De illusoire angst voor positieve agressie

Aquarius workshop

De illusoire angst voor positieve agressie

English Aquarius workshop The illusory fear of positive aggression: https://youtu.be/u7bARMnFDqo

Je hebt actieve, positieve agressie nodig, om je echt nooit door de innerlijke duistere krachten te laten overmeesteren.
Die willen dat je gelooft in hun influisteringen van zinloosheid, hopeloosheid en valse overgave.
Hierin moet je stevig staan en je bewust zijn van de kracht van je denken en van je innerlijke wil,
en van je vermogen om geloof in plaats van angst, en moed in plaats van lafheid te kiezen.
Uit padwerklezing 254: Overgave

De emotioneel volwassen mens gebruikt de positieve agressieve kracht van het zuivere overlevingsinstinct op een constructieve manier om het leven in stand te houden, zo opbouwend en welvarend mogelijk te leven, zichzelf te ontwikkelen, zichzelf veilig te voelen door zich tegen reële gevaren en vernietiging te beschermen, voor zichzelf op te komen wanneer zijn integriteit in gevaar is en om te verhinderen dat anderen van hem profiteren. Positieve agressie verzwakt de mens niet en schept innerlijk geen disharmonie. Door angst en gehoorzaamheid ontstaat de indruk dat een echt spiritueel ontwikkeld mens nooit eens een keer boos wordt. Waar deze illusoire angst om positief agressief te zijn bestaat, moet in diezelfde mate angst zijn om lief te hebben. Achter beide schuilt verwarring, wanbegrip en illusie. Positieve agressie maakt een mens sterker, maar vervormde destructieve agressie – die op vijandigheid, wreedheid, onzekerheid, zwakheid en schuld gebaseerd is – maakt een mens zwakker. Zonder positieve agressie zou er geen rechtvaardigheid en geen vooruitgang zijn. Destructieve krachten zouden de leiding nemen. Als men dat laat gebeuren betekent het zwakte, geen liefde; het betekent angst en geen goedheid; het komt neer op sussen en verder misbruik, maar leidt niet tot constructief leven. Zolang we bang zijn voor positieve agressie aarzelen we voortdurend tussen toegeven of onszelf laten gelden op het verkeerde moment. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid de illusoire angst voor positieve agressie onderzoeken.

Positieve agressie is voor jezelf opkomen

Er is een illusoire angst om positief agressief te zijn en op een gezonde manier voor onszelf op te komen. Dit is een direct gevolg van het onderdrukken van de beschamende en bedreigende dwingende stroom die zegt “jij moet”. Het is heel goed mogelijk voor onze rechten op te komen zonder valse schuldgevoelens, onze eigen rechten op te eisen, uit te reiken naar anderen en te krijgen wat we willen, zonder hard te zijn en zonder iemand iets te kort te doen.
Als je eenmaal de moed hebt om wat je onderdrukte omhoog te laten komen, zul je in staat om voor jezelf op te komen, zo nodig met een gezonde agressiviteit, die volkomen verschilt van zijn verwrongen vorm. Zo gaat er duidelijk een innerlijk evenwicht groeien. Je agressiviteit – innerlijk of uiterlijk – verdwijnt waar die niet terecht is en je wordt alleen nog agressief waar dit gezond is en opbouwend werkt. (Uit padwerklezing 86)

Positieve agressie komt uit je ware zelf

Wanneer we niet durven lief te hebben, dan zijn we te onzeker en angstig om een gerechtvaardigde woede te uiten en niet in staat om gezonde woede te voelen. Positieve agressie is even gezond en noodzakelijk als liefde. Deze reacties kunnen we niet forceren. Omdat positieve agressie uit het ware zelf komt, weten we als we gezond boos zijn precies wat ons wanneer te doen staat. We weten precies wat er op een gegeven moment van ons gevraagd wordt.
In de mate dat iemand echte liefde kan ervaren en uiten, in precies die mate kan hij ook constructief, gezond boos worden. Beide komen uit het innerlijk zelf. Alle echte gevoelens – liefde, boosheid of elk van de vele andere gevoelens die er bestaan – zijn gezond en opbouwend en leiden tot groei zowel van het zelf als van anderen. Zulke gevoelens kunnen niet worden afgedwongen, op bevel worden opgeroepen of worden opgelegd. Zij zijn een spontane uitdrukking die als een organisch, natuurlijk gevolg van zelfconfrontatie plaatsheeft. (Uit padwerklezing 133)

Positieve agressie is overeenkomstig Gods wil

Wanneer we in overgave aan Gods wil zijn, ervaren we een nieuwe kracht, een spontane stroom. We hebben de wijsheid om te kiezen wanneer we tot positieve agressie overgaan en wanneer we waardig kunt toegeven. Het is als een bijna ogenblikkelijk weten van waaruit de juiste daad natuurlijkerwijs volgt. De positieve, energierijke, agressieve stroom neemt de plaats in van kinderlijk en destructief rebelleren en nee zeggen. Waardig toegeven, meegaan, volgen en accepteren, zelfs als onze eigenzinnigheid dat niet zo leuk vindt, komt in de plaats van vernedering, ontkenning van het zelf en van onderwerping, die voortkomt uit angst voor en wantrouwen ten opzichte van het leven.
Waar jij je vroeger in zwakheid had onderworpen, kun je nu met behoud van je waardigheid volgen en toegeven. Je kunt er ook achter komen dat positieve agressie op zijn plaats is. Waar je vroeger in blindheid en destructiviteit had gerebelleerd, kun je nu voor jezelf opkomen vanuit een nieuwe geest, uit andere motieven, met een helderder visie en kennis. Dan zal het ook een totaal ander effect hebben op anderen en op jezelf. De teneur van je agressie wordt anders. Je kunt er ook achter komen dat een bepaalde situatie niet om strijd vraagt maar om toegeven, omdat dit eerlijk, juist, nodig, gerechtvaardigd en goed is voor alle betrokkenen. (Uit padwerklezing 245)

Meditatie de illusoire angst voor positieve agressie

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil en luister naar je innerlijke God

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open jezelf met behulp van het ware zelf voor het kinderlijke deel dat gevangen zit in de illusoire angst voor positieve agressie

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind uit zwakte kiest voor angst en lafheid

Voel zachtmoedig hoe het innerlijke kind aarzelt tussen toegeven of zichzelf laten gelden op het verkeerde moment

Voel met mildheid hoe het innerlijke kind voor destructieve agressie kiest die zwak maakt

Vraag hulp aan het ware zelf om je angst om lief te hebben te overwinnen

Vraag kracht aan het ware zelf om in overgave aan God te zijn zodat je kiest tussen positieve agressie of waardig toegeven

Vraag moed aan het ware zelf om wat je onderdrukte omhoog te laten komen zodat je voor jezelf kunt opkomen

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over waar je niet liefhebt en dus te angstig en onzeker bent om gezonde woede te voelen

Visualiseer jezelf als iemand die moedig positief agressief kan zijn

En kom dan nu in je eigen tempo terug