Christusbewustzijn

Aquarius workshop

Het Christusbewustzijn ontwaakt

English YouTube video Aquarius workshop The Christ consciousness is awakening: https://youtu.be/ZCGlhXLaT9c

“Laat het licht van waarheid en liefde je dagen, je daden en je houding ten opzichte van jezelf vervullen. Laat de onwillekeurige, opbouwende krachten van het Christusbewustzijn de leiding overnemen en je begeleiden naar scheppen en herscheppen, teneinde je leven te maken tot de glorie die jou toekomt en die je kunt zien en ervaren.”
Uit padwerk lezing 233: De kracht van het woord

Het doel van deze incarnatie is door een ontwikkelingsproces, waarbij we licht en waarheid in onze duistere en tijdelijk vervormde aspecten brengen, de kracht van het eeuwige Christus-bewustzijn geboren te laten worden. Deze Christuskracht is er altijd en is er altijd geweest, alleen we zijn het vergeten en van deze liefdeskracht afgesneden. Schuld- en waardeloosheidgevoelens, angst en wantrouwen belemmeren ons het Christusbewustzijn, onze ware identiteit, de leiding over ons leven te laten nemen. Alleen door zachtmoedig verantwoordelijkheid voor onze pijnlijke vervormingen van schoonheid, liefde en waarheid te nemen en ieder afgescheiden aspect met mededogen te aanvaarden, kunnen we de verbinding herstellen. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid dit intense proces van wakker worden onderzoeken. 

De Christus in je geboren laten worden

Als het ons aan moed ontbreekt om onze ziel te zuiveren, kunnen we de vreugde en vrede van de Christus in ons niet verdragen en zijn we er juist bang voor. Jezus Christus heeft gezegd: “Hij die wil leven, moet zijn leven kunnen verliezen”. Dit betekent dat we op het niveau van het ego moeten loslaten, geen dwang uitoefenen, eerlijk zijn en ieder aspect van onszelf accepteren zodat we op het niveau van het ware zelf – de kracht en rijkdom van de Christusgeest – kunnen winnen.
In de Nieuwe Tijd is de energie, de impuls, de kracht van de Christus opnieuw herrezen. Het is bepaald geen sentimentele, gedweeë kracht. Het is een reusachtige kracht. Zijn kracht verspreidt zich in jullie aardse sfeer en zij die bereid zijn en de moed hebben – de innerlijke moed om ruimte voor vreugde, voor plezier, voor extase te maken – kunnen de Christus in zichzelf ervaren. Jullie kunnen de Christus in je geboren laten worden.(Uit padwerk lezing 239)

De weg die Jezus ons wees

Volgens de padwerk lezingen was Jezus als mens de belichaming van de Christus; het menselijke aspect van God. Jezus kende zijn taak niet precies en hij moest door deze aardse beproevingen heengaan zonder het waarom en het doel te weten en ondanks alle beproevingen bleef hij trouw aan God. Zijn leven en sterven toonde symbolisch het verlossingsproces om het licht te bereiken; zijn opstanding symboliseert het eeuwige leven in gelukzaligheid nadat het ego door een pijnlijk proces van kruisiging is gegaan.
Toen de Christus God als mens manifesteerde en zo tegelijk goddelijk en menselijk was, verrichtte hij de grootste daad die jij je kunt voorstellen. Hij bewees dat het mogelijk is trouw te blijven aan God, trouw aan de waarheid, zonder te bezwijken voor de sterkste invloeden en verleidingen die de personificatie van het kwaad op hem los kon laten. Door deze enorme daad van standvastigheid opende de mens die God was en de God die mens was, de deuren in de zielen van alle schepselen. Hij baande de weg en stelde diegenen die waren ondergedompeld in duisternis in staat geleidelijk hun weg terug naar het licht te vinden.(Uit padwerk lezing 248)

De drie aspecten van verlossing

Voordat Jezus incarneerde was de mens ervan overtuigd dat hij niet vergeven kon worden en gedoemd was tot eeuwig lijden, zodat hij niet gemotiveerd was zichzelf te zuiveren. De verlossing door de geïncarneerde Christus betekent voor alle geïncarneerde mensen oneindige vergeving en acceptatie van de lagere zelf aspecten. Het betekent de mogelijkheid de weg naar het ware zelf terug te vinden, zodat het ware zelf met de Christus kan versmelten en werkelijk één wordt. Onze taak is bewust hiervoor kiezen, in broederschap eraan werken en hulp vragen aan Christus om alle onvolwassen aspecten te leren kennen en op te voeden.
1. Alleen jijzelf kunt je verlossing bewerkstelligen. Het is jouw verantwoordelijkheid.

2. Je kunt het onmogelijk alleen doen, je hebt hulp van anderen nodig die de reis met je delen en die vaak zien wat jij niet ziet.

3. Zonder God, zonder de persoonlijke hulp van het menselijke aspect van God, van Jezus Christus dus, is de onderneming te groot voor je om te volbrengen.(Uit padwerk lezing 258)

Meditatie het Christusbewustzijn ontwaakt

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Vraag aan het ware zelf, de Christus in jou, om je vermogen tot liefhebben te leren kennen

Vraag je edelheid van geest, de schoonheid van je ware wezen te leren kennen

Wat je vraagt, zul je ontvangen, want zo werkt de liefde van de Christus in jou

Christus is in jou, Christus hoort jou, Christus houdt van jou

Christus is diep met je begaan en steunt jou op je ontwikkelingsweg

In de armen van Christus kun je altijd rusten en voeding vinden voor je levenstaak

Open jezelf voor het advies wat je nu van de Christus in jou zult ontvangen

Visualiseer jezelf als iemand die erop vertrouwt dat Christus in jou aanwezig is

En kom nu in je eigen tempo terug