Leven zonder angst

Aquarius workshop

Leven zonder angst

English Aquarius workshop Live without fear: https://youtu.be/SozuQdiay6M

“Zolang je angst hebt, is het soms – ofschoon niet altijd – onvermijdelijk om door dat wat je vreest heen te gaan om je angst te verliezen. Als angst losgelaten kan worden door de waarheid te beseffen dat er geen reden tot angst is, dan is het niet nodig om er doorheen te gaan. Maar de mens is daartoe vaak niet in staat. Daarom moet hij zo vertrouwd raken met de gevreesde omstandigheden dat zij hun dreiging verliezen.”

Citaat uit Padwerk lezing 130: Overvloed tegenover aanvaarding

Leven zonder angst is leven zonder deze meest destructieve emotie. Angst die we niet onder ogen zien is een giftige energie en onbewuste angst is nog vernietigender. De beste manier om angst te overwinnen, is angst te erkennen, hem toe te laten en naar buiten te brengen, waardoor de angst vermindert en uiteindelijk verdwijnt. Vechten tegen de angst, uit angst voor de angst, zal de angst alleen maar groter maken. Het leven lijkt zo angst­wekkend, omdat we collectief in de fundamentele misvatting geloven, dat we als mens een geïsoleerd bewustzijnsaspect zijn. We zijn onze ware identiteit vergeten. We identificeren ons met het kleine egobewustzijn en zijn bang om ons aan het ware zelf over te geven, omdat we geloven dat overgave vernietiging betekent. Deze angstige strijd, die de oorzaak is van onze vernietigende verdediging tegen leven en voelen, is een illusie. Het opgeven van deze strijd en de waarheid ontdekken dat we altijd met het ware zelf verbonden zijn geweest, zal ons geluk, plezier en innerlijke vrede brengen en vooral een leven zonder angst. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van drie thema’s uit de Padwerk lezingen angst onderzoeken en ontdekken dat angst overbodig is.

1e thema: Angst voor de dood

Zolang we bang zijn om dood te gaan, zijn we niet in staat om zinvol te leven en echt van het leven te genieten. Eigenlijk leven we helemaal niet. In feite zijn we bang voor onszelf en die basisangst manifesteert zich als angst om lief te hebben, oud te worden, verlies en verandering, angst voor tekort, voor het onbekende etc. Het accepteren van onze sterfelijkheid en een gezonde houding tegenover de dood verbindt ons met het ware zelf/de levenskracht. 

“Zoek en je zult een gebied van je wezen vinden dat zich aan het leven vastklampt alleen om de dood te vermijden. Dit motief bevat ontkenning en dus wordt de levenskracht ook ontkend. Maar als je de dood onder ogen ziet en je verzoent je ermee, dan zul je met positieve energie het leven omarmen en alleen dat lost het probleem van de dualiteit op, want dualiteit ontstaat uit ontkenning. Ergens langs het pad van ontwikkeling en groei moet dit probleem op een gegeven moment worden aangepakt. Voor de een wat vroeger, voor de ander wat later, maar voor iedereen moet het komen.” (Citaat uit Padwerk lezing 81)

2e thema: Angst om de egocontrole los te laten

We zijn bang wanneer we niet alles onder controle hebben, maar dat is een schijncontrole waarmee we niets bereiken en die ons gespannen maakt. Alleen als we geleerd hebben om de egocontrole los te laten en te aanvaarden wat er is, zullen we meesterschap bereiken en ons toevertrouwen aan de universele krachten van het ware zelf. Maar eerst dienen we de balans te leren vinden tussen het roer in eigen hand nemen en het vermogen om los te laten.

“Ontplooiing en genieten, vreugde en creatief leven, vervulling en geluk kunnen alleen bestaan als het ware zelf geactiveerd wordt, als jij je niet uitsluitend met je ego vereenzelvigt, maar verbonden en geïdentificeerd bent met je ware zelf, met de eeuwige, scheppende substantie van je wezen. Dit noodzaakt je de directe egocontrole los te laten. Het vereist vertrouwen en moed om je over te geven aan een innerlijke beweging die niet reageert op het uiterlijk denken en willen.” (Citaat uit Padwerk lezing 158) 

3e thema: Angst voor pijn

Zolang we bang zijn voor fysieke, mentale of emotionele pijn produceert die angst de pijn die we vrezen. En tegelijkertijd zijn die gebeurtenissen de enige manier om het zelf te overtuigen dat angst voor pijn onnodig is. We ervaren een extreme angst voor pijn als we niet weten waartoe het leidt en we er gevaar van verwachten. Als we weten dat een bepaalde pijn niet levensbedreigend is, dan kunnen we die pijn rustige verdragen. In feite zijn we bang voor het onbekende en die angst kunnen we alleen genezen door het gevreesde onbekende binnen te gaan. 

“Als je door de angst voor pijn heengaat, kan de pijn ervaren worden. En alleen dan zal de pijn echt oplossen en zul je een levensaspect beheersen dat je niet langer hoeft te vermijden. Als angst voor pijn blindelings vermeden wordt tot je niet langer weet dat je een specifieke pijn vreest en niet meer weet waarom jij je verlamd en verdoofd voelt, dan ontstaat er een magnetische energieblokkade in je psychische systeem. Deze energieblokkade is van een kracht die onvermijdelijk juist die ervaring naar je toetrekt die je wilde vermijden. De pijn die je vermijdt moet keer op keer van buitenaf naar je toekomen, tot je het niet langer kunt vermijden. Dit is een levenswet.” (Citaat uit Padwerk lezing 191)

Meditatie leven zonder angst

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de kracht en wijsheid van het ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat in de destructieve emotie van angst gevangen zit

Voel met compassie dat het innerlijke kind in de fundamentele misvatting gelooft dat het een geïsoleerd bewustzijnsaspect is

Voel met mildheid dat het innerlijke kind gelooft dat overgave aan het ware zelf vernietiging betekent

Voel zachtmoedig dat het innerlijke kind bang is voor de dood en niet echt van het leven geniet

Vraag hulp aan het ware zelf om door de angsten die je vreest heen te gaan

Vraag moed aan het ware zelf om de verdediging tegen voelen en leven los te laten

Vraag kracht aan het ware zelf om de egocontrole los te laten en te aanvaarden wat er is

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over de gebieden waar je bang bent

Visualiseer jezelf als iemand die zo vertrouwd is geraakt met haar angsten dat deze hun dreiging verliezen

En kom nu in je eigen tempo terug