N2024

Nederlandse Padwerk citaten 2024

Week 1: Lezing 74: “Onderzoek wat je belangrijkste problemen in je leven zijn. Beschrijf ze beknopt en in heldere woorden met welk deel van je leven ze te maken hebben. Kijk waar precies je problemen hebt, hetzij zichtbare problemen of innerlijke gevoelens van onrust en disharmonie. Bekijk dan wat echt je motieven zijn.”

Week 2: Lezing 120: “Zoals het individu leert zijn destructieve, kinderlijke neigingen op te lossen door zijn rede, zijn begripsvermogen, zo zal de mensheid dat ook doen. Daarom staat de mensheid nu op de drempel van een grotere volwassenheid en bevindt zich daarom in een crisis. Denk je dat de wereld waarin je leeft, oorlogen, misdaad, honger en allerlei andere problemen zou kennen, als het organisme van de mensheid niet net zo gespleten was en net zozeer voor een deel vanuit onbewust onjuiste veronderstellingen te werk ging als jij als individu dat doet?”

Week 3: Lezing 73: Hoe waar en begrijpelijk de pijn van nu ook is, het is toch dezelfde kindpijn. Je zult zien hoe je er zelf aan bijdroeg de pijn van nu op te roepen vanwege je verlangen de kindpijn recht te zetten. Maar eerst hoef je alleen maar de overeenkomst van de pijn te voelen.”

Week 4: Lezing 245A: “Als jij je vreugdevol en innerlijk tevreden voelt, volg je volledig je bestemming, je pad zoals je dat dient te doen en waartoe je ook in staat bent. Ouderdom – en de gemoedsgesteldheid die daarmee gepaard gaat – is een soortgelijke indicatie. Ouderen die innerlijke rust, vreugde en een diep gevoel van zichzelf vervuld hebben ervaren, hebben dat dan ook werkelijk gedaan.”

Week 5: Lezing 169: “Geen obstakel kan worden verwijderd, geen ongeluksgevoel weggenomen tenzij je de activerende kracht gebruikt. Het is noodzakelijk dat je gaat staan en je mogelijkheden en je recht om een gelukkig mens te worden claimt. Evenmin moet je bang zijn voor de inspanning die nodig is om de oorzaak van je ongeluk in jezelf op te sporen.”

Week 6: Lezing 201: Het nieuwe denkproces zou kunnen zijn: ‘Ik wil niet in deze toestand blijven. Er zijn krachten in mij die het me mogelijk maken te veranderen en me goed en veilig te voelen bij die verandering. Ik verdien het. Deze verandering is mijn geboorterecht.”

Week 7: Lezing 130: Laat ik je verzekeren, dat geboren worden een oneindig groter trauma is dan sterven. Toch bestaat er een eigenaardig massabeeld over het angstaanjagende element van sterven. Dit massabeeld is diep verankerd in alle zielen die steeds weer naar deze aardse sfeer komen.”

Week 8: Lezing 49: “Emotionele volwassenheid kent geen egoïsme (natuurlijk is dit op aarde betrekkelijk, het kan in jullie bestaanssfeer nog niet absoluut zijn). Hoe egoïstischer je bent, hoe onvolwassener je bent.”

Week 9: Lezing 189: “Wat een waardigheid geeft het jou als je bedenkt dat je een belangrijke taak in het belang van de evolutie op je neemt. Deze waardigheid is veel belangrijker dan het tijdelijke lijden dat voortkomt uit het niet weten wie je bent.”

Week 10: Lezing 220: De stem van Gods heeft altijd tegen je gesproken en zal dat altijd blijven doen, altijd op een nieuwe manier, altijd op een manier die past bij wat je het meeste nodig hebt op een bepaald moment in je leven.”