De betrouwbaarheid van het leven ervaren

Aquarius workshop 

De betrouwbaarheid van het leven ervaren

Als je haat, als je wantrouwt, als je de dingen somber bekijkt, 
als je een gunstige afloop voorkomt door het ergste te verwachten, 

dan bestaat je liefde, je vertrouwen en je weten dat het leven goed en betrouwbaar is, al in je.

Uit padwerk lezing 176: Het overwinnen van negativiteit

In de mate waarin we onszelf aanvaarden, kunnen we de betrouwbaarheid van het leven ervaren. We zijn blind, onwetend, egoïstisch en bang wanneer er een gebrek aan zelfaanvaarding bestaat. Maar als we iedere kans om te groeien gebruiken door negatieve energievelden te onderzoeken en te begrijpen, dan ervaren we vrijwel continu de vreugde en de betrouwbaarheid van het leven. In ieder mens zijn positieve en negatieve energievelden werkzaam die het leven scheppen. Hoe meer positieve velden er zijn en hoe minder negatieve velden, hoe sterker we de betrouwbaarheid van het leven, het ware zelf, de schepping, de diepste innerlijke instincten en de levenskracht zullen ervaren. De verkrampte ego-controle is losgelaten en het ego is gezond en sterk geworden, waardoor het met het betrouwbare innerlijke ware zelf is geïntegreerd. Dan uit onze intuïtie zich ongeremd in al haar natuurlijke spontaniteit en wijsheid. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen de betrouwbaarheid van het leven onderzoeken.

Negatieve energievelden in positieve veranderen

Gevangen in een negatief magnetisch energieveld kunnen we dit niet even door de uiterlijke wil veranderen. We kunnen wel de uiterlijke wil gebruiken om dit krachtveld te leren kennen en het daaraan verbonden negatieve plezier te be­grijpen en te doorvoelen, zodat zijn invloed zwakker wordt. Dan kan er langzaam een positief zichzelf in stand houdend veld ontstaan omdat de energiestroom in een con­structief kanaal wordt geleid waar het genot oneindig veel groter is.
De betrouwbaarheid van het leven en daarmee van God – dat wil zeggen, van de kosmische, universele krachten en wetten – wordt iets vanzelfsprekends wanneer je begrijpt hoe en waarom de negatieve velden werken, waarom ze bestaan en dat ze niet hoeven te bestaan. Zelfs voordat je ze hebt omgevormd in positieve, weet je al dat vertrouwen in principe gerechtvaardigd is, dat er onder deze negatieve velden iets bestaat dat vertrouwd en geactiveerd kan worden door je uiterlijke verstand, wil en manier van denken. (Uit padwerklezing 142)

Je diepste innerlijke instincten vertrouwen

De mens gelooft in de illu­sie dat hij alleen over­leeft door zich tegen de instinctieve levens­kracht – die naar een­wording, con­tact, versmel­ting en genot streeft – te verdedigen. Deze nega­tieve levens­houding schept een con­flict omdat een mens zichzelf niet kan vertrouwen zolang hij de levens­kracht wan­trouwt en afwijst. Alleen wanneer we dit conflict onder­zoeken, kan de waarheid over de betrouwbaarheid van het leven begrepen worden en zijn we in staat om de ego-controle los te laten en har­monieus in de werkelijkheid te leven.
Als je de mogelijkheid in beschouwing neemt dat het hele creatieve proces
in zichzelf betrouwbaar kan zijn, dan zul je de moed en de eerlijkheid ontwikkelen om de blokkades die de creatieve energie en de goddelijke substantie vervormen te boven te komen en hen omzetten in creativiteit. Het is onmogelijk God, noch het leven, de schepping of de natuur te vertrouwen wanneer jij je eigen diepste innerlijke instincten wantrouwt. (Uit padwerklezing 149)

Verandering vertrouwen

Leven is ontspannen bewegen en leven verandert voortdurend. We kunnen onszelf alleen optimaal ontplooien als we bereid zijn te veranderen, maar in ieder mens bestaat een tegenkracht die bang is voor verandering en stilstand creëert. Echter, in deze Aquariustijd kunnen we het nieuwe bewustzijn ontwikkelen dat verandering natuurlijk, gewenst en betrouwbaar is. We dienen bewust een beeld te vormen dat verandering positief is en er ons zonder verzet aan overgeven.
Naarmate je groeit en je wantrouwen jegens verandering overwint, zul je verandering, ontwikkeling en ontplooiing in jezelf niet langer tegenwerken. Dan ga je het universum en het hele leven als door en door betrouwbaar, als heel aantrekkelijk, mooi en veilig ervaren. (Uit padwerklezing 230)

Meditatie de betrouwbaarheid van het leven ervaren 

Sluit je ogen en zet je voeten stevig op de grond

Ontspan en word innerlijk stil

Ik nodig je uit om je met de eenheid, liefde en waarheid van het goddelijke ware zelf te verbinden

Open je met behulp van het ware zelf voor het innerlijke kind dat zichzelf niet aanvaardt en daardoor bang en wantrouwig is

Voel met compassie hoe het innerlijke kind gevangen is in negatieve energievelden

Voel met mededogen hoe het innerlijke kind de levenskracht wantrouwt en afwijst en daardoor zichzelf niet vertrouwt

Voel met mildheid hoe bang het innerlijke kind is voor verandering en daardoor stilstand creëert

Vraag hulp aan het ware zelf om jezelf volledig te aanvaarden

Vraag kracht aan het ware zelf om je negatieve energievelden te leren kennen en te doorvoelen

Vraag moed aan het ware zelf om je eigen diepste innerlijke instincten te vertrouwen

Open jezelf voor het advies wat je nu van het ware zelf zult ontvangen over welke stap je in je veranderingsproces dient te zetten

Visualiseer jezelf als iemand die het leven volkomen vertrouwt

En kom nu in je eigen tempo terug