten gebeuren is een innerlijke beweging van geduldig wachten en ontvankelijk zijn die buiten de wil omgaat.

“Wanneer er sprake is van ‘laten gebeuren’, dan ben je bewust geduldig, dan wacht je vol vertrouwen af, dan laat je het proces zichzelf voltrekken en de vruchten rijpen, dan geef jij je over aan een kracht die in beweging is. Dit kun je het vrouwelijke element in de schepping noemen. Het mannelijke en het vrouwelijke element zijn aanwezig in iedere poging, in ieder streven, in elke creatieve daad. De door de eigen wil bepaalde daad is een uitdrukking van zelfvertrouwen en van het besef van je goddelijke natuur. Meegaan met de scheppende kracht en je eraan overgeven drukt je diepe vertrouwen uit in het leven en in je staat van zijn, die niet meer beweging nodig heeft dan de activering van die krachten waarop je vertrouwt.” (Citaat uit Padwerk lezing 169)