Het omgekeerde denken transformeren

Aquarius workshop

Het omgekeerde denken transformeren

English YouTube video Aquarius workshop Tranforming the reverse thinking: https://youtu.be/LG6yHotlNcs

“Wat jullie het echte leven noemen is het meest illusoire leven waar bijna alles omgekeerd en ondersteboven wordt gezien. Daar worden alleen de uiterlijke, meest oppervlakkige manifestaties herkend, waargenomen en aangepakt, waardoor het leven wordt gefragmenteerd in een onherkenbaar patroon.”

Citaat uit Padwerk lezing 227: Van uiterlijke naar innerlijke wetten in de Nieuwe Tijd

De reden waarom we op aarde incarneren, is omdat we een taak op ons hebben genomen om destructief bewustzijn te belichamen en dat in constructief bewustzijn te transformeren. Wanneer we eenmaal hebben begrepen wat de reden van dit leven is en welke lessen we komen leren, dan zullen we in staat zijn om het beste van deze incarnatie te maken. Collectief hebben we een fundamenteel vervormde houding, waarbij we het verband tussen oorzaak en gevolg niet waarnemen en vastzitten in omgekeerd denken. De spirituele wet van oorzaak en gevolg leert ons dat gedachten, gedragingen en gevoelens oorzaken zijn en dat de gevolgen in gebeurtenissen zichtbaar worden. Uit angst voor pijn en zelfverant­woordelijk­heid geloven we dat het precies andersom is en zoeken we vanuit een vervormde zelfbescherming de oorzaak buiten onszelf. Dit omgekeerd denken zorgt ervoor dat we rebel­leren tegen de uit­dagingen die het leven ons stelt; dat we het leven als onveilig beschouwen en de illusie hebben in een chaotisch en onrechtvaardig universum te leven. De waarheid is dat alle spirituele wetten, zoals de wet van oorzaak en gevolg, tot in het kleinste detail organisch, oneindig rechtvaardig en even­wichtig zijn. Deze spirituele wetten gelden voor het hele universum en werken zo precies dat vergissing of toeval absoluut uitgesloten is. Hoe beter we onszelf leren kennen, des te beter gaan we het verband tussen het uiterlijke leven en het innerlijke leven waarnemen. We dienen oorzaak en gevolg te verbinden en de oorzaak in onszelf te zoeken. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid drie fundamentele stappen om het omgekeerde denken te transformeren onderzoeken.

Angst voor het zelf creëert omgekeerde processen

We kunnen ons alleen maar vrij voelen als we onszelf kennen en niets voor onszelf verbergen of geheim houden. Dan zijn we in staat om het beste van onszelf te geven. Het beste van onszelf achterhouden geeft de grootste pijn en frustratie. De oorzaak van ons niet gevend op te stellen is zelfvervreemding; een fundamentele angst voor onszelf. Wanneer we angstig het vervormde deel van onszelf verborgen houden, dan zijn we voort­durend op onze hoede. Door die destructieve houding zijn we onecht, in onwaarheid en zien we alles omgekeerd en ondersteboven.

Angst voor het zelf kan alleen maar uitlopen op zelfvervreemding. Daarom berooft die angst de mens van zijn geboorterecht om een gelukkig en vrij schepsel te zijn dat voluit leeft, zich ontplooit en kan geven en ontvangen. Het gevolg is dat de mens steeds meer in omgekeerde processen verwikkeld raakt waardoor hij niet alleen het contact met zijn diepste innerlijke wezen kwijtraakt maar ook met oorzaak en gevolg in zichzelf en met het mechanisme in zichzelf dat hem een ontspannen zelfbestuur geeft en daardoor de mogelijkheid om zijn leven op een realistische, vervullende wijze vorm te geven. (Citaat uit Padwerk lezing 136)

Omkering van uiterlijke naar innerlijke werkelijkheid

Wanneer we het verband tussen onze innerlijke werkelijkheid en onze uiterlijke ervaringen vaag is, zijn onze opvattingen over het leven en de verbanden tussen het leven en onszelf hopeloos misvormd. Al onze waarnemingen zijn onbetrouwbaar omdat we onszelf gehersenspoeld hebben met een basisopvatting van het leven en onszelf die vertekend en onwaar is. Omdat de meeste mensen in de illusie geloven dat onze ervaringen in het leven van buitenaf komen, is het heel moeilijk om deze hersenspoeling te doorbreken.

 “Als je volgens de voorschriften van dit pad werkt en de verbanden tussen jezelf en de gebeurtenissen gaat leggen, ook al lijken ze ver buiten je wil en je verantwoordelijkheid om te gaan, dan gaat er een eigenaardige omkering plaats vinden in je visie op jezelf en het leven. Wat eerst oorzaak leek – de uiterlijke gebeurtenis – wordt nu gevolg, en andersom. Wat eerst louter een symbolische analogie leek – het innerlijk landschap – wordt nu pure werkelijkheid, terwijl de uiterlijke gebeurtenissen een symbolische weergave van de innerlijke werkelijkheid worden. Deze nieuwe zienswijze brengt een heel gamma van nieuwe reacties op het leven voort. (Citaat uit Padwerk lezing 211)

Omgekeerd bewustzijn beïnvloeden

Onze taak op aarde vervullen begint met onszelf onder ogen te zien en de hogere zelf, lagere zelf en maskerzelf aspecten te onderscheiden. De lagere zelf aspecten zijn tijdelijke vervormingen van hogere zelf aspecten. We kunnen onszelf in meditatie de vraag stellen: “Hoe ziet deze karaktertrek eruit in zijn oorspronkelijke zuivere versie, voordat hij een omkering, een vervorming heeft ondergaan en negatief is geworden?” Zo transformeren we dat betreffende aspect en vervullen we onze taak.

“Jij, je hogere zelf, hebt een taak op je genomen en je hebt als het ware een aspect van die antigoddelijke materie, met zijn omgekeerd bewustzijn en energie meegesleept naar belichaming, naar materialisatie. Je hebt dit aspect meegenomen in je incarnatie waar het als je taak mogelijk voor je is het te leren kennen, ermee om te gaan, het te beïnvloeden in plaats van erdoor beïnvloed te worden.” (Citaat uit Padwerk lezing 222)

Meditatie het omgekeerde denken transformeren

Ga gemakkelijk zitten, zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je voor het innerlijke kind dat vast zit in omgekeerd denken

Voel met mildheid dat het innerlijke kind de oorzaak in de buitenwereld zoekt

Voel met compassie dat het innerlijke kind het verband tussen oorzaak en gevolg niet ziet

Voel met mededogen dat het innerlijke kind gelooft in een onveilig, chaotisch en onrechtvaardig universum

Vraag hulp aan het ware zelf om alle aspecten van jezelf nederig onder ogen te zien

Vraag kracht aan het ware zelf om negatieve aspecten constructief te beïnvloeden

Vraag moed aan het ware zelf om het beste van jezelf te geven

Open jezelf voor het advies van het ware zelf over het gebied waar jij alles omgekeerd en ondersteboven waarneemt

Visualiseer jezelf als iemand die in waarheid leeft en de oorzaak in zichzelf zoekt

En kom nu in je eigen tempo terug